Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Miku Poukka

Vuoden 2020 työilmapiirikyselyn tulokset asteikolla 1-5: työmotivaatio 4,0, jaksaminen 4,0, esimiestyö 4,3.

Työilmapiirikyselyn perusteella muun muassa työmotivaatio ja jaksaminen ovat parantuneet viime vuosien aikana.

Puolustusvoimissa työskentelee toimintakykyisiä ja osaavia ammattilaisia

Olli Luukkola

Uuden henkilöstötilinpäätöksen perusteella Puolustusvoimien palkattu henkilöstö ja asevelvolliset ovat toimintakykyisiä sekä osaavia. Suunnittelusektorin johtaja Jussi Viinamäki on tyytyväinen tuloksiin, mutta hänestä se ei oikeuta organisaatiota nauttimaan tilanteesta.

Puolustusvoimat on julkaissut vuoden 2020 henkilöstötilinpäätöksen. Kyseessä on vuosittain julkaistava julkinen asiakirja, jossa esitetään palkattuun henkilöstöön ja varusmiehiin liittyvät keskeiset tunnusluvut sekä tällä kertaa myös ensihavainnot uuteen koulutusjärjestelmään siirtymisestä. Henkilöstötilinpäätös koostetaan henkilöstö- ja koulutustoimialojen seuranta-asiakirjoista sekä järjestetyistä henkilöstökyselyistä.

Pääesikunnan henkilöstöosaston suunnittelusektorin johtajan, everstiluutnantti Jussi Viinamäen mukaan tämän vuoden henkilöstötilinpäätöksessä palkatun henkilöstön osalta keskeisimmät havainnot liittyvät toimintakulttuuriin ja hyvinvointiin.

– Puolustusvoimien henkilöstö kokee kyselyiden perusteella työilmapiirin ja toimintakulttuurin selkeäksi vahvuudeksi. Myös varusmiehille suunnatussa loppukyselyssä on vuodesta toiseen saavutettu hyviä tuloksia, mutta viimeisin tulos on kaikkien aikojen paras.

Henkilöstötilinpäätöksestä käy ilmi, että myös palkatulle henkilöstölle järjestetyissä työilmapiirikyselyissä oltiin erityisen tyytyväisiä esimiestoimintaan, oma työmotivaatio koettiin vahvuutena sekä arvio omasta jaksamisesta oli hyvällä tasolla.

Ammattisotilaiden 12 minuutin juoksutestin keskiarvot vuonna 2019 2575 metriä, vuonna 2020 2585 metriä.

Ammattisotilaiden juoksutestin keskiarvo nousi viime vuodesta. Grafiikka: Miku Poukka

Toimiva henkilöstöstrategia mahdollistaa kehityksen

Viinamäki arvelee kehityksen juontavan juurensa siihen, että Puolustusvoimien henkilöstöstrategian perusrakenne on erinomainen ja toimiva. Strategian perusteella on toteutettu Pääesikunnan johtamana muun muassa henkilöstön määrään ja rakenteeseen, osaamiseen ja toimintakykyyn sekä työskentely- ja toimintatapojen kehittämiseen liittyviä toimia.

Tulokset vaativat kuitenkin työtä, ja toimiva henkilöstöstrategia vaatii jatkuvaa päivitystä. Viinamäen mukaan onkin arvioitu, että henkilöstöstrategia tulee päivittää uuteen versioon lähitulevaisuudessa, hyödyntäen muun muassa koronapandemiasta saatuja kokemuksia. Lisäksi ei voida tarpeeksi korostaa sitä, että toimivan strategian ohella tulosten takana ovat motivoituneet asevelvolliset ja henkilökunta.

Viinamäen mukaan henkilöstön työssä jaksamista on tuettu työaika- ja työkykyjohtamisella, joustavien työaikamuotojen käytöllä ja kehittämisellä, työilmapiiriin liittyvien kyselyjen tuloksia analysoimalla sekä esille nouseviin kehittämiskohteisiin puuttumalla.

– Henkilöstötilinpäätöksestä ilmenevät hyvät puolustusvoimalliset tulokset kulttuurista ja jaksamisesta otetaan nöyränä vastaan. Hyvä tulos ei kuitenkaan oikeuta organisaatiota nauttimaan tilanteesta – on kyettävä vähintään ylläpitämään saavutettu taso.