Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Laura Linna

Kuvassa on Ulkopoliittisen instituutin järjestämään tilaisuuteen osallistuneet keskustelijat.

Norjan Suomen-suurlähettiläs Wegger Strømmen huomioi, että Suomen jäsenyys Natossa parantaa valtioidemme välistä yhteistyötä huoltovarmuuden turvaamisessa.

Norjan opit Suomelle: Yhdysvaltojen panos Naton kehitykseen on keskeistä

Matias Jämsén

Norjan Suomen-suurlähettiläs Wegger Strømmen arvioi, että puolustusyhteistyösopimus Yhdysvaltojen kanssa täydentäisi Suomen Nato-jäsenyyttä.

Suomen liittyminen Natoon on ollut Norjan pitkäaikainen unelma, jonka toteutumisella on positiivisia vaikutuksia turvallisuuteemme, sanoo Norjan Suomen-suurlähettiläs Wegger Strømmen.

Suomen ja Ruotsin liittymisellä Natoon on arvioitu olevan Pohjoismaiden asemaa vahvistava vaikutus sotilasliiton päätöksenteossa. Mahdollinen pohjoismaalainen liittoutuma Naton sisällä ei kuitenkaan Strømmeniä vakuuta.

Pohjoismaisessa blokissa Natossa ei ole järkeä, Strømmen arvioi.

Strømmenin mukaan Naton poliittinen kulttuuri eroaa merkittävästi verrattuna Euroopan unioniin, josta Suomella on jo pitkä kokemus.

Nato on erilainen kansainvälinen yhteisö kuin Euroopan unioni tai Yhdistyneet kansakunnat, Strømmen toteaa.

Strömmer korostaa Yhdysvaltojen merkittävää vaikutusta Naton kehitykseen. Myös liittolaisten keskinäisellä luottamuksella on ensisijainen rooli Naton yhtenäisyyden rakentumisessa.

Esimerkiksi Suomen kahdenvälinen suhde Turkkiin oli keskeinen tekijä Nato-jäsenyyden varmistamisessa. Strømmen huomioi, että Norja on valmis jakamaan tietoa kahdenvälisten suhteiden rakentamisesta osana Naton päätöksentekoa.

Norjan malli myös Suomelle?

Norjan suurlähettiläs pohti myös Suomessa käytävää keskustelua puolustusyhteistyösopimuksen solmimisesta Yhdysvaltojen kanssa.

Nato-jäsenyys on nähtävä samanaikaisena prosessina puolustusyhteistyösopimuksen kanssa, Strømmen arvioi.

Suomen tuleva rooli Natossa on herättänyt viime aikoina julkista keskustelua. Yhtenä Suomen vaihtoehtona on esitetty jäsenyyden rakentaminen puolustusliitossa Norjan mallin mukaisesti.

Norja on kieltäytynyt Naton pysyvistä tukikohdista ja ydinaseiden sijoittamisesta Norjaan, tutkija Øyvind Svendsen huomioi.

Suomi ei asettanut Natolle jäsenyysneuvotteluissa erityisehtoja. Vallitseva lainsäädäntö kuitenkin kieltää ydinaseiden sijoittamisen Suomen maaperälle.

Jäsenyys ei sulje pois rauhanvälitystä

Liittyminen Natoon on herättänyt huolta siitä, pystyykö Suomi jatkamaan rauhanvälitystyötä puolueettomana osapuolena.

Tutkija Kristin Haugevik nostaa Norjan esimerkiksi siitä, miten aktiivisen ulkopolitiikan ja Nato-jäsenyyden yhteensovittaminen on mahdollista.

Rauhanrakentaminen ei poissulje jäsenyyttä Natossa, Haugevik sanoo.

Norjan Suomen-suurlähettiläs Wegger Strømmen ja norjalaiset tutkijat alustivat Norjan roolista Naton jäsenenä ja opeista Suomelle Ulkopoliittisen instituutin järjestämässä tilaisuudessa. Tilaisuuden tarkoituksena oli tarjota norjalainen näkökulma jäsenyyteen Natossa.