Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Grafiikka: Sakari Saukkonen

Miesikäluokan koon kehitys ei tulevaisuudessa pakota ulottamaan yleistä asevelvollisuutta naisiin.

Naisten kutsuntojen käynnistäminen jakaa puolueita

Antti Pennala

Ruotuväki selvitti: Hallituspuolueet ovat valmiita järjestämään koko ikäluokalle kutsunnat, opposition sisällä taas on suuria mielipide-eroja.

Kutsuntojen järjestäminen naisille nousee esiin tasaisin väliajoin. Ruotuväki kysyi eduskuntapuolueilta mielipidettä naisten kutsuntojen järjestämisestä ja tarpeellisuudesta.

Puoluepoliittisella kentällä ei ole täysin yhtenäistä näkemystä naisten kutsunnoista, mutta suurimmat puolueet kannattavat järjestämistä.

Pääministeripuolue keskusta ehdottaa niin sanottuja tulevaisuuskutsuntoja. Tulevaisuuskutsunnoissa nuori käy asevelvollisuuden suorittamisvaihtoehtojen lisäksi läpi elämäntilanteeseensa, hyvinvointiinsa ja tulevaisuuden suunnitelmiinsa liittyviä asioita yhdessä eri alojen ammattilaisten kanssa.

Keskusta kuitenkin kannattaa pakollista asevelvollisuutta vain miehille.

Kokoomus kannattaa naisten osallistumista kutsuntoihin. Puolue korostaa tämän mahdollisesti lisäävän naisten kiinnostusta sotilasuraan ja kansainvälisen kriisinhallinnan tehtäviin. Puoluehallituksen mukaan naisten vapaaehtoisella asepalveluksella on myös maanpuolustuksesta irrallisia positiivisia vaikutuksia muuhun yhteiskuntaan.

Sininen tulevaisuus linjaa maanpuolustuksen olevan kaikkien velvollisuus, kuten perustuslaki määrää. Tarkempi linjaus maanpuolustuskysymyksiin tulee puolueen elimiltä syksyn aikana.Puolueen kerrotaan suhtautuvan lähtökohtaisesti myönteisesti maanpuolustuksen kehittämiseen ja naisten rooliin maanpuolustuksessa.

 

Oppositiosta SDP esittää valtioneuvoston toteuttavan seuraavalla kaudella laaja-alaisen selvityksen koko ikäluokkaa koskevien asevelvollisuuskutsuntojen ja sukupuolineutraalin kansalaispalveluksen aloittamisesta.

Perussuomalainen puolue kan-nattaa naisten osallistumista kutsuntoihin tai muuta järjestelyä, joka edesauttaa maanpuolustustietouden leviämistä ja kokonaisturvallisuutta. Puolueen mukaan niitä naisia varten, joita vapaaehtoinen varusmiespalvelus ei kiinnosta, tulisi harkita kriisiajan koulutukseen painottuvaa kansalaispalvelusta.

PS:n mielestä poliisin ja pelastuslaitoksen roolia voisi lisätä, jos naisille suunnattuja maanpuolustuskursseja tai kriisiaikoihin varautuvaa koulutusta lisätään. Yleisesti koulutuksen järjestämisen vastuuta tulee laajentaa eri toimijoille sekä valtion tasolla että yksityisellä puolella.

 

Kutsuntojen laajentaminen koskemaan naisikäluokkaa saa kannatusta myös ruotsalaiselta kansanpuolueelta ja vihreiltä. Vihreät siirtyisi Ruotsin mallin suuntaan, jossa koko ikäluokasta – sukupuolesta riippumatta, valittaisiin parhaat asepalvelukseen.

RKP:n mukaan varusmiespalveluksessa tehtäviin valintoihin tulee suhtautua sukupuolineutraalisti, jotta parhaat valikoituvat oikeisiin paikkoihin sukupuolesta riippumatta.

 

Kustannusten nousu kutsuntojen järjestämisestä mietityttää kristillisdemokraattista puoluetta. He kokevat, että koko ikäluokalle ei pidä järjestää kutsuntoja resurssiniukassa ajassa, koska kaikille pakolliseen asepalvelukseen ei ole tarvetta. Ennemmin pitäisi lisätä vapaaehtoisen asepalveluksen mainostamista kouluissa ja oppilaitoksissa.

Kristillisdemokraattien mukaan vapaaehtoiset maanpuolustuskoulutukset täytyy integroida jo nykyisin toimiviin puitteisiin. Näitä koulutuksia ja kursseja järjestäville yhdistyksille sekä järjestöille tulee taata riittävät määrärahat valtiolta.

Suorimman tyrmäyksen naisten kutsuntojen järjestämisestä antaa vasemmistoliitto, joka ei kannata kutsuntojen järjestämistä.