Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Konsta Tourunen

Stoltenberg, Kaikkonen ja varusmies konekiväärin äärellä.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg ja puolustusministeri Antti Kaikkonen keskustelevat alikersantti Anton Haralan kanssa kalustonäyttelyn konekivääristä.

Naton pääsihteeri vieraili Santahaminassa

Johannes Klinge

Puolustusministeri Antti Kaikkonen ja Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen isännöivät Nato-maiden suurlähettiläistä koostuvan Pohjois-Atlantin neuvoston sekä sitä johtavan Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin vierailua Kaartin jääkärirykmentissä maanantaina 25. lokakuuta.

Vierailu alkoi puolustusministeri Antti Kaikkosen toivottaessa vieraat tervetulleeksi Santahaminaan. Tämän jälkeen puheenvuoro siirtyi Puolustusvoimain komentajalle kenraali Timo Kiviselle sekä vielä eversti Vesa Laitoselle, Kaartin jääkärirykmentin apulaiskomentajalle. Ryhmä jakaantui kahtia ja toisen mennessä seuraamaan ensimmäisen jääkärikomppanian kärkiryhmän esittämää demonstraatiota, toinen sai tutustua Puolustusvoimien materiaaliin.

Kärkiryhmä Sini demonstroi näytöksessään rakennetun alueen haltuunottoa ja turvaamista. Vieraat saivat seurata ryhmän sisääntuloa ensin ulkoa ja sitten sisällä. Kalustonäyttelyn yhteydessä vierailla oli mahdollisuus myös keskustella kalustoa esittelevien varusmiesten kanssa ja Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg muistelikin kertasingon nähdessään omaa varusmiesaikaansa ja kokemuksiaan aseen kanssa.

Santahaminan vierailu päättyi Maanpuolustuskorkeakoulun tiloissa pidettyyn tilaisuuteen. Lyhyen kahvihetken jälkeen seurue siirtyi auditorioon, jossa tilaisuuden avasi puolustusministeri Kaikkonen.

Kaikkonen käsitteli puheessaan Euroopan epävakaampaa tilannetta sekä arktisen alueen merkityksen kasvua, joka saattaa lisätä jännitteitä. Kaikkosen mukaan Suomi vastaa näihin haasteisiin muun muassa nostamalla joukkojensa reaktiokykyä. Hän myös painotti sotilasyhteistyön merkitystä EU:n, Naton ja erityisesti Ruotsin kanssa. Hän vakuutti Naton olevan Suomelle tärkeä yhteistyökumppani, vaikka Suomi ei olekaan sen jäsen ja Suomen jakavan Naton kanssa monia intressejä.

Kenraali Kivinen käsitteli Kaikkosta seuraavassa puheenvuorossaan Puolustusvoimien tulevia kalustohankintoja sekä painotti Suomen varautuvan nouseviin uhkiin muun muassa panostamalla kyberturvallisuuteen.

Kivisen puheenvuoron jälkeen oli aikaa neuvoston jäsenten esittämille kysymyksille, minkä jälkeen Stoltenberg piti tilaisuuden lopettavan puheenvuoron. Hän kiitti mahdollisuudesta tavata varusmiehiä ja kehui suomalaisten korkeaa maanpuolustustahtoa sekä Suomen asevelvollisuuteen perustuvien puolustusvoimien toimivuutta. Näitä asioita olivat myös Kivinen ja Kaikkonen painottaneet puheissaan. Stoltenberg sanoi vahvan Suomen olevan tärkeä yhteistyökumppani Natolle.

Stoltenberg jatkoi Ruotsiin seuraamaan SWENEX 21-harjoitusta, johon osallistuu myös suomalaisia aluksia.