Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Kuvassa Mpk:n koulutuspäälikkö Timo Mustaniemi

Reserviläistoiminnan kasvu näkyy maailmalla kasvaneiden jännitteiden myötä

Milloin olet käynyt viimeksi kertaamassa maanpuolustustaitojasi? Vapaaehtoisia maanpuolustus harjoituksia järjestetään joka viikonloppu ympäri Suomea tiiviissä yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa.

Viimeisen vuoden aikana reserviläistoiminta on lisääntynyt Suomessa huomattavan paljon. Vuoden alussa eri puolilla Suomea järjestettiin paikallispuolustusharjoituksia, joiden tarkoituksena oli kehittää Puolustusvoimien, reserviläisistä koostuvien paikallisjoukkojen sekä viranomaisten yhteistyötä. Puolustusvoimien omien kertausharjoitusten lisäksi myös vapaaehtoisista toimijoista koostuva Maanpuolustuskoulutusyhdistys eli MPK on yksi aktiivisimmista vapaaehtoisen maanpuolustus toiminnan järjestäjistä.

MPK:n koulutusjohtajan Timo Mustaniemen mukaan reserviläisten määrä harjoituksissa on kasvanut räjähdysmäisesti tänä vuonna. Yksi suuri syy tälle on Ukrainan sota.

– Tilastollisesti meidän kurssien kävijämäärä on ollut tänä vuonna hurjassa nousussa. Vuosi sitten vapaaehtoisia reserviläisiä oli kursseilla tammi-maaliskuun välisenä aikana yhteensä noin 6600 kun nyt heitä on ollut noin 14000, hän myhäilee. 

Reserviläisten suuren määrän myötä myös varsinaisten koulutuspäivien sekä vapaaehtoisten kouluttajien määrän kasvu on ollut yhtä suurta. Ilmiö on näkynyt Mustaniemen mukaan MPK:n toiminnassa siis hyvin kokonaisvaltaisesti.

Yhteistyö korostuu toiminnassa

Kurssitarjonta MPK:lla on hyvin laaja, sillä se käsittää oikeastaan kaikki Puolustusvoimien aselajit sekä keskeisimmät koulutushaarat. Koulutuksia järjestetään joka viikonloppu ympäri Suomea yhdeksässä eri piirissä.

Kurssitarjonnan ollessa hyvin laaja on eri aselajien kursseja sijoitettu strategisesti lähelle kyseisen aselajin koulutusta tarjoavaa varuskuntaa. Hyvänä esimerkkinä toimii rakennetun alueen taistelun koulutus, jota MPK järjestää esimerkiksi Helsingin piirissä. Yhteistyö Puolustusvoimien kanssa on hyvin luontevaa, sillä kyseisiä koulutuksia järjestetään Kaartin jääkärirykmentin alueella.

– Koko MPK:n toiminta perustuu pitkälti yhteistyöhön Puolustusvoimien kanssa. Olemme operatiivisia kumppaneita, ja teemme esimerkiksi vuosisuunnitelmamme yhdessä, avaa Mustaniemi yhteistyöstä.

Vuosisuunnitelma sisältää oikeastaan kaiken mitä MPK tulee vuoden aikana tekemään, ja operatiivisen kumppanuuden myötä Puolustusvoimilla on oma myös sananvaltansa siihen. Yhteistyötä tehdään Mustaniemen mukaan molempiin suuntiin.

– Puolustusvoimilta saamme viimeisimmät päivitykset koulutuksen sisältöihin. Kun koulutus kehittyy ajan hermojen mukaan, tarjoaa MPK aktiivisille reserviläisille päivitettyjä kursseja. Täten myös puolustusvoimat hyötyy yhdistyksen toiminnasta, kun sodan ajan joukot kehittävät reservissä osaamistaan, hän selittää.

Rakennetun alueen taistelu nousussa

Kaikista suosituimpia kursseja ovat viimeisen parin vuoden aikana olleet rakennetun alueen taistelua harjoittavat TRA-kurssit, sekä sotilaspoliisikurssit. Mustaniemi kertoo Ukrainan sodan olleen varmasti yksi syy etenkin kaupunkiolosuhteissa järjestettävien TRA-kurssien suosioon.

– Ukrainassa me olemme nähneet miten tärkeää on hallita rakennetulla alueella taisteleminen. Uskon että se on iso syy sille miksi meidän TRA-kurssien suosio on noussut juuri nyt näin paljon, hän kommentoi.

Mustaniemi kertoo kursseja järjestettävän ympäri Suomea, kun aiemmin ne keskittyivät lähinnä pääkaupunkiseudulle.

Sotilaspoliisikurssit ovat aina olleet suosiossa niiden laajan tarjonnan vuoksi. Aktiivisia sotilaspoliisireserviläisiä tarvitaan myös paljon koko Suomessa, ja monipuolinen koulutus kiinnostaa ihmisiä.

Myös tarkka-ampuja-koulutukset ovat olleet viimeisen kahden vuoden aikana  suuressa suosiossa. Kuva: Oskari Aumo

Tavoitteena saada entistä enemmän vapaaehtoisia naisia ja nuoria mukaan

Puolustusvoimien yksi tavoitteista tällä hetkellä on saada yli 2000 vapaaehtoista naista suorittamaan asepalvelus yhden vuoden vuoden sisällä. Myös MPK on omalta osaltaan sitoutunut tähän, ja pyrkii toiminnallaan edesauttamaan tavoitteen saavuttamista.

Mustaniemen mukaan naisille, joilla on kiinnostusta suorittaa palvelus, järjestetään omia "Intti tutuksi naisille"-kursseja, joilla pyritään perehdyttämään jo etukäteen varuskuntien arjessa ja maasto-olosuhteissa elämiseen.

Niille nuorille, jotka ovat kiinnostuneita varusmiespalveluksen suorittamisesta, järjestetään myös paljon samankaltaisia kursseja. Ainoa ero näiden välillä on se, että naisten kursseille osallistuu myös aikuisia, kun nuorten kursseille osallistuvat ovat sukupuolesta riippumatta alaikäisiä.

– Järjestimme esimerkiksi maaliskuun alussa lukiolaisille tarkoitetun maanpuolustukseen perehdyttävän kurssin Santahaminassa, joka oli hyvin suosittu, mainitsee Mustaniemi.