Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Tiedätkö, mitä intissä tehdään?

Mitä sinulle tulee mieleen intissä palvelemisesta? Monelle juolahtaa ensimmäisenä mieleen taistelija metsän siimeksessä, jääkärin vihreissä, rynnäkkökivääri kädessä. 

Vaikka mielikuva sopii moneen taistelijaan, se on jokseenkin yksipuolinen. Toisaalta moni tietää intin olevan paljon muutakin, mutta kuinka kattavasti?

Koen, että liian harva on tietoinen erilaisista Puolustusvoimien tarjoamista tehtävistä varusmiespalveluksen aikana, etenkin erityistehtävistä. Kaikkien "perinteisten" roolien ohella myös esimerkiksi kybervarusmiehillä, elektronisen sodankäynnin taistelijoilla, viestinnän parissa työskentelevillä taistelijoilla tai lakimieskokelailla on merkittävä rooli. 

Erityistehtävissä palvelevien työ ei aina ole kovinkaan yleisölle näkyvää, tai edes julkista. Esimerkiksi kybervarusmiesten koulutuksen sisältö on luottamuksellista. Siitäkin huolimatta heidän roolinsa on merkittävä maanpuolustuksen kentällä.

Käsitykseni mukaan varusmiehet eivät tällä hetkellä saa tarpeeksi ajantasaista ja konkreettista tietoa erilaisista erityistehtävistä. Kaikista pätevimmät tekijät saattavat jättää hakematta tehtäviin tiedonpuutteen vuoksi. 

Erityistehtävissä palvelee erityisillä kyvyillä varustettuja varusmiehiä. Palvelustehtäviin halutaan kaikkein motivoituneimmat ja pätevimmät yksilöt. Erityistehtävissä asian merkitys korostuu, sillä osaan rooleista vaaditaan tietynlaista kokemusta tai koulutusta, jota jokaisella taistelijalla ei ole.

Oikeassa tehtävässä taistelija tuottaa eniten lisäarvoa Puolustusvoimille. Jokainen alokas pääsee esittämään toiveensa tulevasta koulutushaarasta, jotta jokaiselle löydetään oikea palvelustehtävä, vaikka lopulta Puolustusvoimien tarve menisikin toiveiden edelle.

Osaan erityistehtävistä haetaan jo ennen varusmiespalveluksen alkamista, osaan alokaskauden ensimmäisillä viikoilla. Siksi olisi tärkeää, että jo ennen inttiä ja viimeistään joukko-osastoissa tietoa erilaisista erityistehtävistä olisi suotavaa olla enemmän. Nuoret tavoittaa tehokkaasti esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa. 

Jokaisen saapumiserän alokaskauden alussa osaan erityistehtävistä haetaan taistelijoita. Kuitenkaan jokaisessa joukko-osastossa ei välttämättä järjestetä tilaisuutta, jossa kyseisiä tehtäviä esiteltäisiin. Joukko-osaston tarjoamia koulutushaaroja sen sijaan esitellään. 

Ehdotan, että esittelytilaisuuksia järjestettäisiin johdonmukaisesti jokaisessa joukko-osastossa, sillä niiden merkitystä ei voi korostaa tarpeeksi. Parhaassa tapauksessa erityistehtävissä palvelevat tulevat itse esittelemään tehtäviään, kuten minun onnekseni oli järjestetty alokaskaudella Karjalan prikaatissa.

Itse päädyin hakemaan Ruotuväkeen toimittajaksi, koska pääsin juttelemaan erityistehtävissä palvelevien ihmisten kanssa ja kuulemaan juuri heiltä, minkälainen heidän inttikokemus on ollut. 

Palveleminen Ruotuväessä on ollut erinomainen kokemus. Olen päässyt näkemään eri puolia Puolustusvoimista, haastattelemaan mielenkiintoisia sekä ansioituneita ihmisiä, ja toteuttamaan itseäni viestinnän parissa.