Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Puolustusvoimien logistiikkalaitos

Kuvassa insinöörikenraalimajuri Kari Renko ja prikaatikenraali Mikael Frisell.

Insinöörikenraalimajuri Kari Renko (kuvassa oikealla) ja prikaatikenraali Mikael Frisell allekirjoittivat järjestelyasiakirjan yhteishankinnoista perjantaina 3.9.

Suomi ja Ruotsi valmistautuvat päivittämään kalustoa yhteishankinnoin

Oskari Eronen

Tänään allekirjoitettu järjestelyasiakirja luo ensimmäistä kertaa edellytykset Suomelle ja Ruotsille muun muassa käsiaseiden hankkimiseen yhdessä.

Tuore järjestelyasiakirja taistelijoiden asejärjestelmien ja niiden oheisteknologioiden FISE-yhteishankinnoista allekirjoitettiin tänään Tampereella. Asiakirja mahdollistaa yhteishankintojen toimeenpanon jo ensi vuodesta alkaen.

Asiakirja on luonteva laajennus aikaisemmalle Suomen ja Ruotsin väliselle (FISE) hankintayhteistyölle, jota on tehty sekä kahdenvälisesti että Pohjoismaiden puolustusyhteistyöhanke Nordefcon kautta. 

Suomen puolelta järjestelyasiakirjan allekirjoitti puolustusministerin valtuutuksella Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtaja, insinöörikenraalimajuri Kari Renko ja Ruotsin puolelta Ruotsin puolustusvoimien materiaalilaitoksen FMV:n (Försvarets materielverk) maajärjestelmäpäällikkö, prikaatikenraali Mikael Frisell.

Mahdollisia yhteishankintakohteita ovat esimerkiksi käsiaseet ja niiden lisälaitteet sekä ampumatarvikkeet. Puolustusvoimat on solminut vuosina 2019 ja 2020 aiesopimuksia tuotekehityksestä ja kaluston hankinnoista muun muassa Sako Oy:n ja Senop Oy:n kanssa.

Sopimuksesta molemminpuolista hyötyä

Yhteishankintojen käytännön valmistelu on aloitettu, ja niiden tarkoituksena on parantaa Suomen ja Ruotsin puolustusvoimien yhteensopivuutta sekä yhteistä huoltovarmuutta. Kun suomalaiset ja ruotsalaiset joukot käyttävät samaa käsiaseperhettä, ne voivat tukeutua aseiden huollossa samaan toimittajaan ja kaluston elinkaarikustannuksissa saavutetaan säästöjä.

Hankintamäärien kasvu tuottaa lisäksi molemmille maille kustannusetua niin sanotun volyymiedun kautta. Volyymietu voi näkyä esimerkiksi matalampina hintoina tai siinä, että yhteishankinnassa mailla on parempi neuvotteluasema toimittajiin nähden kuin niillä olisi yksinään.

Hankintojen aikataulusta ja kokoluokasta ei ole vielä päätetty. Mahdollisia yhteistyökumppaneita voivat olla esimerkiksi Sako Oy, Senop Oy ja Nammo. Toteutuessaan hankinnat olisivat yrityksille ja alalle merkittäviä.

Suomen ja Ruotsin välistä hankintayhteistyötä tullaan luultavasti näkemään lisää vastaisuudessakin. Maat esimerkiksi kilpailuttavat tällä hetkellä yhdessä pohjoisen taistelijan hiihtovarusteita Naton logistiikkaviraston (NSPA) kautta. NSPA julkisti varusteista tarjouspyynnön elokuun lopulla.