Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Puolustusministeriö

Puolustusministeriö on valmis järjestämään Nordefcon tulevat kokoukset joko kasvotusten tai etäyhteyksin.

Suomesta Nordefcon puheenjohtajamaa 2021

Olli Luukkola

Suomi astuu Nordefcon puheenjohtajamaan saappaisiin poikkeuksellisen vuoden jälkeen. Nordefcon tavoitetasoksi onkin Visio 2025:ssä asetettu muun muassa yhteistyön laajentaminen kattamaan myös kriisi- ja konfliktitilanteet.

Suomi toimii vuorostaan Pohjoismaisen puolustusyhteistyön (Nordic Defence Cooperation, Nordefco) puheenjohtajamaana vuonna 2021. Aiemmin Suomi on toiminut puheenjohtajana vuosina 2013 ja 2017.

Tulevan vuoden aikana on suunnitteilla järjestää useita kansainvälisiä kokouksia Nordefcon puitteissa. Suomen vastuulla yhteistyön vetäjänä on isännöidä näitä kokouksia. Puolustusministeriössä toimivan Nordefco-vastuuvirkamiehen, erityisasiantuntija Johanna Hämäläisen mukaan COVID-19-pandemia ei tule estämään näiden tärkeiden kokousten järjestämistä.

– Olemme valmiita järjestämään kokoukset joko kasvotusten tai etäyhteyksin. Päätämme käyttämämme toimintatavat vallitsevan tilanteen mukaan, Hämäläinen valottaa.

Puolustuministeriö on asettanut tavoitteita tulevalle puheenjohtajakaudelle yhdessä Puolustusvoimien kanssa, ja tavoitteet on esitelty muille Nordefco-maille. Ensimmäinen painopisteistä on Nordefco Visio 2025:n toimeenpano ja edistäminen. Siihen liittyy Nordefco-työn laajentaminen koskemaan myös kriisi- ja konfliktiaikaa. 

Toinen prioriteetti on sotilaallinen huoltovarmuus, resilienssi ja kokonaisturvallisuus. Aikomuksena on siis tarkastella koronakriisin merkitystä ja vaikutuksia sotilaalliseen huoltovarmuuteen ja materiaalihankkeisiin. 

Kolmantena on Euroopan puolustusrahaston hyödyntäminen Pohjoismaiden kesken. Keskeistä on pyrkiä kehittämään tiedonkulkua ja koordinaatiota Pohjoismaiden välillä työohjelmien valmisteluun ja varsinaisiin projekteihin liittyen. Lisäksi Suomi pyrkii huolehtimaan siitä, että pitkän aikavälin projektihallinnan kehittämishanke edistyy suunnitellusti.

Puolustusministeriö on julkaissut verkkosivuillaan puheenjohtajuuteen liittyvän alasivun, joka sisältää informaatiota asiaan liittyen.