puolustusvoimat, Nina Soini

Vuonna 1944 valmistunut Rannikkolaivaston esikuntarakennus joutuu rakenteellisiin tutkimuksiin sisäilmaongelmien vuoksi.

Sisäilmaongelmista kärsivälle Rannikkolaivaston esikunnalle etsitään väistötiloja

Oskari Rinne

Noin 30–40 prosenttia esikunnan henkilöstöstä on saanut esikuntarakennuksessa oireita. Väliaikaisiin tiloihin tulee siirtymään noin 50 henkilöä.

Turussa Pansion tukikohdassa sijaitsevan Rannikkolaivaston esikunnan henkilöstölle etsitään väliaikaisia tiloja. Esikuntarakennusta on tutkittu sisäilmaongelmista vuodesta 2011 alkaen. Rakennuksessa työskentelevien ilmoitukset sisäilmaongelmista lisääntyivät vuoden 2017 talven mittaan, joten rakennuksen sisäilmaa alettiin tutkia tarkemmin.

– Tehtyjen tuoreempien tutkimusten tuloksena Pansion alueen sisäilmatyöryhmä teki tämän vuoden maaliskuussa esityksen laivaston komentajalle siitä, että esikunnan henkilöstö siirrettäisiin väistötiloihin, selvittää Rannikkolaivaston esikuntapäällikkö, komentaja Ilja Hakanpää.

Hakanpään mukaan työryhmän lausunnossa erityinen merkitys oli keväällä 2017 tehdyllä kyselytutkimuksen tuloksella, jonka mukaan 30–40 prosenttia rakennuksessa työskentelevistä noin 50 henkilöstä on saanut rakennuksessa oireita. Hakanpään mukaan henkilökunnan kokemat oireet ovat tyypillisiä sisäilmaongelmista johtuvia oireita.

Rannikkolaivaston esikuntarakennus on valmistunut vuonna 1944, ja se on peruskorjattu 1990-luvun alkupuolella. Hakanpään käsityksen mukaan sisäilmaongelmien syynä saattaa olla rakennuksen maavarainen alapohja, ja erityisesti sen tiivistykset.

Nyt rakennukselle tehdään tarkempi tutkimussuunnitelma, jonka perusteella nähdään, minkälaisia rakenteellisia tutkimuksia tullaan suorittamaan.

– Rakenneavaukset näyttävät, millaisia korjaustöitä mahdollisesti tullaan tekemään, mutta todennäköisesti ne liittyvät rakennustekniikkaan. Sitten nähdään pitääkö esimerkiksi alapohjaa tai rakennuksen seinä avata, Hakanpää kommentoi.

Tarkoituksena on, että esikuntarakennuksen henkilöstölle ollaan löydetty tilapäiset tilat ennen rakenteellisten tutkimusten aloittamista syksyn kuluessa. Tilojen etsimisestä vastaavat puolustusvoimien logistiikkalaitos ja Senaatti-kiinteistöt.

– Rannikkolaivasto on tuottanut puolustusvoimien logistiikkalaitokselle tilatarve-esityksen tilapäisistä tiloista nykyisen rakennuksen perusteella, Hakanpää täydentää.