Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Petteri Keskikuru

Koulutus 2020-ohjelman jakso- ja kurssimuotoinen modulaarinen rakenne oli osasyynä kohonneeseen palvelustyytyväisyyteen.

Poikkeusjärjestelyistä huolimatta kotiutuneet ovat ennätyksellisen tyytyväisiä palvelukseensa

Jiri Avila

Varusmiehille teetetään ennen kotiutumista palvelustyytyväisyyttä mittaava kysely. 18. kesäkuuta kotiutuneiden varusmiesten loppukysely oli kaikkien aikojen positiivisin.

Puolustusvoimissa on muun maailman tavoin eletty poikkeuksellisia aikoja, minkä vuoksi palvelustyytyväisyyskyselyn tuloksia onkin odotettu erityisellä mielenkiinnolla. Maanpuolustustahtoa ja palvelustyytyväisyyttä arvotettiin 4,3 pisteen keskiarvolla, kun skaalana käytettiin asteikkoa 1-5. Myös esimiehet saivat kyselyssä paljon kiitosta.

Majuri Janne Kananen Pääesikunnan koulutusosastolta uskoo joukoissa syntyneen me-hengen vaikuttaneen tulosten positiivisuuteen. 

– Keväällä Puolustusvoimat sopeutti varusmieskoulutuksen kolmeen osastoon, ja rytmitti koulutuksen ja vapaat pidempiin jaksoihin. On todennäköistä, että tämän johdosta koulutettavien joukkojen keskuuteen on syntynyt erittäin vahva ryhmäkiinteys. Näyttää siltä, että henkilökunta ja varusmiehet ovat pystyneet yhdessä luomaan oppimista ja palvelusta tukevan hyvän ilmapiirin. Kiitokset ja iso arvostus kuuluu juuri heille, hän toteaa.

Kananen kertoo kuitenkin, että vaikka kaikista tuloksiin vaikuttaneista syistä ei vielä voida olla varmoja, on Koulutus 2020 -ohjelman mukaista varusmieskoulutusta osittain kiittäminen. 

– Kevään havaintojen perusteella voin todeta, että uusi varusmieskoulutusjärjestelmämme on kuitenkin toimiva ja ketterä. Koulutus 2020 -ohjelman modulaarinen rakenne mahdollistaa koulutuksen joustavan muuttamisen niin, että kaikki keskeiset asiat saatiin koulutettua. Tämä takaa riittävän osaamisen varusmiehille erityisesti yksilötaitojen osalta. Joukkona harjoittelu jäi epidemiasta ja tehdyistä sopeuttamistoimista johtuen suunniteltua vähemmälle.

Puolustusvoimissa ollaan aina hyödynnetty varusmiesten palautetta palveluksen kehittämisessä.

– Meillä on käytössä prosessi, jossa eri varusmiesten kyselyiden ja henkilökunnalta saatujen palautteiden avulla kehitetään varusmiespalvelusta. COVID19-epidemian aikainen palvelus tullaan tarkastelemaan samalla tavalla ja tulemme ottamaan parhaimmat käytänteet käyttöön seuraavilla saapumiserillä tehtyjen analyysien perusteella, Kananen selventää.

Juuri reserviin siirtynyt tykkimies Sampo Alanko uskoo Koulutus 2020 -ohjelman olleen muutos parempaan varusmiespalvelukseen. Kyselyn keskiarvo on Alangon mielestä samaistuttava ja hänen omat vastauksensa ovat olleet samansuuntaisia. 

– Koulutus2020- ohjelma oli varusmiehelle miellyttävämpi kuin vanhempi vastaava, hän sanoo.

Myös pitkistä kiinnioloista Alanko löysi positiivista sanottavaa. Niiden myötä ansaitut pidemmät lomat latasivat akkuja eri lailla kuin kahden vuorokauden kotona pyörähtäminen. Alanko toteaakin kokeneensa oman palvelusaikansa miellyttävänä. 

– Ilman vikojahan ei voi mikään koskaan mennä ja välillä toki ketutti ihan mahdottoman paljon, mutta sehän kuuluu asiaan.

Unohtumattomaksi kokemukseksi Alanko luonnehtii Uudenmaan rajalla suoritettua virka-aputehtävää, jollaista varusmiehet eivät aiempina vuosina ole kokeneet. Yhdestä asiasta Alanko kuitenkin ruotii palvelusta. 

– Päivät voitaisiin aikatauluttaa paremmin. Usein kuultu klisee on ainakin oman kokemukseni mukaan totta – intissä on usein kiire odottamaan.