Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Jimi Salminen

Kuvassa sotilaita harjoituksessa.

Paikallispuolustusharjoitukset kehittävät muun muassa paikallisjoukkojen valmiutta alueellisiin taistelu- ja suojaustehtäviin. Kuva Kehä 22-paikallispuolustusharjoituksesta.

Paikallispuolustusta harjoitellaan tänä syksynä kuudessa alueellisessa harjoituksessa

Miikka Kestikievari

Paikallispuolustusharjoitukset ovat Puolustusvoimien henkilökunnan, varusmiesten ja reserviläisten sekä paikallisten viranomaisten yhteisiä ponnistuksia, joissa kehitetään toimintaa niin ruohonjuuritasolla kuin hallinnollisestikin.

Paikallispuolustusta harjoitellaan tänä syksynä Uudeltamaalta Lappiin ja Varsinais-Suomesta Etelä-Savoon. Ympäri Suomen on käynnissä yhteensä kuusi alueellista harjoitusta, jotka jatkuvat tämän viikon perjantaihin saakka. Puolustusvoimien henkilökunnan, reserviläisten ja varusmiesten lisäksi harjoituksissa nähdään lukuisia viranomaisia, joita ovat esimerkiksi sairaanhoitopiirit, pelastuslaitokset, aluehallintovirastot sekä useat kunnat ja kaupungit.

Maavoimien valmiuspäällikön, eversti Kari Kaakisen mukaan yhteistoimintaa paikallisten viranomaisten kanssa harjoitellaan alueen erityispiirteet huomioiden. 

– Maakuntakomppanioilla harjoitteluun voi sisältyä esimerkiksi ammuntoja ja sotilaspoliiseilla erilaisia taistelutehtäviä. Esikunnat puolestaan toteuttavat johtamisharjoituksia eri teemoista, kuten väestönsuojelusta, yhdessä muiden alueellisten toimijoiden kanssa.

Harjoittelun myötä paikallisjoukkojen valmius alueellisiin taistelu- ja suojaustehtäviin sekä viranomaisten yhteinen kyky reagoida häiriötilanteisiin kehittyvät.

– Paikallispuolustusta harjoittelemalla pyritään varmistamaan kansalaisille häiriötön arki kaikissa tilanteissa. Paikallisturvallisuus rakentuu yhteisestä varautumisesta ja harjoittelusta, ja siksi on tärkeää, että sitä harjoitellaan säännöllisesti yhdessä muiden viranomaisten kanssa, Kaakinen tähdentää.

Paikallispuolustuksen kehittäminen valtioneuvoston selonteon pohjalta on parhaillaan käynnissä. Kuva Kehä 22-paikallispuolustusharjoituksesta. Kuva: Topias Rouhiainen

Paikallisturvallisuutta aina ja kaikkialla

Paikallispuolustusharjoitukset sekä kehittävät reserviläisten osaamista poikkeusolojen tehtävissä että ovat osa palvelustaan suorittavien varusmiesten koulutusta. 

– Esimerkiksi monille sotilaspoliiseille ja lääkintätehtävissä palveleville varusmiehille kyseessä on palveluksen päättävä loppuharjoitus, jonka yhteydessä heidän koulutustasonsa arvioidaan ennen reserviin siirtymistä. Yhdessä muiden kanssa toimiessaan he saavat arvokkaan palautteen osaamisestaan.

Kaakinen toteaa, että paikallispuolustusta kehitetään tällä hetkellä valtioneuvoston selonteon pohjalta. Lisäksi eri toimijoiden sisäisten organisaatioiden, rakenteiden ja vastuiden muuttuessa on tarpeen harjoitella ja rakentaa uudelleen viranomaisten välistä yhteistoimintaa. Hänen mielestään harjoitukset ovat tähän luonteva tilaisuus.

– Toivomme, että moniviranomaistoiminnan ja sotilaallisen maanpuolustuksen näkyvyys luovat kansalaisille varmuuden siitä, että heistä ja heidän läheisistään huolehditaan kaikissa tilanteissa, Kaakinen summaa.