Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Tuulivoimayhdistys

Uusien tuulivoimaloiden rakentaminen Suomessa vaatii Puolustusvoimien hyväksyvän lausunnon.

Puolustusvoimat ei seiso tuulivoiman tiellä

Samuli Koski

Tuulivoima on haasteellista Puolustusvoimille aluevalvontaan ja ilmavoimien toimintaan liittyen etenkin Suomenlahdella ja Itä-Suomessa. Uuden voimalan rakentaminen edellyttää Puolustusvoimilta sitä puoltavaa lausuntoa, joista kuitenkin yli yhdestätoista tuhannesta vain noin kymmenesosa on ollut kieltäviä.

Pääesikunta käsittelee tuulivoimayhtiöiden hakemuksia uusista hankkeista ja arvioi niiden mahdolliset haitat Puolustusvoimien toiminnan kannalta. Hankalimmista kohteista teetetään VTT:llä tutkimus, jonka tulosten perusteella hankkeesta annetaan joko hyväksyvä tai kieltävä lausunto. Valtaosa Puolustusvoimien antamista lausunnoista ovat olleet myönteisiä. 

Puolustusvoimille on esitetty elokuuhun 2020 mennessä 11,973 tuulivoimalahanketta, joista 10,755 on saanut puoltavan lausunnon. Pelkästään tämän vuoden aikana 1,408 uutta tuulivoimalaa on hyväksytty sen toimesta. Vertailukohtana eniten hyväksyttyjä hankkeita tuli vuonna 2013, jolloin annettiin 1,686 puoltavaa lausuntoa. 

Uusien tuulivoimaloiden katsotaan olevan ristiriidassa Puolustusvoimien toiminnan kanssa, sillä tuuliturbiinit häiritsevät ilmavalvontatutkien toimintaa ja vaikeuttavat aluevalvontaa varsinkin Suomenlahdella ja Itä-Suomessa. Näillä alueilla voimaloiden määrä on huomattavasti vähäisempi kuin esimerkiksi maan länsiosissa. 

– Suomenlahti on meille hankala paikka, koska Itämeren lentoliikenne on niin aktiivista koko Suomenlahden ja Itämeren alueella. Sinne on pakko päästä näkemään aina ja sama on tuo kaakon kulma, sanoo Pääesikunnan operatiivisella osastolla toimiva insinööri Jussi Karhila.

Vain osa hankkeista valmistuu

Karhila ei pidä Puolustusvoimien roolia tuulivoimalahankkeiden estymisessä erityisen merkittävänä, sillä vain murto-osa puolletuista hankkeista on päätynyt rakennettavaksi.

– Me olemme vain yksi tekijä tässä ja meillähän alle 10 prosenttia lasunnoista on ollut kielteisiä, eli kyllä yhteiskunta ja yleinen vastustus on suurempi kuin Puolustusvoimat. Olemme antaneet tähän mennessä jo lähes yksitoista tuhatta myönteistä lausuntoa tuulivoimaloille Suomessa ja rakennettuna on vain 750, Karhila perustelee.  

Suomen Tuulivoimayhdistyksen operatiivinen johtaja Heidi Paalatie selittää kuinka Puolustusvoimien lausuntoa haetaan hyvin varhaisessa vaiheessa suunnittelua, sillä se on ehdoton edellytys hankkeen toteuttamiselle. Hyväksytyn lausunnon jälkeenkin voimalan kehitysprosessi kulkee vielä monien mutkien kautta.

– Tuulivoimahankekehitys kestää vuosia ja alueen valinta on todella monen asian kompromissi, siinä esimerkiksi selvitetään luonto- ja ympäristöarvoja hyvin laajasti. Sen aikana on todella iso joukko tekijöitä, jotka voi syystä tai toisesta katkaista hankkeen kehittämisen. Tosiaan selvityksiä tuulivoimahankkeista ei turhaan tehdä, siellä aidosti selvitetään soveltuuko tuulivoima sille alueelle, Paalatie kertoo.

Vuoden 2019 lopussa Suomessa oli toiminnassa 754 tuulivoimalaa, joiden tuotanto oli Tuulivoimayhdistyksen mukaan 5,9TWh, joka on n. 7% sähkön kokonaistuotannosta. Suomeen on valmistumassa vuosien 2020-2022 aikana 393 uutta tuulivoimalaa.