Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Ivan Pulkkinen

Kurssin alussa kurssilaiset suorittivat yksiköittäin yhteisöllisen ryhmäytymismarssin.

Talven reserviupseerikurssi huomioi sekä varusmiesten että henkilökunnan jaksamisen

Antti Kivi

Reilut kaksi viikkoa sitten alkanut Maavoimien 257. reserviupseerikurssi toteutetaan edellisen kurssin tavoin poikkeuksellisin kiinniolo- ja lomajärjestelyin. Kurssin aikataulua on kuitenkin rukattu niin, että se mahdollistaa varusmiesten ja henkilökunnan jaksamisen kesän kurssia paremmin.

Maavoimien 257. reserviupseerikurssi on alkanut Haminassa Reserviupseerikoulussa lauantaina 7. marraskuuta. 14 viikon kurssilla noin 600 varusmiestä saavat reserviupseerikoulutuksen. Tämän jälkeen he siirtyvät joukko-osastoihinsa johtajakaudelle toimimaan tyypillisesti joukkueenjohtajina.

Kurssin johtaja, everstiluutnantti Tommi Sikanen selvittää, että 256. kurssin tavoin myös tällä kurssilla on koronatilanteen takia poikkeuksellinen läpivienti. Varusmiesten ja henkilökunnan turvallisuudesta huolehditaan muun muassa tehostetun hygienian ja nopean eristämisen avulla. Lisäksi muun muassa iltavapaat kaupungilla on kielletty.

Kuten muuallakin Puolustusvoimissa, varusmiehet ovat useamman viikon kiinni ja väleissä viikon lomalla. Kiinniolojaksot ovat kuitenkin edellistä kurssia lyhyemmät. Kesän kurssilla varusmiehet olivat ensin viisi viikkoa kiinni, sitten kaksi viikkoa lomilla ja sen jälkeen vielä kuusi viikkoa kiinni. Sikanen kertoo, että sekä upseerioppilaiden että henkilökunnan kannalta nykyinen järjestely, jossa ollaan kahdesta neljään viikkoa kiinni ja välissä viikon lomilla, antaa paremmat lähtökohdat jaksaa läpi kurssin.

– Uskomme, että järjestely on edelleen turvallinen viikon lomajaksoilla, Sikanen painottaa ja jatkaa, – vastaavasti järjestely antaa palautumisaikaa ja hengähdysaikaa upseerioppilaille siinä missä henkilökunnallekin.

Sikasen mukaan lisäksi huomattavaa on se, että reserviupseerikurssin kesto on lyhennetty edellisen kurssin 16 viikosta 14 viikkoon. Kurssin kesto oli myös ennen Koulutus 2020 -ohjelmaa 14 viikkoa, mutta silloin upseerioppilaiden taustaosaamistaso ennen kurssia oli alempi, koska kurssi alkoi nykyistä aiemmassa vaiheessa palvelusta.

Sikanen sanoo, että pidemmät kiinniolojaksot luovat hyvää jäntevyyttä sotilaskoulutukseen. Vaikka hänen mielestään edellisen kurssin koulutus sujui hyvin, testattiin erilltäin pitkillä kiinniolojaksoilla myös tavallaan sitä, kuinka pitkään kerrallaan voidaan mielekkäästi olla kerrallaan palveluksessa ilman lomia.

– Kolmen–neljän viikon yhtäjaksoinen kiinniolo voisi olla sellainen, joka sekä oppimisen että palautumisen näkökulmasta voisi olla aika hyvä pätkä, Sikanen pohtii. – Toisaalta kolikon toinen puoli on se, että kyllä henkilökunnan jaksaminen on myös koetuksella, varsinkin kun henkilökunnassa on paljon perheellisiä ihmisiä. Jos kaksi viikonloppua kolmesta on töitä jatkuvasti, pitää hyvin kriittisesti tarkastella sitä, kuinka pitkään tällaista pystytään jatkamaan.

Sikanen kuitenkin tarkentaa henkilökunnan ymmärtävän sen hyvin, että elämme poikkeuksellisia aikoja, jotka vaativat kaikilta normaalia enemmän. Vaikka kesän kurssilla henkilökunta joutui tekemään erittäin paljon yllitöitä, Sikanen paljastaa, että rypistys ei silti näkynyt Puolustusvoimien tekemässä työilmapiirikyselyssä erityisesti Reserviupseerikoulun osalta.

Kurssin alun Sikanen kertoo sujuneen erinomaisesti. Edellisen kurssin alussa upseerioppilaat oli jaettu kahteen kohorttiin, joten kaikki kurssin alun yhteisölliset, perinteikkäät tilaisuudet jouduttiin järjestämään poikkeuksellisesti osastoille erikseen. Nyt Sikasen mukaan tarkalla harkinnalla ja hyvillä suojatoimenpiteillä kurssia on palautettu kohti normaalia. Nyt esimerkiksi koko kurssin yhteinen tulotilaisuus järjestettiin päärakennuksen maneesissa kuten on ollut tapana. Kaikki tilaisuudet on kuitenkin järjestetty varusmiesten ja henkilökunnan turvallisuudesta huolehtien.

– Olemme saaneet palautettua fiilistä kurssin alkuun, Sikanen kiteyttää.