Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Nuutti Liukko

Kuva sotilaasta taisteluharjoituksessa.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tehtävänä on järjestää sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta.

MPK:n valtionapu on toistaiseksi keskeytetty

Ilmari Tuokko

Puolustusministeriö päätti väliaikaisena turvaamistoimena keskeyttää valtioavustusten maksamisen MPK:lle. MPK kokee päätöksen epäoikeudenmukaisena. Lisäksi päätöksen pelätään vaikuttavan merkittävästi reservin koulutusmahdollisuuksiin.

Puolustusministeriö keskeytti valtioavustusten maksamisen määräaikaisesti toukokuun ajalta Maapuolustuskoulutusyhdistykselle. Maanpuolustuskoulutusyhdistys eli MPK on julkisyhteisö, jonka tarkoituksena on edistää maanpuolustusta esimerkiksi valistuksen ja koulutuksen avulla. 

Puolustusministeriö kertoo tiedotteessaan keskeytyksen johtuvan MPK:n vuosiraportin tietojen epätarkkuuksista, ja valtionavustuksen käyttöä koskevan raportin puutteista. Puolustusministeriön kansliapäällikkö Jukka Juustin mukaan kyse on toistaiseksi oikeustermein ilmaistuna väliaikaisesta turvaamistoimesta. 

– Kyse on niin sanotusta väliaikaisesta turvaamistoimesta, kun epäillään ettei valtionavustuksen saaja toimi täysin lain edellyttämällä tavalla. Se on tapauksen juridinen syy, Juusti kertoo.

Puutteet ja epäselvyydet liittyvät Juustin mukaan lähinnä kirjanpidon vajaavaisuuksiin ja erityisesti kuittien merkitsemiseen. Kansliapäällikkö korostaa, että kuiteista pitää pystyä todentamaan varojen kohdentuneen myönnettyyn tarkoitukseen. 

– Tämä tilanne on vuodelta 2016, mutta nykyinen tilanne näyttää näkemyksemme mukaan hyvältä. Arviomme on, että tällä hetkellä MPK toimii hyvin tuon valtionapulainsäädännön mukaisesti, Juusti lisää.

Päätös tuli Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle yllätyksenä

Maanpuolustuskouluyhdistyksen toiminnanjohtaja prikaatikenraali evp. Pertti Laatikaisen mukaan MPK:ssa ollaan päätöksestä yllättyneitä. Tilanne tuntuu myös epäoikeudenmukaiselta, koska MPK on toiminut jo 1990-luvulta alkaen ministeriön alaisuudessa samoilla periaatteilla. Tilanne tuntuukin hänestä takautuvalta kannanotolta, koska toimintaan olisi voinut puuttua ja ohjata toisin jo aikaisemmin. 

– Kaikki tekevät toiminnassaan virheitä. Olemme toimineet kuitenkin ministeriön ohjeistuksen mukaisesti koko ajan. Meidän mielestämme nämä eivät kuitenkaan ole sen tasoisia asioita, joiden olisi tarvinnut aiheuttaa näin voimakkaita toimenpiteitä, Laatikainen linjaa. 

Laatikainen uskoo ja toivoo tilanteen selviävän kesäkuun alussa. Tällöin toimintaa päästäisiin myös edelleen kehittämään. Tiedotteessaan MPK sanoo varojen kuitenkin mahdollistavan toistaiseksi täysin normaalin toiminnan. 

Juusti sanoo tietysti toivovansa, että asiassa päästään kaikkia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun. Hän kuitenkin korostaa päätöksen olevan juridinen. Avustusten maksamisen jatkamisesta päätetään MPK:n vastineen ja muiden lisäselvitysten jälkeen. 

Reserviläisjärjestöt huolissaan

Reserviläisliitto julkaisi yhdessä Suomen Reserviupseeriliiton kanssa tiedotteen, jossa järjestöt ilmaisivat vakavan huolensa reservin koulutusmahdollisuuksista. Tiedotteessa Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola ja Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aaro Mäkelä pelkäävät keskeytyksen synnyttävän valtavan koulutusvajeen reservin koulutukseen. 

– Puolustusvoimat pystynee lyhyellä aikajänteellä lisäämään kertausharjoituksia ja vapaaehtoisia harjoituksia vain hyvin rajallisen määrin. Puolustusvoimilla on jo ennestään kertausharjoituksiin liittyvää koulutusvajetta koronapandemian takia, Pohjola ja Mäkelä kiteyttävät tiedotteessaan.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastaja, eversti Jukka Nurmi haluaa osoittaa tukensa MPK:lle.

– Puolustusvoimat näkee MPK:n toiminnan tärkeänä. MPK on Puolustusvoimien strateginen kumppani ja sillä on oma merkittävä tehtävänsä reserviläisten kouluttamisessa, Nurmi muistuttaa.