Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Juho Lehtonen

Kuvassa Timo Kivinen, Antti Kaikkonen ja Esa Pulkkinen.

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen, puolustusministeri Antti Kaikkonen ja ylijohtaja Esa Pulkkinen.

Puolustusvoimille luvassa lisää henkilöstöä 2020-luvulla

Ture Laiti

Puolustusvoimien henkilöstöä ollaan kasvattamassa viidelläsadalla henkilöllä, mikäli eduskunta hyväksyy uuden puolustusselonteon linjaukset.

Tänään 9. syyskuuta puolustusministeri Antti Kaikkonen julkisti yhdessä puolustusvoimain komentajan, kenraali Timo Kivisen ja puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston ylijohtaja Esa Pulkkisen kanssa uuden puolustusselonteon.

Selonteko sisältää perusteellisen analyysin Suomen tarpeista ja kehityskohteista puolustuksessa sekä analyysiin kansainvälisestä toimintaympäristöstä. Yhdeksi kehityskohteeksi nousi henkilöstömäärän kohottaminen.

– Olen erityisen huolissani nykyisen henkilöstömäärän mitoituksesta ja jaksamisesta. Nykyinen henkilöstömäärä ei pidemmällä tähtäimellä ei yksinkertaisesti riitä. Toimintaympäristömme on muuttunut haasteellisemmaksi ja edellyttää riittävän valmiuden ylläpitämistä, sekä uusien teknologioiden liittyvän osaamisen kehittämistä, Kaikkonen avasi.

Puolustusministeriön tavoitteena on kasvattaa henkilöstön määrää viidelläsadalla henkilötyövuodella asteittain 2020-luvun loppuun mennessä. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii kahden seuraavan hallituksen aikana lisää resursseja maanpuolustukselle.

Maanpuolustuksen kannalta kriittistä on myös valtakunnallisen puolustuksen rakenne.

- Paikallispuolustusta uudistetaan. Alueellisista joukoista luovutaan sodan ajan joukkorakenteesta. Sodan ajan joukkojen vahvuus säilyy ennallaan, kertoi kenraali Kivinen

Maa-, meri- ja ilmapuolustuksen lisäksi toimintaympäristöjen listaan on lisätty kyberpuolustus, informaatiovaikuttaminen ja avaruus. Kyberpuolustukselle määriteltiin kolmiosainen tehtäväjako valvonta, tilannekuva ja vaikuttaminen. Puolustusvoimain komentaja Kivisen mukaan kyberpuolustusta on vahvistettava ja sille on annettava oikeat työkalut.

Kybersodan merkitys modernissa maailmassa on lisääntynyt ja sen mukana myös informaatiosodankäynnin merkitys on noussut. Siksi informaatiosodassa tullaan jatkossa hyödyntämääni digitalisaatiota.

Vaikka Suomeen ei kohdistu suoraa en sotilaallista uhkaa, siihen on kuitenkin varauduttava. Halutaan syvä, yhteistyö Ruotsin kanssa. Samalla Norjan yhteistyötä syvennetään ja lisätään Ruotsin kanssa. Kolmas tärkeä yhteistyökumppani on Yhdysvallat.