Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Konsta Törne

Kuvassa varusmies rautatieasemalla.

Kaukana varuskunnasta asuvalle pitkät palvelusputket ja lomat sopivat: edestakaista matkustamista tulee vähemmän.

Pandemia-ajan pitkät palvelusputket jäävät historiaan

Daniel Harakka

Varusmiesten korona-ajan poikkeuksellisen pitkistä palvelusputkista luovutaan, kun pandemiatilanne sen sallii – toivottavasti mahdollisimman pian.

Koronapandemian aikana varusmiesten lomarytmejä on sovellettu, mikä on tarkoittanut pitkiä, useamman viikon palvelusputkia. Aikataulua paluusta normaaliin koulutusrytmiin ei ole vielä päätetty.

– Puolustusvoimat seuraa tarkasti koronatilanteen kehittymistä. Mikäli koronatilanne kehittyy yhteiskunnallisesti parempaan suuntaan ja rokotukset etenevät hyvin, tarkastellaan rajoituksia ja sopeuttamistoimia myös Puolustusvoimissa syksyn aikana, majuri Ville Kostian Pääesikunnan koulutusosastolta taustoittaa.

Varusmiesten lomarytmit mukautettiin viime vuoden keväänä nopeasti koronapandemian vaatimaan malliin. Varusmiesten lomien osalta ensimmäiseen sopeutettuun loma- ja koulutusrotaatiomalliin "1+1+1 -viikkoa" sekä osastoihin "A+B+C" siirryttiin kahdessa viikossa. Myöhemmin siirryttiin nykyiseen 2+2+2 -malliin, sillä noin viikon vapaajakso nähtiin koronan itämisaikaan nähden lääkinnällisestä näkökulmasta liian lyhyenä.

– Tähän ei oltu juurikaan varusmieskoulutuksen koulutussuunnitelmien laadinnassa varauduttu. Uuden Koulutus 2020 -ohjelman mukaisen rakenteen ja kurssien muotojen myötä sopeuttaminen oli aiempaa mallia ketterämpi toteuttaa – siirreltiin ja yhdisteltiin valmiita moduulimaisia kursseja. Sopeuttaminen onnistui olosuhteet huomioiden hyvin, Kostian arvioi.

Lomarytmit ovat olleet pian puolentoista vuoden ajan hyvin poikkeukselliset, sillä ennen pandemiaa varusmiesten lomat olivat säilyneet pitkään samanlaisina. Koulutukset ja harjoitukset ovat painottuneet arkipäiville, ja viikonloput ovat olleet vapaita. Aiemmin kiinnioloviikonloput ja yli viikon kiinniolot ovat perustuneet määrättyihin virka-apuvuoroihin ja muihin valmiusvelvoitteisiin sekä palveluksen loppupuolella toimeenpantaviin pidempiin sotaharjoituksiin.

Palveluksen muuttunut luonne

Eri varuskunnilla lomien suunnittelun perusteet ovat olleet samat, tällä hetkellä vallitseva on 2+2+2 -malli, jossa vietetään vuorotellen kaksi viikkoa metsässä, kaksi kasarmilla ja kaksi lomalla. Variaatioita on löytynyt johtuen esimerkiksi erilaisista valmiusvaatimuksista, vartiointivelvotteista sekä harjoitusjärjestelmistä. 

Pitkät palvelusputket, ja toisaalta myös pitkät lomat ovat vaikuttaneet varusmiespalveluksen luonteeseen.

– Palveluksesta on tullut tiiviimpää ja entistäkin tarkemmin suunniteltua. Aikaa ei ole ollut hukattavaksi, kun jo ennestään vähiä koulutuspäiviä on jouduttu vähentämään. Hygieniataso ja ymmärrys terveydellisten asioiden vaikutuksesta joukon toimintakykyyn on parantunut merkittävästi, Kostian listaa.

Lisäksi hän nostaa esille verkko-opetuksen kehittymisen varusmiesten koulutuksessa sekä korona-ajan vapaajaksoilta tilapäisesti maksettavan ruokarahan, joka on parantanut varusmiesten toimeentuloedellytyksiä. Varusmiesten loppukyselyiden perusteella varusmiesten palvelusmotivaatio on pysynyt hyvällä tasolla. Kyselyiden nouseva trendi on siis jatkunut koronasta huolimatta.

Kaartin jääkärirykmentissä palveleva viestintävarusmies Pietu Jutila on kokenut pitkät palvelusputket ajoittain rankaksi, mutta hän löytää niistä myös positiivisia puolia.

– Tuntuuhan se pitkältä ajalta. Ystävistä ja perheestä joutuu olemaan erossa pitkään, mutta sitten toisaalta kahden viikon lomat ovat mukavia. Seuraavillekin lomille olen jo ehtinyt sopia vaikka mitä, tammikuussa palveluksensa aloittanut Jutila mietiskelee.

Kaukana varuskunnasta asuvalle pitkät lomat sopivat hyvin. Porissa asuvan Jutilan matka kotoa Helsinkiin varuskuntaan vie noin neljä tuntia, ja normaalitilanteessa se tarkoittaisi kahdeksaa tuntia matkustamista joka viikko. Jutila uskoo myös, että pitkät palvelusputket luovat yhteishengestä normaalia vahvemman.

– Kyllä kun viettää neljä viikkoa putkeen samojen ihmisten kanssa, niin ehtii tutustumaan paljon paremmin. Viikonloppulomat katkaisisivat joka viikko meidän meiningin, kun kaikki lähtisivät omille menoilleen.

Tällä hetkellä käytössä on 2+2+2 -malli. Yksi osasto majoittuu kasarmilla, toinen metsässä ja kolmas lomilla.
Grafiikka: Miku Poukka

Koronan jälkeen

Koronatilanteen rauhoituttua myös varusmiesten lomarytmien on tarkoituksena palata pandemiaa edeltävän ajan malliin. Koronan vuoksi on nyt tehty tilapäisiä muutoksia asetuksiin ja Puolustusvoimien normiohjaukseen, ja Puolustusvoimissa korona onkin onnistuttu torjumaan varsin mallikkaasti. Jatkuva valmius on saatu ylläpidettyä, ja koulutustavoitteet on saavutettu olosuhteisiin nähden hyvin.

Toimivaksi todettuja korona-ajan käytäntöjä tullaan hyödyntämään myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi hygieniaan liittyvät käytännöt pyritään ylläpitämään hyvällä tasolla, jotta sairauksilta vältyttäisiin jatkossa.

Pidempiä palvelusputkia saatetaan kuitenkin silloin tällöin nähdä myös tulevaisuudessa.

– Palveluksen loppupuolelle tullaan suunnittelemaan pidempiä palvelusjaksoja, joiden väliin suunnitellaan lomien käyttöä. Tällä pyritään kehittämään koulutettavan sodan ajan joukon yhteishenkeä sekä suoritus- ja yhteistoimintakykyä, mutta samalla mahdollistetaan niistä palautuminen, Kostian paljastaa.