Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Minna Pyykkönen

Kuvassa NH90-helikopteri lentää talvisen maaston yllä

Muiden muassa NH90-helikopterin päivitetty valonheitinjärjestelmä palkittiin Maanpuolustuksen aloitesäätiön toimesta 7. joulukuuta.

Puolustusvoimain komentaja jakoi tunnustuksia maanpuolustuksen hyväksi tehtyjen tärkeiden aloitteiden tekijöille

Johannes Klinge

Maanpuolustuksen aloitesäätiön vuotuisessa palkitsemistilaisuudessa Pääesikunnassa jaettiin kunniakirjat ja stipendit maanpuolustuksen hyväksi tehtyjen tärkeiden aloitteiden tekijöille.

Maanpuolustuksen aloitesäätiön palkitsemistilaisuus alkoi puolustusvoimain komentajan, kenraali Timo Kivisen puheenvuorolla. Lyhyen avauspuheen jälkeen Kivinen jakoi henkilökohtaisesti kunniakirjat ja stipendit Ville Siiropäälle, Petri Syrjälälle, Pasi Ryhäselle, Simo Marjamäelle ja Lassi Muhoselle. Palkituista Aki Heinonen, Mikko Muhos ja Otto Saarenvirta olivat tällä kertaa estyneet saapumasta tilaisuuteen.

Vuonna 2001 perustetun Maanpuolustuksen aloitesäätiön tarkoituksena on edistää Suomen puolustusvoimissa toimivien ihmisten aloitteellisuutta, innovatiivisuutta ja luovuutta sekä tehtävissään että yleisten sotatieteiden, erityisesti sotatekniikan, johtamiskulttuurin, hallinnon, pedagogiikan ja sotilassosiologian aloilla.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä palkintoja, stipendejä, apurahoja, tukemalla tutkimusta ja palkittujen aloitteiden koekäyttöä sekä harjoittamalla tiedotustoimintaa.

Kotimainen ratkaisu toi palkinnon

Tiistain palkitsemistilaisuudessa palkittu Ville Siiropään, Petri Syrjälän ja Aki Heinosen työryhmä on kehittänyt uudistavan ratkaisun NH90-helikopterin valonheitinjärjestelmälle. Siiropää kertoo, että aikaisemmassa järjestelmässä ongelmana on ollut muun muassa se, että valonheittimet olivat vikaherkkiä ja ne jouduttiin huoltamaan ulkomailla, mikä lisäsi kustannuksia merkittäväksi. Uusi järjestelmä on Patrian valmistama ja se on Siiropään mukaan luotettavampi ja edullisempi ylläpitää. Lisäksi se voidaan huoltaa kotimaassa.

– Toiminnallisesti siinä on samat toiminnot kun siinä vanhassa, se vain tekee ne kaikki paremmin, valon keilan suuntaaminen on ohjaajan kannalta helpompaa ja pimeätoiminnassa ominaisuudet ovat parempia kun vanhassa. Luotettavuus varmasti paranee, Siiropää tiivistää.

Uudessa järjestelmässä käytetään LED-teknologiaa. Uusi järjestelmä tulee olemaan myös yhtenäisempi ja yksinkertaisempi kuin edellinen, jossa käytettiin kahta erityyppistä valonheitinmallia.

Siiropää uskoo, että siihen, että heidän työssään nähtiin esimerkiksi otettavia seikkoja, vaikutti se, että he hyödyntävät suomalaisia vahvuuksia, osaamista ja työvoimaa sekä pyrkivät osaltaan alentamaan kaluston ylläpitokustannuksia.

Tunnustuksen saaneita on monelta alalta

Ryhäsen ja Marjamäen aloite liittyi poikkeusolojen vesihuoltoon liittyvään ratkaisuun, joka mahdollistaa joukkojen tukeutumisen erilaisiin vesipisteisiin. Järjestelmä mahdollistaa myös muun yhteiskunnan vedenjakelun tukemisen erilaisissa häiriötilanteissa.

Muhosen ja Muhoksen ideoima kevyt öljyntorjuntayksikkö puolestaan täydentää olemassa olevaa öljyntorjuntakalustoa helposti liikuteltavalla ratkaisulla, jolla voidaan torjua pienet vuodot tai aloittaa nopeasti suurempien vahinkojen torjuntatoimenpiteet ennen raskaamman kaluston saapumista. Otto Saarenvirta palkittiin sähköisen potilaskortin konseptin kehittämisestä.