Airi Laurila

Puolustusvoimien tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri Harri Ohra-aho pitää tärkeänä, että tiedustelutoimintaan saadaan oma laki.

Tiedustelupäällikkö Ohra-aho: Sotilastiedustelun lähteet ja suorituskyky pidettävä salassa

Olli Kemppainen

Sotilastiedustelulaissa on pidettävä huoli siitä, että sotilastiedustelun lähteet ja suorituskyky pysyvät salassa, sanoo puolustusvoimien tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri Harri Ohra-aho Radio Kipinän podcast-haastattelussa.

Eduskunnan käsittelyssä oleviin tiedustelulakeihin viime metreillä kohdistettu arvostelu on tiedustelupäällikkö Harri Ohra-ahon mielestä jälkijättöistä. Radio Kipinän podcastissa Puolustusvoimien verkkosivuilla ja YouTubessa Ohra-aho sanoo, että kaikkiin kysymyksiin on jo vastattu eri foorumeilla. Hän ei hyväksy sitä, että vaaditaan kertomaan yksityiskohtaisia hakumenetelmiä.

– Tässä tullaan siihen, että on kaksi salassa pidettävää asiaa: lähteet ja suorituskyky. Suorituskykyyn liittyy keskeisesti metodit ja jos me kerromme kaikille auki sen millä tavalla, aivan yksityiskohtaisesti, miten me teemme tämän, sen pystyy kiertämään. Tällä toiminnalla ei ole mitään merkitystä, jos se on kaikille avoin. Tätä lainsäädäntöä katsotaan myös ulkomailla tarkasti ja käydään rivi riviltä läpi, millä tavalla pystytään kiertämään ne toimet, joita Suomen sotilastiedustelu toteuttaa ulkomaille, Ohra-aho sanoo.

Sotilastiedustelulaki lisää Ohra-ahon mukaan puolustusvoimien toimivaltuuksia eli antaa mahdollisuuden tietoverkkotiedusteluun ja vahvistaa henkilötiedustelun mahdollisuuksia.

– Tärkeintä on itse asiassa se, että saamme kokonaisvaltaisen lain tiedustelutoimintaan. Aikaisempi toiminta on perustunut lakiin puolustusvoimista, joka antaa mandaatin seurata turvallisuusympäristöä, Ohra-aho sanoo.

 

Sotilastiedustelu voi uuden lain myötä toimia Ohra-ahon mukaan paremmin ennakoivasti, koska nykyisillä tiedustelutavoilla seurataan sitä, mikä on jo tapahtunut. Uusia toimivaltuuksia ei ole myöskään järkevää toteuttaa ilman lainsäädännön vahvaa selkänojaa.

Tavallisen kansalaisen viestien todennäköisyys joutua sotilastiedustelun seuraamaksi on Ohra-ahon mukaan äärimmäisen pieni. Pääsääntöisesti sotilastiedustelun kohteet ovat maan ulkopuolella tai jonkin vieraan vallan organisaation jäseniä. Tietoliikennetiedustelu on täydentävä tapa.

Ohra-aho kuvaa, että sotilastiedustelua kiinnostaa aina joku tiedustelukysymys, joka on asetettu esimerkiksi valtion johdon tai puolustusvoimien johdon tai puolustushaarojen komentajien toimesta. Sen kysymyksen pitää perustua sotilastiedustelulakiin ja sen neljännessä pykälässä mainittuihin sotilastiedustelun kohteisiin.

– Keinovalikoima tulee aina suppeammaksi ja pienemmäksi. Tietoliikennetiedustelu on raamitettu lainsäädännössä niin, että sen on aina oltava välttämätöntä ja viimeisintä eli tätä ei millä muulla tiedustelukeinolla saada selville. Ensimmäisenä kohteena on aina vieraan vallan asevoimat tai jollain tavalla valtion turvallisuuteen kytköksissä olevat osat, Ohra-aho sanoo.

Viestien seulominen tapahtuu teknisesti. Vasta aivan viimeisessä vaiheessa sen Ohra-ahon mukaan avaa ihminen. Jos avatusta viestistä huomataan, että kyse ei ole kohteesta, viesti hävitetään, mutta kaikesta tästä jää jälki.

 

Valtion johto asettaa Ohra-ahon mukaan kansalliset tiedustelun prioriteetit. Sotilastiedustelu ja suojelupoliisi sitten katsovat yhteistoiminnassa, mikä alue kuuluu kullekin.

Sotilastiedustelu raportoi työnsä tuloksista valtion johdolle eli presidentille, pääministerille, ulkoministerille, puolustusministerille ja korkeille virkamiehille.

Sotilastiedustelun analyyseja ei julkisteta. Ohra-aho perustelee tietojen salaamista lähdesuojalla ja menetelmien eli oman suorituskyvyn paljastumisella. Monissa muissa maissa sotilastiedustelukin julkaisee jonkinlaisia vuosiraportteja.

Sotilastiedustelulla ei Ohra-ahon mukaan ole mitään sitä vastaan, että sen tuotteita käytettäisiin myös julkisesti hyväksi. Tämä vaatisi kuitenkin tietojen sanitointia eli salattavien tietojen poistamista. Se taas vaatii lisää henkilöstöä.

* * *

Radio Kipinän podcastien tarkoitus on kertoa syvällisemmin maanpuolustuksen ratkaisuista, taustoista, puolustusjärjestelmää koskevista vaatimuksista ja reunaehdoista, sekä viestiä avoimesti puolustusvoimista ja sen toiminnasta.