Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Laura Linna

Kuvassa on MTS:n hallituksen puheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnéll.

MTS:n hallituksen puheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnéll sanoo tiedotteessa, että tuloksissa merkittävää on suomalaisten luottamuksen vahvistuminen ulkopolitiikan hoitoon. Hän lisää, että myös luottamus puolustuspolitiikan hoitoon on pysynyt vakaan korkealla tasolla.

MTS:n tutkimus: Yhdeksän kymmenestä suhtautuu myönteisesti Suomen Nato-jäsenyyteen

Matias Jämsén

Mielipidetutkimus kertoo, että suomalaisten maanpuolustustahto on yhä korkealla tasolla.

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) mielipidetutkimuksessa kysyttiin ensimmäistä kertaa suomalaisten suhtautumisesta jäsenyyteen Natossa.

Yhdeksän kymmenestä suhtautuu myönteisesti Suomen Nato-jäsenyyteen. Yhdeksän prosenttia vastaajista suhtautuu kielteisesti jäsenyyteen sotilasliitossa.

Mielipidetutkimuksessa kansalaisilta kysyttiin myös muita Natoon ja turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Suomalaisilta kysyttiin, onko muilla Nato-mailla velvollisuus puolustaa meitä, mikäli Suomi joutuisi aseellisen hyökkäyksen kohteeksi. 

Vastaajista 84 prosenttia oli tismalleen samaa mieltä väittämän kanssa ja jokseenkin samaa mieltä 13 prosenttia. Jokseenkin eri mieltä vastaajista oli ainoastaan yksi prosentti ja täysin eri mieltä väitteestä ei ollut yksikään vastaaja.

Suomalaiset eivät ole yhtä valmiita puolustamaan liittolaisiaan

Suomalaisten vastavuoroisuus Nato-liittolaisten puolustamiseen ei ole yhtä korkealla tasolla, mitä vastaajat ajattelevat liittolaisten velvollisuudesta puolustaa Suomea.

Vastaajista 65 prosenttia oli täysin samaa mieltä siitä, että Suomen tulee olla valmis puolustamaan toista Nato-maata, mikäli se joutuisi aseellisen hyökkäyksen kohteeksi. Jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa oli 26 prosenttia vastaajista. 

Jokseenkin eri mieltä vastaajista on kolme prosenttia kuten myös täysin eri mieltä olevia. Mielipidettään ei osannut ilmaista kaksi prosenttia vastaajista.

Maanpuolustustahto edelleen korkealla tasolla

Vastaajista 79 prosenttia on sitä mieltä, että suomalaisten olisi puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta. Edellisenä vuonna vastaajista 83 prosenttia oli väitteen kanssa samaa mieltä, mikä oli mittaushistorian korkein tulos.

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) vuotuisessa haastattelututkimuksessa kartoitetaan kansalaisten mielipiteitä Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. 

Tutkimus selvitettiin myös kansalaisten turvallisuuden tunnetta ja näkymää tulevaisuudesta sekä erinäisiä kansalaisten mielipiteitä muun muassa Suomen liittolaisuhteista. Haastattelututkimus sisältää yhteensä 21 kysymystä, joista kaksi oli tänä vuonna uusia.