Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Tomi Edwards

Kuvassa kenraaliluutnantti Timo Kakkola ja Stacy Cummings allekirjoittavat asiakirjan

Kenraaliluutnantti Timo Kakkola isännöi NSPA:n pääjohtaja Stacy Cummingsin Suomen vierailun.

Naton logistiikka- ja hankintavirasto ja Puolustusvoimat allekirjoittivat yhteistyöasiakirjan

Lauri Höyssä

Naton logistiikka- ja hankintaviraston NSPA:n pääjohtaja vieraili Suomessa 1.-2. syyskuuta. Vierailun aikana allekirjoitettiin Action Item List -asiakirja.

NSPA:n pääjohtaja Stacy Cummings vieraili Helsingissä 1.-2. syyskuuta Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö, kenraaliluutnantti Timo Kakkolan isännöimänä. Vierailun aikana keskusteltiin NSPA:n ja Suomen välisestä yhteistoiminnasta ja allekirjoitettiin Action Item List -yhteistyöasiakirja.

NSPA avustaa Naton jäsenmaita ja yhteistyökumppaneita logistiikassa, infrastruktuurissa, lääkinnässä ja muissa huollollisissa tarpeissa. Virasto esimerkiksi organisoi valtioiden yhteisiä puolustushankintoja.

Vierailunsa aikana Cummings vieraili myös NSPA:n kanssa yhteistyötä tekevässä mittalaitealan yrityksessä Vaisala Oyj:ssä.

Yhteistyö helpottaa Puolustusvoimien logistiikkaa

Puolustusvoimat on ollut mukana NSPA:n toiminnassa 2000-luvun alusta asti.

–Suomi hakee logistista tukea ja yhteistyökumppanuuksia. Näistä merkittävimpiä ovat kahdeksan yhteistyöohjelmaa. Nyt niitä on suunnitteilla kolme lisää, avaa NSPA:n yhteysupseeri, majuri Raine Pölönen.

Yhteistyöohjelmat eivät kuitenkaan ole ainoa yhteistyön muoto, vaan Suomi on mukana monissa NSPA:n erilaisista yhteistyömuodoista.

–Suomi on sellaisissa mukana, joista näkee saavansa hyötyä oman logistiikkansa suunnitteluun, selittää Pölönen.

Käytännössä yhteistyö tarkoittaa varaosien, huollon ja uuden suorituskykyyn liittyvän materiaalin tilaamista NSPA:n kautta. Myös tiedonjako on keskeinen osa NSPA:n toimintaa.

–Kun Suomella on paljon kokemusta ja tietoa jostakin järjestelmästä niin mielellään annetaan se tieto sinne ja sitten saamme tietää muilta jäsenmailta miten he hoitavat juuri samanlaisen järjestelmän kanssa ilmenneitä haasteita, kertoo Pölönen.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksella ollaan oltu tyytyväisiä NSPA:n kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Erityisesti kiitosta on saanut toiminnan mutkattomuus ja selkeys. Vuosien varrella yhteistyö on muokkautunut yhteensopivammaksi ja toimivimmat yhteistyötavat ovat löytyneet. Esimerkiksi palveluiden hoitaminen sopimusten kautta ja hankintaprosessien vaikeidenkin kuvioiden selvittäminen NSPA:n kautta on säästänyt Suomessa paljon miestyötunteja.

Action Item List -asiakirjalla sovitaan yhteistyöstä

Action Item List on asiakirja, jolla sovitaan Suomen osallistumisesta NSPA:n yhteistyöhön.

–Siinä sovitaan käytännön yhteistyön muotoja ja Suomen osallistumisesta NSPA:n toimintaan, sanoo kenraaliluutnantti Kakkola.

Suomi on ollut aktiivinen uusimaan sopimuksia ja asiakirja käydäänkin läpi muutaman vuoden välein. Jo nyt on suunnitelmissa uusia asiakirja muutaman seuraavan vuoden aikana Suomen Nato-jäsenyyden vaikutusten vuoksi. Nyt allekirjoitetussa sopimuksessa joitain jäsenhakemukseen liittyviä asioita on jo tuotu mukaan sopimukseen.

Keskeisessä roolissa sopimuksessa olivat tällä kertaa toiminnan jatkaminen kahdeksassa yhteistyöohjelmassa, joissa Suomi on jo osallisena, sekä kolmeen uuteen ohjelmaan liittyminen.