Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Valtteri Nevalainen

Mies suorittamassa vauhditonta pituushyppyä.

Vauhditon pituushyppy on olennainen osa Puolustusvoimien kuntotestausta.

Sotilaan fyysisen toimintakyvyn tutkimustoiminta yksiin kansiin

Elias Tuominen

Uuden teoksen sisältö on tarkoitettu erityisesti sotilaan kuormittumisesta, toimintakyvystä ja sen kehittämisestä kiinnostuneille opiskelijoille, tutkijoille ja asiantuntijoille.

Sotilaan fyysisen toimintakyvyn tutkimustoiminnan nykytila ja tulevaisuuden suunnitelmat tiivistettiin yksiin kansiin uudessa Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisussa Taistelijan fyysinen toimintakyky 2020 – Tieteellinen katsaus, joka kokoaa tutkimustiedon aihepiiristä viidentoista vuoden ajalta. Teoksen ovat toimittaneet Heikki Kyröläinen, Kai Pihlainen, Matti Santtila ja Lasse Torpo.

Artikkelipohjaiseen katsaukseen on koottu ajantasainen tieto sotilastyön fyysisestä kuormittavuudesta ja siihen vaikuttavista olosuhdetekijöistä, liikunta-aktiivisuudesta sekä harjoittelusta asevelvollisuuden elinkaaressa. Kirjassa esitellään lisäksi tuoreita tuloksia fyysisten ja psykologisten ominaisuuksien yhteyksistä sotilaan toimintakykyyn sekä kuormituksen vaikutuksista kognitiiviseen suorituskykyyn.

Kirjan tavoitteena oli koota yhteen tutkimustieto, joka on tuotettu vuosien 2005–2020 aikana yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja muiden tutkimuslaitosten kanssa. Teoksen kirjoittajina toimivat sotilaan fyysiseen toimintakykyyn erikoistuneet tutkijat niin Puolustusvoimista kuin muista tutkimuslaitoksista. Kirja on jatkoa vuonna 2005 julkaistulle Taistelija 2005: fyysisen suorituskyvyn tutkimustoiminta -teokselle, jonka pohjalta on rakennettu nykyinen sotilaan fyysiseen toimintakykyyn liittyvä tutkimustoiminta.  

Tuottoisaa julkaisutoimintaa

Puolustusvoimien ja Jyväskylän yliopiston yhteisprofessuuri sotilaan fyysisen toimintakyvyn tieteenalalla on ollut julkaisutoiminnan kannalta tuottoisa. Vuonna 2003 luotiin suuntaviivat alan tutkimustoiminnalle ja nyt julkaistu 196-sivuinen katsaus nivoo yhteen työn hedelmiä. Yhteistoiminnan tuloksena on julkaistu yli 100 kansainvälistä vertaisarvioitua tutkimusjulkaisua vuosien 2006 ja 2020 välillä. 

– On selvää, että nyt julkaistu katsaus edustaa vain pientä osaa kaikesta tuotetusta tiedosta, mutta teoksen avulla aiheesta kiinnostunut löytää helposti tiedon alkulähteille, liikuntasuunnittelija Kai Pihlainen avaa.

Fyysinen toimintakyky avainasemassa

Uuden teoksen sisältö on tarkoitettu erityisesti sotilaan kuormittumisesta, toimintakyvystä ja sen kehittämisestä kiinnostuneille opiskelijoille, tutkijoille ja asiantuntijoille. Julkaisu sisältää myös toimenpidesuosituksia fyysisen toimintakyvyn tutkimuksen ja koulutuksen kehittämiselle Puolustusvoimissa. Toimenpidesuosituksissa korostuvat asevelvollisuusajan fyysisen harjoittelun optimointi, monitieteisyyden lisääminen sekä kansainvälinen tutkimusyhteistyö. 

– Tehtävän kannalta riittävä toimintakyky on tärkeä sotilaan ominaisuus. Edes erinomaisilla tiedoilla, taidoilla ja välineillä varustettu sotilas ei kykene hyödyntämään osaamistaan taistelukentällä, jos hänen toimintakykynsä pettää. Useat sotilastyötehtävät ovat luonteeltaan fyysisiä ja siksi fyysinen toimintakyky korostuu erilaisissa olosuhteissa. Liikunta-alalla koulutuksen kehittäminen on jo vuosia perustunut tutkittuun tietoon. Nyt julkaistu katsaus ja sen toimenpidesuositukset ovat esimerkki tiedolla johtamisesta, liikuntapäällikkö majuri Lasse Torpo toteaa.

Korkea laatu tähtäimessä

Katsaus julkaistaan samaan aikaan kun Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimuksen ulkoinen arviointi on käynnissä. Tutkimuksen arvioinnissa sotilaan fyysisen toimintakyvyn tutkimuksen laatu ja vaikuttavuus arvioitiin erinomaiselle tasolle (3.5/4.0). 

– Jyväskylän yliopiston ja Puolustusvoimien yhteistyön tuloksena opiskelijat ovat laatineet kymmeniä laadukkaita opinnäytetöitä ja lisäksi useita väitöskirjoja on valmistunut ja valmistumassa. Ulkoinen arviointi osaltaan tukee käsitystä korkeasta laadusta, professori Heikki Kyröläinen kertoo.

Uuteen julkaisuun voi tutustua kokonaisuudessaan Maanpuolustuskorkeakoulun sivuilla.