Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Peetu Oksanen

Kuva kutsuntatilaisuudesta.

Kutsuntaikäisen kannattaa varautua siihen, että tilaisuus saattaa kestää koko päivän ajan.

Toisen koronavuoden kutsunnat alkoivat maanantaina

Ilmari Tuokko

Kutsunnat kokoavat jälleen yhden miesikäluokan yhteen. Asevelvollisuustiimin johtaja, majuri Salla Riikosen mukaan kutsuntoihin valmistautuu parhaiten ottamalla selvää erilaisista palvelustehtävistä ja palveluspaikoista www.intti.fi sivustolla. Lisäksi hän kertoo, miten kutsunnoissa ollaan valmistauduttu koronapandemiaan.

Kutsunnat pyörähtivät käyntiin maanantaina 16. elokuuta ja jatkuvat aina 15. joulukuuta asti. Syksyn aikana 240 paikkakunnalla järjestetään yhteensä 490 kutsuntatilaisuutta. Miehet osallistuvat kutsuntoihin sinä vuonna, kun he täyttävät 18 vuotta. Tänä vuonna vuorossa ovat vuonna 2003 syntyneet miehet.

– Kutsuntoihin osallistuvat myös aiemmilta vuosilta uudelleen tarkastettavaksi määrätyt ja ilman laillista estettä aiemmin kutsunnoista poissa olleet. Kutsunnanalaisia on tänä vuonna yhteensä noin 35 700, asevelvollisuustiimin johtaja, majuri Salla Riikonen kertoo.

Palvelustehtävään voi vaikuttaa!

Kutsuntojen järjestämiseen osallistuu varusmiehiä, joiden tehtävänä on kertoa oman joukko-osastonsa palvelustehtävistä ja saamastaan koulutuksesta. Varusmiehet myös esittelevät odotusaikoina palveluksessa käytettäviä perusvarusteita, kuten kantolaitteita, kypärää ja taisteluliiviä.

– Kutsuntatilaisuuksissa on pääsääntöisesti paikalla yksi tai useampi varusmies vastaamassa kutsunnanalaisten kysymyksiin. Odotusajat pyritään käyttämään hyödyllisesti kertomalla varusmiespalveluksesta ja fyysisen kunnon kehittämisestä, Riikonen täsmentää.

Riikonen luettelee kolme tärkeää asiaa, jotka kutsuntaikäisen kannattaa muistaa osallistuessaan kutsuntoihin. Ensiksikin kutsuntaikäisen kannattaa tarkastaa kutsuntapäivänsä ja -paikkakuntansa. Mikäli kutsunnanalainen on estynyt esimerkiksi sairastumisen vuoksi osallistumasta kutsuntapäivään kuulutuksen ajankohtana, tulee hänen olla välittömästi yhteydessä aluetoimistoon ja sopia uusi ajankohta kutsunta-asian hoitamiseksi. Mukaan itse kutsuntatilaisuuteen tarvitsee henkilöllisyystodistuksen sekä tarvittavat opiskelu- ja lääkärintodistukset.

Kutsuntaikäisen kannattaa ennen kutsuntoja pohtia omaa mahdollista palveluspaikkaansa ja palveluksen aloittamisajankohtaa. Kaikkien toiveita ei voida tietenkään aina täysin toteuttaa, mutta Riikonen kehottaa kaikkia tuomaan toiveensa rohkeasti esiin.

Kutsuntaikäinen määrätään palvelukseen yleensä lähellä kotipaikkakuntaa sijaitseviin joukko-osastoihin. Tavoitteena on, että sotilaskoulutus ja palvelustehtävä vastaavat siviilikoulutusta, ammattia, tulevaisuuden suunnitelmia, taitoja sekä harrastuksia. Majuri Riikonen kehottaa tutustumaan etukäteen myös erikoisjoukkojen koulutukseen sekä palveluksen aikana haettaviin erityistehtäviin.

Turvalliset kutsunnat

Tämän syksyn kutsunnoissa palvelukseen määrätään ensisijaisesti vuoden 2023 tammikuun saapumiserään. Kyseinen saapumiserä ei ole kuitenkaan ainoa vaihtoehto, sillä kutsuntaikäinen voidaan määrätä kaikkiin kolmen seuraavan vuoden saapumiseriin. Riikonen kertoo, että kutsuntaikäisen elämäntilanne vaikuttaa palveluksen määräämiseen.

– Palvelukseen määräämisessä otetaan huomioon opintojen suorittaminen ja muu elämäntilanne. Jokaiselle pyritään löytämään paras mahdollinen ajankohta suorittaa varusmiespalvelus. Kannattaa kuitenkin miettiä kaksi eri vaihtoehtoa valmiiksi palveluspaikasta ja palveluksen aloittamisajankohdasta, Riikonen neuvoo.

Riikonen korostaa, että Puolustusvoimat pyrkii varmistamaan mahdollisimman turvallisen kutsuntatilaisuuden kaikille asevelvollisille. Saapumista saatetaan esimerkiksi kutsuntapäivän aamuna porrastaa ilman erillistä ilmoitusta. Osallistujille myös jaetaan paikan päällä tarvittaessa kasvomaskeja.

– Viime syksyn kutsunnoissa hyväksi todetut Covid-19-käytännöt on huomioitu myös tänä vuonna. Kutsuntatilaisuuksien määrää on esimerkiksi lisätty tai kutsuntapäivä on jaettu kahteen osaan. Tarvittaessa kutsuntojen ohjelmaan typistetään, istumajärjestystä väljennetää ja kutsunnanalaisten saapumista tilaisuuteen porrastetaan.

Näiden toimien avulla Puolustusvoimat pyrkii pitämään osastot mahdollisimman pieninä ja kontaktiajat lyhyinä.