Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Puolustusvoimat

Kuvassa uusi kivääri.

Uusi kiväärijärjestelmä on räätälöity Suomen tarpeiden mukaan.

Täysin uusi ja räätälöity kiväärijärjestelmä kehittää ja yhdistää

Kosma Rönkä

Maavoimat vahvistaa vaikuttamiskykyään uudella kiväärijärjestelmällä (M23). Hankinta on myös iso askel Suomen ja Ruotsin yhteisasehankintojen saralla.

Jalkaväelle hankittiin täysin uusi kiväärijärjestelmä M23, joka lisää tarkka-ampujien ja tukiampujien käyttömahdollisuuksia ja parantaa jalkaväen tulen tarkkuutta sekä ulottuvuutta.

Maavoimien tiedotteen mukaan puolustusministeri Antti Kaikkonen on valtuuttanut Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen tekemään hankintasopimuksen uudesta kiväärijärjestelmästä Sako Oy:n kanssa.

Jalkaväen tarkastaja, eversti Rainer Peltoniemi kertoo, että Maavoimat on kehittänyt kauan käsiasejärjestelmäänsä. Keskeisenä kehityskohteena on ollut muun muassa tarkka-ampujien suorituskyky.

Peltoniemen mukaan uusilla hankinnoilla päivitetään vanhentuneita tarkkuuskiväärejä, kuten Dragunov- sekä kotimaisia Sako 85 -kiväärejä.

Vanhojen kiväärien välttämättömän uusimisen lisäksi uudet hankinnat parantavat merkittävästi jalkaväen suora-ammuntatulivoimaa nykyaikaisella suojavarustuksella varustettuja kohteita vastaan sekä kevyesti panssaroituja ajoneuvoja vastaan aina 800 metrin etäisyydelle saakka.

– Kiväärijärjestelmä on kehitetty ja räätälöity juuri meidän nykyisiä sekä tulevaisuuden tarpeitamme varten. Kyseessä ei ole hyllystä hankittuperustuote. Se on optimoitu ja kehitetty juuri meidän olosuhteisiimme sekä käyttöömme, Peltoniemi painottaa.

Maavoimat tiedottaa hankintasopimuksen sisältävän tarkkuuskiväärin ja jalkaväkiryhmän tukiampujan käyttöön tarkoitetun kiväärin lisäksi varusteita, varaosia, huoltotyökaluja ja valmistajan antamaa koulutusta. Hankinnoilla varustetaan operatiivisten ja paikallisjoukkojen tarkka-ampujaryhmiä sekä jalkaväki- ja jääkäriryhmiä.

– Varusmiesten ja reserviläisten koulutus uudella kiväärijärjestelmällä alkaa jo vuonna 2023, Peltoniemi kommentoi.

Hankintayhteistyötä Ruotsin kanssa

Peltoniemen sanoin hankinnat ovat Ruotsi-yhteistyön kannalta hyvin merkittävä päänavaus – suorastaan läpimurto. Ruotsin kanssa nimittäin allekirjoitettiin samassa yhteydessä käsiaseita koskeva toimeenpanoasiakirja sekä ampumatarvikkeita koskeva järjestelyasiakirja, jotka mahdollistavat laaja-alaisen yhteistyön Suomen ja Ruotsin yhteisissä hankinnoissa. Uudet kiväärit ovatkin ensimmäiset käsiaseet, jotka maat hankkivat yhdessä. Peltoniemi avaa, että Ruotsi pystyy nyt allekirjoitettujen sopimusten avulla hankkimaan saman tuotteen suoraan Sako Oy:lta omalla aikataulullaan.

– Sopimukset mahdollistaa kiväärien hankkimisen lisäksi muidenkin aseiden, kuten panssarivaunujen sekä tykistön ampumatarvikkeiden, yhteishankinnat. Sopimusjärjestelyt on laadittu ja ensimmäinen hankinta valmisteltu, joten laajentuminen on luontevaa.

Ruotsin kanssa tehtävillä yhteishankinnoilla on suuri merkitys, koska ne parantavat molempien maiden yhteistoimintakykyä, kehittävät huoltovarmuutta sekä tuovat kustannussäästöjä. Nyt tehtävät hankinnat ovat Peltoniemen mukaan erittäin tärkeä teknisen tason vaihe, joka mahdollistaa laajemmin maiden välisen yhteistoimintakyvyn ja maavoiminen yhteensopivuuden kehittämisen huomioiden yhteensopivat aseet ja ampumatarvikkeet.

– Mitä pidemmälle yhteisiä puolustusmateriaalihankintoja voidaan viedä, kuten yhteiset käsiaseet ja niihin liittyvät ampumatarvikkeet, sitä yksinkertaisempaa on jalkaväen toiminnan ja logistiikan järjestelyiden kaltaisten toimintojen yhteensovittaminen, Peltoniemi
kuvaa.

Suomen kiväärihankinnan arvonlisäverollinen kokonaisarvo on noin kymmenen miljoonaa euroa. Ruotsin hankinnan arvo tarkentuu myöhemmin.