Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Kuvassa siltapanssarivaunu

Suorituskykyä silloista

Leguan-sillat tarjoavat pioneerikäytössä nopeaa ja muunneltavaa suorituskykyä.

Puolustusvoimat on uudistamassa siltakalustoaan. Pioneeritarkastajan sijainen, everstiluutnantti Timo Ronkainen kertoo, että uutena Puolustusvoimille on hankittu Leopard 2L -siltapanssarivaunuja sekä 14-metrisiä Leguan-siltoja Sisun silta-ajoneuvohin. Sen lisäksi jo käytössä oleville silta-ajoneuvoille on tehty nuorennusleikkaus eli niin sanottu mid life update, jossa niiden tekniikka on päivitetty yhteensopivaksi uusien siltojen kanssa. 

– Uusi siltavaunukalusto saataneen täysimääräisesti käyttöön vuoden 2022 loppuun mennessä, toteaa Ronkainen.

Uudet sillat asennetaan joko maastokuorma-autojen tai panssarivaunujen alustalle. Leopard 2L -siltapanssarivaunut ovat vaunusta ja sillasta koostuvia panssariajoneuvoja, jotka ovat monelle tutun Leopard 2A4 -taistelupanssarivaunun alustalla. Loput silloista asennetaan puolestaan järkälemäisten, kymmenpyöräisen Sisu ETP 10x10 -kuorma-autosarjan alustalle. 

Ronkainen kertoo, että nyt hankitut sillat ovat saksalaisvalmisteisia Leguan-merkkisiä ja panssaroituja terässiltoja. Ne ovat pituudeltaan joko 26- tai 14-metrisiä ja kantokyvyltään 70-tonnisia. Tätä kantoluokkaa kutsutaan MLC-70 kantoluokaksi. Suuri kantokyky tarkoittaa, että mikä tahansa ajoneuvo pystyy sen ylittämään, mukaan lukien itse siltapanssarit, jotka painavat 63,5 tonnia. Itse sillat painavat vähemmän: 14-metrinen silta painaa 5,5 tonnia ja 26-metrinen tuplasti, 11 tonnia. 

Sillat kootaan siten, että ne ajetaan ensin laskupaikalle, minkä jälkeen sillan ylempi puolisko liikkuu sillankäsittelyohjelmiston avulla taaksepäin ja alempi eteenpäin. Sen jälkeen ne kasataan ajoneuvon yläpuolella, joko automaattisesti tai manuaalisesti. Lopuksi silta työnnetään eteenpäin ja ajoneuvo peruuttaa pois paikalta, minkä jälkeen silta on valmis ylitettäväksi. Uudet sillat saadaan koottua nopeasti paikalleen.

– Valmistellulle paikalle kolmen hengen miehistöllä sillan lasku on minuuttiluokan tehtävä. Mitä valmistelemattomampi paikka on, sen kauemmin se ottaa aikaa. Joka tapauksessa kyse on minuuteista, selvittää Ronkainen.

Ronkaisen mukaan uudet sillat täydentävät suorituskykyä ja korvaavat venäläisvalmisteista BLG-siltakalustoa sitä mukaa kun vanhasta siitä luovutaan. Leguan-siltojen etuna hän pitää aiempaa parempaa modulaarisuutta, minkä ansiosta siltoja voidaan asentaa eri tavoin ylityspaikoille.

– Niin siltapanssarivaunut kuin silta-ajoneuvotkin kykenevät molemmat käsittelemään 26 metrin sillan lisäksi 14 metrin siltaa. Lisäksi silta-ajoneuvoilla voidaan kuljettaa niin sanotusti ”tandemina” kahta 14 metrin siltaa, Ronkainen selventää.  

Ronkainen toteaa myös, että uusi sillankäsittelyohjelmisto tekee lasku- ja nostovaiheista turvallisempia ja yksinkertaisempia kouluttaa ja toteuttaa. 

Leguan-sillat helpottavat huomattavasti joukkojen etenemistä vaikeissa pinnanmuodoissa. Kuva: Puolustusvoimat

Monipuolista ja kansainvälistä suorituskykyä

Sillat ovat keskeinen osa joukkojen suorituskykyä ja mahdollistavat siirtymisen haastavien vesi- ja maaesteiden ylitse. Uudet sillat ovat tarpeeksi pitkiä esimerkiksi jokien tai kaivantojen ylittämiseen.
 
– Siltavaunut, silta-ajoneuvot eri pituisine siltoineen muodostavat pioneeritoiminnassa keskeisen liikkeenedistämisen elementin. Ne tarjoavat tuettavalle joukolle merkittävän tuen vesi- ja kuivaesteitä ylitettäessä taistelunkentän eri tilanteissa, Ronkainen veistelee.

Sillat eivät ole pelkästään sotatilanteita varten. Ronkaisen mukaan ne voivat olla myös muiden viranomaisten apuna virka-aputehtävissä, kuten luonnonmullistuksissa. 

Leguan-siltajärjestelmien etuna on myös kansainvälisyys, sillä niitä käytetään monissa eri maissa. Ronkainen toteaa, että vastaavia siltajärjestelmiä on käytössä kahdeksallatoista maalla, esimerkiksi Ruotsilla ja Saksalla. Merkittävintä on kuitenkin se, että sillat Leguan- sillat ovat Nato-yhteensopivia.

Leguan-silta silta-ajoneuvoon asennettuna. Kuva: Puolustusvoimat

Sillat näkyvillä myös varusmiesten arjessa

Silta-ajoneuvot ovat tukena pioneeritoiminnassa monessa eri varuskunnassa, joten myös Leguan-sillat tulevat myös koulutettaville varusmiehille. Ronkainen paljastaa, että silta-ajoneuvoja käytetään pääasiassa Karjalan ja Porin prikaatissa. Leopard 2L- siltapanssariajoneuvoja käytetään puolestaan Karjalan prikaatissa sekä luonnollisesti myös Panssariprikaatissa Parolassa.

 Nämä kolme varuskuntaa ovat Suomen suurimpien varusmiesjoukko-osastojen joukossa, joten moni varusmies tulee kohtaamaan Leguan-siltoja komeilemassa joko Leopardin tai Sisun päällä. 

– Varusmiehille molempien kaluston käyttöä on koulutettu vuodesta 2008 alkaen ja
kursseille soveltuvimmat valitaan peruskoulutuksen alussa, tarkentaa Ronkainen.