Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Kuva: Puolustusvoimat

Päivitettävään Hamina-luokaan kuuluu neljä ohjusvenettä.

Puolustusvoimat valmistautuu Hamina-luokan elinjaksopäivitykseen

Riku Väisänen

Puolustusministeri Jussi Niinistö on valtuuttanut puolustusvoimat tekemään Laivue 2000 elinjaksopäivitystä koskevan aie- ja suunnittelusopimuksen Patria Aviation Oy:n kanssa.

Elinjaksopäivityksellä varmistetaan ja kehitetään merivoimien torjuntakykyä sekä meriliikenteen suojauskykyä. Komentajakapteeni Mikko Lehto Puolustusvoimien logistiikkalaitokselta kertoo, että alusten elinjaksopäivitys on kokonaisvaltainen ja käsittää laivateknisen sekä taisteluteknisen modernisoinnin.

– Kyseessä on iso, kokonaisvaltainen peruskorjaus, joka alkaa vuoden 2018 alussa ja valmistuu vuoden 2021 lopulla. Peruskorjauksessa läpikäydään alusten runko ja rakenteet, putkistot ja kaapelit, laivojen koneet ja laitteistot sekä taistelutekniset järjestelmät, Lehto toteaa.

Hankintasopimuksen laiva- ja taistelutekninen elinjaksopäivitys varmistaa alusteknisen elinjakson riittävyyden 2030-luvulle saakka. Sopimuksessa taistelutekninen modernisointi kuitenkin näyttelee laivateknisiä päivityksiä suurempaa osaa.

– Taistelujärjestelmän puolelta uusitaan taistelunjohtojärjestelmä ja aluksen suorituskykyä kasvatetaan kevyttorpedojärjestelmällä. Myös alusluokan tykki sekä pintatorjuntaohjuksen tyyppi vaihtuu. Kaikkia aluksen sensoreita päivitetään siten, että niidenkin elinikä tulee ulottumaan 2030 -luvulle saakka, Lehto luettelee.

Uutena komponenttina Hamina-luokan aluksiin tulee lisäksi omasuojajärjestelmä.

Kokonaisuudessaan elinjaksopäivityksen arvo on noin 199 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen kustannustekijä on kevyttorpedoasejärjestelmän hankinta merivoimille. Nyt hankintapäätöksen kohteena olevalla ja solmittavalla aie- ja suunnittelusopimuksella turvataan edellytykset toteuttaa Hamina-luokan elinjaksopäivitys suunnitellussa aikataulussa.

Koko elinjaksopäivityksen arvioitu työllistävä vaikutus kotimaassa on noin 300 henkilötyövuotta, josta aie- ja suunnittelusopimuksen osuus on noin 4,5 henkilötyövuotta. Hankinta tulee kehittämään kriisiajan huoltovarmuutta.

Hamina-luokkaan kuuluu neljä alusta: Hamina, Tornio, Hanko ja Pori, jotka liitettiin merivoimien laivastoon vuosina 1998-2006.