Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Peetu Oksanen

Kuvassa etualalla Pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Eero Pyötsiä allekirjoittamassa sopimusta.

Puolustuskiinteistöt Puolustusvoimien sopimuskumppaniksi

Elias Tuominen

Puolustusvoimien ja Senaatti-kiinteistöjen tytärliikelaitoksen Puolustuskiinteistöjen yhteistoimintasopimus allekirjoitettiin 17. helmikuuta.

Yhteistoimintasopimus korvaa nykyisen Puolustusvoimien ja Senaatti-kiinteistöjen välisen yhteistoimintamuistion sekä Puolustusvoimien ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välisen puitesopimuksen. 

Puolustusvoimien ja Puolustuskiinteistöjen yhteistyö käynnistyi 1.1.2021, jolloin Puolustuskiinteistöt aloitti toimintansa Puolustusvoimien sopimuskumppanina. Samalla Puolustushallinnon rakennuslaitos lakkautettiin. Uudella yhteistoimintasopimuksella käytännössä edellisten vastaavien sopimusten palvelut siirretään yhteen sopimukseen. 

Ei vain muodollinen muutos

Puolustuskiinteistöt tarjoaa jatkossa kaikki samat palvelut kuin tähän mennessä Senaatti-kiinteistöt ja Puolustushallinnon rakennuslaitos ovat tuottaneet. Puolustusvoimien sotatalouspäällikön, kenraaliluutnantti Timo Kakkolan mukaan kyseessä ei ole silti suinkaan vain muodollinen muutos.

– Keskeistä on se, että kiinteistöjen ylläpitovastuu siirtyy nyt Puolustusvoimilta omistajalle. Sopimukseen on luonnollisesti sisään rakennettu kaikki kiinteistöuudistukselle asetetut tavoitteet kuten toimintamallin yksinkertaistaminen, valmiuden parantuminen ja kustannusten hallinta, Kakkola summaa.

Kiinteistöjärjestelmän uudistuksella ei ole Kakkolan mukaan välittömiä vaikutuksia Puolustusvoimien toimintaan. Siirtyminen yhden toimijan malliin yksinkertaistaa kuitenkin toimitiloihin liittyvää palvelutuotantoa ja sen järjestelyjä. Lisäksi Puolustusvoimien valmius tulee jatkossa entisestään korostumaan kiinteistöjen ylläpidossa. Tarvittavat tarkennukset yhteistyöhön valmistellaan ja ohjeistetaan ensimmäisen toimintavuoden aikana.

Vanhasta poisoppiminen ja kustannustietoisuus keskiössä

Kakkolan mukaan tutut osaajat Puolustushallinnon rakennuslaitokselta ja Senaatti-kiinteistöistä siirtyivät työskentelemään Puolustuskiinteistöihin. Osaaminen siis siirtyi. Sotatalouspäällikkö haluaa kuitenkin korostaa, että on muistettava noudattaa uusia prosesseja.

– Joukko-osastojen yhteydessä toimivan Puolustuskiinteistöjen henkilöstön tehtävänä on auttaa yhden luukun periaatteella ratkaisemaan joukko-osastojen ja laitosten kiinteistöihin liittyvät haasteet ja kehittää kiinteistöjen toimivuutta. On osattava toimia asiakkaan roolissa, Kakkola painottaa. 

Tavoitteena on myös kehittää tilannetietoa joukko-osastojen ja laitosten kiinteistökustannuksista ja kustannusvaikutuksista. 

–  Kiinteistöjen käyttäjien kustannustietoisuus paranee. On muistettava, että ei ole ilmaisia palveluja. Parempi tilannetietoisuus kustannuksista ja rahoituksen käytön kontrollointi mahdollistaa sen, että Puolustusvoimien kiinteistöihin investoidaan järkevästi ja kokonaisoptimoidusti, Kakkola kertoo.

Positiivisin mielin yhteistoimintaan

Puolustuskiinteistöt perustettiin räätälöidysti Puolustusvoimien tarpeisiin. Puolustuskiinteistöt keskittyy pelkästään Puolustusvoimien ja sen tärkeimpien kumppanien palvelemiseen. Yhteistoimintasopimuksen myötä realisoituu Puolustuskiinteistöjen valmisteluhankkeessa suunniteltu yhteistoiminta.

Puolustuskiinteistöjen toimitusjohtajan, Matias Warstan mukaan korvattavien sopimusten sisällöt sisältyvät myös uuteen sopimukseen, jonka lisäksi tulee paljon uutta. Uudet kokonaisuudet sisältävät uuden toimintamallin ja yhteistoiminnan kuvaamisen, sekä strategisen kumppanuuden tehtävien kuvaamisen.

–  Puolustuskiinteistöjen osalta voidaan todeta, että on hienoa päästä toteuttamaan yhdessä suunniteltua toimintamallia Puolustusvoimien hyväksi. Keskeinen muutos Puolustusvoimille on kumppanuusrakenteen selkeytyminen: yksi luukku kaikissa asioissa, Warsta summaa. 
Kumppanuuden syventäminen on Puolustuskiinteistöjen keskeisenä tavoitteena. Siitä olisi Warstan mukaan saavutettavissa paljon hyötyjä.

– Haluamme syventää kumppanuutta siten, että Puolustusvoimat luottaa meille entistä laajemman mandaatin tukea toimitila-asioissa kaikissa turvallisuustilanteissa. Tavoitetilassa, kun Puolustusvoimat kehittää suorituskykyään, Puolustuskiinteistöt on mukana prosessin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tarjoamassa kustannustehokkaita ja kriisinsietäviä toimitilaratkaisuja tukemaan asiakkaan ydintoimintaa, Warsta täsmentää.