Puolustusministeriö

"On yhteinen intressimme, että maanpuolustuksen ja Ahvenanmaan erityisasema kyetään sovittamaan yhteen pragmaattisesti", painotti puolustusministeri Jussi Niinistö vierailullaan Ahvenanmaan maakuntahallituksen luona.

Puolustusministeri Jussi Niinistö korosti Ahvenanmaan vierailulla yhteistyön tärkeyttä

Elias Hirvikoski

Ahvenanmaan maakuntahallitus kutsui puolustusministeri Jussi Niinistön vierailulle Ahvenanmaalle 11.-12.9.2018. Vierailulla osapuolet keskustelevat muun muassa Itämeren turvallisuustilanteesta ja Ahvenanmaan erityisasemasta.

Ahvenanmaan vierailun tavoite on puolustushallinnon ja Ahvenanmaan maakuntahallinnon yhteistyömahdollisuuksien pohtiminen ja keskustelukanavan avaaminen osapuolten välille.

– On perustettu yhteistyöryhmä puolustusministeriön ja maakuntahallituksen välille, jossa virkamiehet tapaavat kerran, kaksi vuodessa ja keskustelevat Itämeren turvallisuustilanteesta, ajankohtaisista asioista ja mitä yhteistyötä voitaisiin tehdä maakuntahallinnon ja puolustushallinnon välillä. Muodostetaan keskustelukanava, jota aikaisemmin ei ole ollut olemassa virkamiestasolla, kiteyttää puolustusministerin erityisavustaja Juha Martelius.

Vierailun ensimmäisenä päivänä puolustusministeri Jussi Niinistö totesi Ahvenanmaan erityisaseman luovan haasteen saaren puolustamiselle, mutta ilmoitti puolustushallinnon kunnioittavan jatkossakin Ahvenanmaan demilitarisointisopimusta.

– Ahvenanmaan demilitarisointi tekee puolustusvalmiuden rakentamisesta ja ylläpitämisestä haastavaa, mutta hyvällä yhteistyöllä ja molemminpuolisella tiedonvaihdolla haasteeseen kyetään vastaamaan, kuten koko itsenäisyytemme aikana on tehty, puolustusministeri Niinistö painotti vierailulla antamassaan lausunnossa.

Niinistö korosti myös, kuinka kiristyvässä kansainvälisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa puolustushallinnon ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen yhteistyöstä on tärkeää viestiä aktiivisesti ulkopuolelle.

– Asiaan (Ahvenanmaan erityisasemaan) ei liity dramatiikkaa, mutta ulkopuolisille ei saa jäädä tilaa spekuloida Ahvenanmaan asemalla taikka Suomen puolustusvoimien kyvyllä tarvittaessa puolustaa saaria, aivan kuten muutakin Suomea, lisää puolustusministeri Niinistö.

Viranomaiskohteissa vierailun lisäksi puolustusministerin vierailuun Ahvenanmaalla kuuluu tutustuminen Rajavartiolaitoksen merivartioasemaan, maakuntamuseoon ja Bomarsundin ja Kastelholman linnoituksiin.