Osiot
Valikko

Ruotuväki

Topias Tamminen

Tuoreen poliisibarometrin kyselytutkimus on toteutettu ennen koronapandemiaa, joten esimerkiksi Uudenmaan sulun vaikutuksia luottamukseen ei pystytä arvioimaan sen perusteella.

Poliisiin luotetaan edelleen sisäisen turvallisuuden takaajana

Elias Tuominen

Tuore poliisibarometri 2020 on julkaistu. Poliisin luotetaan edelleen Suomessa vahvasti.

Jo 20 vuoden ajan kahden vuoden välein julkaistava poliisibarometri mittaa kansalaisten käsityksiä poliisista ja kansalaisten omasta turvallisuustilanteesta.

Uuden poliisibarometrin mukaan luottamus poliisiin on edelleen vahva. Luottamus on kuitenkin vähentynyt edellisestä mittauksesta. Edelleen noin 91 % vastanneista luottaa poliisiin paljon tai melko paljon, kun edellisen tutkimuksen aikana vuonna 2018 vastaava luku oli 95 %.

– Kansalaisten turvallisuutta, turvallisuuden tunnetta ja luottamusta ylläpidetään laadukkailla ja yhdenvertaisilla palveluilla ja ymmärtämällä poliisin ennaltaehkäisevän toiminnan merkitys tämän luottamuksen rakentamisessa, sisäministeri Maria Ohisalo arvioi.

Viimeaikaista mediatilaa on hallinnut keskustelu luottamuksesta poliisiviranomaisiin Yhdysvaltojen tapahtumien vuoksi. Suomessa tilanne on pysynyt rauhallisena ja turvallisuusviranomaisiin luotetaan kansainvälisesti verrattuna laajasti. Poliisikoulutuksen laadukkuus koetaan myös kansalliseksi vahvuudeksemme.

Haasteena koetaan poliisipalvelujen saatavuuden ja näkyvyyden turvaaminen koko maassa.

– On selvää, että verrattuna 2010-luvun alkupuolen tilanteeseen poliisien määrä on vähentynyt sadoittain. On todettu moneen kertaan, että se ei voi olla näkymättä arjessa, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen pohtii.

Sisäinen turvallisuus muodostuu poliisin lisäksi monien tahojen yhteistyöstä. Yhteistyö poliisin kanssa on ollut myös elimellinen osa Puolustusvoimien toimintaa tänä keväänä, kun koronaviruspandemian vuoksi Uudenmaan raja suljettiin. Yhteistyötä kiiteltiin molemmilta tahoilta ja tulevaisuudessa mahdolliset vaikutukset turvallisuuskokemuksiin tullaan näkemään seuraavissa tutkimuksissa.

– Poliisilla oli keskeinen rooli poikkeusolojen lainsäädännön toimeenpanijana. Olemme kriisinkin keskellä onnistuneet arjessa, Kolehmainen kiitteli.