Anttoni Kangastie

Videokokouksessa keskustellaan koronapandemian sijaan turvallisuus- ja puolustusyhteistyön ajankohtaisista kysymyksistä.

Puolustusministeri Kaikkonen kokoustaa EU:n puolustusministereiden kanssa

Joakim Kullas

Puolustusministeri Antti Kaikkonen osallistuu tiistaina 16. kesäkuuta EU:n puolustusministereiden epäviralliseen videokokoukseen. Kokouksessa keskustellaan laajasti EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyön ajankohtaisista kysymyksistä.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen osallistuu tiistaina 16. kesäkuuta järjestettävään EU:n puolustusministereiden epäviralliseen videokokoukseen. Kokouksen puheenjohtajana toimii EU:n espanjalainen huippudiplomaatti, ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Joseph Borell. Koronaviruspandemian vuoksi kokous järjestetään videoyhteydellä.

Erityisasiantuntija Reetta Palojoensuu puolustusministeriöstä kertoo, että aikaisemmissa keväällä järjestetyissä puolustusministereiden tilannekatsauksissa on keskitytty lähinnä koronapandemian vaikutuksiin EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyölle. Tiistain kokous edustaa paluuta normaalien asioiden pariin. 

– Huomisessa kokouksessa palataan jo niin kutsuttuun normaaliin agendaan, eli keskustellaan laajemmin EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyön ajankohtaisista kysymyksistä, eikä keskitytä ainoastaan COVID-kriisiin, Palojoensuu taustoittaa.

Palojoensuun mukaan jäsenmaiden on tarkoitus pohtia sitä, miten EU:ssa tehtävää yhteistyötä tulisi kehittää eteenpäin, jotta EU olisi kykenevämpi vastaamaan nopeammin ja paremmin tulevaisuuden kriiseihin.Turvallisuus- ja puolustusyhteistyön kehittämisellä on merkitystä koronapandemiankin keskellä. Puolustusministereiden on tarkoitus keskustella kolmesta erillisestä osa-alueesta. Yksi osa-alueista on EU:n operaativiiset sitoumukset eli EU:n sotilaallinen kriisinhallinta ja sen kehittäminen. Koronapandemian hiipuessa esimerkiksi kriisinhallintahenkilöstön rotaation palauttaminen normaalitilaan on ajankohtainen keskustelunaihe. 

– Toisaalta keskustellaan myös siitä, miten EU voi kehittää rakenteitaan ja instrumenttejaan niin, että voidaan jatkossa tukea paremmin kolmansia maita, joiden jo ennestään haastavaan tilanteeseen COVID-pandemia saattaa vaikuttaa negatiivisesti, Palojoensuu lisää. 

Lisäksi kokouksessa tarkastellaan myös puolustusyhteistyön etenemistä erityisesti pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) osalta sekä oikeanlaisten resurssien takaamisesta vastaamaan jo sovittua kunnianhimon tasoa. 

– Kyseessä on laaja keskustelu siitä, mitä jäsenmaat haluavat jatkossa EU:n puolustusyhteistyöltä ja mihin suuntaan sitä tulisi kehittää, Palojoensuu tiivistää. 

Ministerikokouksen yhteydessä järjestetään Euroopan puolustusviraston (EDA) johtokunta puolustusministereiden kokoonpanossa. Johtokunta on ensimmäinen paitsi virastoa johtavalle EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrellille myös EDA:n uudelle toimitusjohtajalle Jiri Šedivýlle. Johtokunnassa käydään EDA:n tulevaisuutta suuntaava keskustelu. 

Jäsenmaiden toivotaan kertovan, mikä viraston toiminnassa nähdään tärkeäksi ja mitä jäsenmaat odottavat puolustusvirastolta tulevaisuudessa ja sitä kautta myös uudelta toimitusjohtajalta. Suomelle on tärkeää, että yhteistyön avulla saavutetaan konkreettisia tuloksia esimerkiksi kustannustehokkuuden, yhteistoimintakyvyn parantamisen tai paremman laadun osalta. EDA:n vahvuus ja merkittävä hyöty jäsenmaille ovat käytännönläheiset kehittämishankkeet, Palonjoensuu väläyttää.