Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Puolustusvoimat

47 edustajaa 26:sta ETYJ maasta

Kaiken kaikkiaan paikalle on saapunut 47 edustajaa 26 eri maasta.

Prikaatikenraali Nisula: Kansainväliset vieraat vaikuttuivat Pohjois-Suomen joukkojen suorituskyvystä

Ture Laiti

Suomi isännöi Wienin asiakirjan mukaisen tukikohtavierailun. Vieraille esitellään niin Maavoimien uusinta kalustoa kuin Pohjois-Suomen haastavissa olosuhteissa toimimista.

Puolustusvoimat isännöivät 47 sotilashenkilöä 26 eri maasta 22.–26. marraskuuta. Kyseessä on Wienin asiakirjan mukainen tukikohtavierailu, jonka aikana vieraat perehtyvät Lapin lennoston ja Jääkäriprikaatin toimintaan sekä  Maavoimien kalustoon  osana Maavoimien vaikuttamisharjoitusta.

Toteutukseen ovat olleet tyytyväisiä paitsi vieraat myös tapahtuman pääisäntä, Pääesikunnan valmiuspäällikkö, prikaatikenraali Kari Nisula.

– Vierailu eri kohteineen on onnistuttu toteuttamaan hyvinkin suunnitellusti. Vieraat ovat päässeet näkemään ja kokemaan Lapin lennoston sekä Jääkäriprikaatin toiminnot ja asejärjestelmät joukko-osastoissa sekä harjoituksen yhteydessä, Nisula kehuu.

Vieraille esiteltiin maavoimien ja ilmavoimien asejärjestelmiä. Kuva: Puolustusvoimat

Vierailuun kuuluu keskeisiltä osin vierailuryhmän kullekin vierailukohteelle antama palaute. Näissä palautteissa korostui Nisulan mukaan varusmiesten, vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien naisten, reserviläisten sekä Puolustusvoimien palkatun henkilöstön hyvä motivoituneisuus tehtäviinsä sekä korkea maanpuolustustahto. 
– Seuratessaan toimintaa 26 eri maasta tulevat osallistujat ovat olleet vaikuttuneita joukon suorituskyvyistä Pohjois-Suomen osin haastavissakin olosuhteissa, Nisula kertoo.
Väliotsikko: Läpinäkyvyys tähtäimessä, mahdollisuus esitellä suorituskykyä
Asevalvontatoimien merkitys korostuu Nisulan mukaan entuudestaan turvallisuustilanteen muuttuessa Euroopassakin yhä epävarmemmaksi ja vaikeammin ennustettavaksi. Nisula toteaakin, että tällaiset tapahtumat antavat myös hyvän mahdollisuuden näyttää suomalaisen yleiseen asevelvollisuuteen ja hyvin koulutettuun reserviin perustuvan puolustusratkaisun toimivuutta ja suorituskykyä.

– Tukikohtavierailut ovat osa toimintaa, johon Suomikin on omalta osaltaan sopimuksilla sitoutunut. Niillä on keskeinen merkitys jäsenmaiden välisen avoimuuden ja sotilaallisten toimintojen läpinäkyvyyden ylläpitämisessä. Laajasti tarkasteltuna nämä tapahtumat myös pyrkivät vähentämään maiden välistä sotilaallista jännitettä, Nisula avaa vierailujen merkityksestä.

Vieraiden antamassa palautteessa nousi esiin varusmiesten, reserviläisten ja vapaaehtoisten naisten motivoituneisuus. Kuva: Puolustusvoimat

Miksi vierailuja järjestetään?

Suomi on Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön, ETYJ:in jäsenmaa. Jäsenmaana Suomi on ratifioinut asevalvontasopimuksiin kuuluvan Wienin asiakirjan 2011. Sopimuksen mukaisesti jokainen jäsenmaa on velvoitettu esittelemään kerran viidessä vuodessa yksi maavoimiensa ja yksi ilmavoimiensa joukko-osasto muiden jäsenmaiden lähettämille edustajille.
Tavoitteena on lisätä jäsenmaiden välistä avoimuutta ja toimintojen läpinäkyvyyttä, sekä samalla entisestään vähentää maiden välistä sotilaallista jännitettä. ETYJ on yksi maailman laajimmista alueellisista turvallisuusjärjestöistä, jonka 57 osallistujamaata kattavat Vancouverista Vladivostokiin yltävän maantieteellisen alueen.
Suomi on ollut mukana ETY-järjestössä ja sitä edeltäneessä ETY-konferenssissa alusta lähtien. Suomi allekirjoitti Helsingin päätösasiakirjan vuonna 1975 samanaikaisesti 34 muun valtion kanssa.