Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Eeli Gröhn

Kuvassa Puolustusvoimien Leopard 2A4 panssarivaunu Hammer 23 sotaharjoituksessa.

Seuraavien vuosikymmenien aikana esimerkiksi panssarivaunuista voidaan tehdä kauko-ohjattuja ja, jopa täysin autonomisia robotteja.

Suomi liittyi kansainväliseen julistukseen — Tavoitteena vastuullinen tekoälyn sotilaallinen käyttö

Oskar Äyräpää

Suomi liittyi maihin, jotka sitoutuvat vastuulliseen ja turvalliseen tekoälyn ja autonomisten toimintojen sotilaalliseen kehittämiseen ja käyttöön.

Suomi on allekirjoittanut tekoälyn ja autonomian vastuullista sotilaallista käyttöä koskevan poliittiseen julistukseen. Yhdysvaltojen johdolla valmisteltu julistus julkaistiin 13. marraskuuta New Yorkissa. Suomen lisäksi 45 maata hyväksyi julistuksen. 

— Tekoälyn nopea kehittyminen sotilasteknologiassa on kiirehtinyt sääntelyn aikaansaamista. Suomi on tukenut tätä kehitystä pitkäjänteisesti. Tekoäly ja sen mahdollistama koneautonomia ovat tulleet yhä tärkeämmiksi paitsi varsinaisissa asejärjestelmissä myös esimerkiksi tilannekuvan tuottamisessa, suunnittelussa ja logistiikassa, puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo.

Häkkänen lisää, että Suomelle on tärkeää olla julistuksessa mukana, koska koneautonomian osaaminen on Suomessa vahva. Tekoälyn ja autonomisten asejärjestelmien sääntely helpottaa Suomen puolustuskyvyn kehittämistä liittolaistemme kanssa. 

— Osallistuvat valtiot sitoutuvat kymmeneen periaatteeseen, joilla edistetään vastuullisuutta ja turvallisuutta tekoälyn ja autonomisten toimintojen sotilaallisessa kehittämisessä ja käytössä, Häkkänen sanoo.

Julistuksen kymmenen periaatetta korostaa kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden periaatteiden noudattamista.

Häkkänen selittää, että julistuksen tarkoituksena on varmistaa tekoälyn ja autonomisten aseiden vastuullinen kehittäminen ja käyttö järjestelmän koko elinkaaren eri vaiheissa. Keinoina ovat muun muassa koulutus, testaus, riskien arviointi ja hallinta, varotoimet, laillisuusarvioinnit sekä valvonta.

Häkkänen painottaa, että kyseessä on poliittinen sitoumus, joka ei luo maille uusia oikeudellisia velvoitteita. Suomi osallistuu jatkossa kansainvälisiin keskusteluihin julistuksen periaatteiden kehittämiseksi ja konkretisoimiseksi. Tavoite on, että mahdollisimman moni valtio sitoutuisi julistuksessa esitettyihin periaatteisiin.

Puolustusministeriön tutkimusjohtaja Pekka Appelqvistin mukaan kansainvälisestä tekoälyä ja autonomisia aseita säännöstelevästä sopimuksesta on neuvoteltu Yhdistyneissä kansakunnissa viime vuosina. Suomen allekirjoittama julistus on askel eteenpäin kansainvälisen sääntökehikon kehittelyssä.

Appelqvist lisää, että julistus on hyvä tapa näyttää muille maille, että Suomi on kiinnostunut tekoälyn ja autonomisten aseiden sääntelystä.