Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Euroopan unioni

Kuvassa neljä lippua salossa, kaksi EU-lippua ja kaksi ECDC:n

EU kehittää puolustusmateriaaleja jäsenmailleen.

Puolustusministeriön ylijohtaja: Mitä vahvempi Eurooppa, sitä parempi on Suomen turvallisuus

Kosma Rönkä

Perjantaina 27. elokuuta Eurooppa-foorumin paneelissa keskustelijoiden mielestä Afganistaniin ei lähetetty EU:n nopean toiminnan joukkoja nopean aikataulun sekä poliittisen hankaluuden takia.

Turun Eurooppa-foorumissa järjestetyssä Vakautta ja vaurautta – Eurooppa-politiikka osana Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa -keskustelutilaisuudessa käsiteltiin Eurooppaa globaalina toimijana, ja miten se vaikuttaa myös Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen linjaan.

Tilaisuus rakentui kolmesta paneelikeskustelusta, joista viimeisimmässä puolustusministeriön ylijohtaja Esa Pulkkisen kanssa keskustelemassa Euroopan puolustusyhteistyöstä oli Patria Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Panu Routila, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, keskustan varapuheenjohtaja Riikka Pakarinen sekä Olli Ruutu, Euroopan puolustusviraston varatoimitusjohtaja.

Pulkkisen visio eurooppalaisen puolustuksen kehittämisestä on yhteisten puolustuskykyä rakentavien tutkimusten rahoittaminen ja toteuttaminen, mikä hyödyttäisi kaikkia osallisia.

– Euroopan suurin lisäarvo kovaan puolustukseen tulee puolustusmateriaalin kehittämisen kautta. Se takaa sen, että onnistuessa veronmaksajat saavat euroilleen parempaa vastetta, puolustusteollisuudelle rakennetaan parempi pohja ja jäsenmaat pistetään tekemään yhteistyötä, Pulkkinen sanoi.

Myös Euroopan puolustusviraston Olli Ruudun mielestä EU tarjoaa jäsenmailleen keinoja puolustuksensa suorituskyvyn tehokkaampaan ja helpommin saavutettavampaan kehittämiseen.

– On iso muutos havaita, että Euroopassa nyt kehitetään kaikkia niitä kykyjä, mitä myös kansallinen puolustus tarvitsee, eikä pelkästään EU:n kriisinhallinnan kykyjä, Ruutu alleviivasi.

Ulkoministerin avauspuhe
 

Tilaisuuden alkupuheenvuoron piti ulkoministeri Pekka Haavisto, jonka mukaan Euroopan unioni on Suomelle luonteva foorumi edistää omia ulkopoliittisia tavoitteita.

– EU on sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän merkittävin tukija, ja sen kyky ylläpitää ja muokata globaaleja normeja on vahvistunut nykyisessä poliittisessa tilanteessa. Siksi on tärkeää, että jatkossakin pyrimme toimimaan yhtenäisen ja vaikuttavan EU:n puolesta, Haavisto linjasi.

Haaviston mielestä yhteistyö EU:n tasolla vahvistaa myös kansallista turvallisuutta esimerkiksi kyberpakotteiden kautta.

EU:n nopean toiminnan joukkoja halutaan kehittää
 

Kun paneelissa esitettiin kysymys, miksi Afganistanin evakuoinneissa ei käytetty nopean toiminnan joukkoja, keskustelijat olivat sitä mieltä, että joukkoja olisi muuten voitu hyödyntää, mutta poliittiset sekä aikataululliset haasteet olivat käytännön toteutuksen esteenä.

– Lopputulos ja vaikutelma on täysin selvä, eli valmiutta toimia näissä olosuhteissa ei ollut, Ruutu totesi.

Keskustelijat tahtovat kehittää nopean toiminnan joukkoja siten, että tulevaisuudessa niillä olisi operatiiviset sekä poliittiset edellytykset toimia.

Paneelin poliitikot, kokoomuksen Orpo sekä keskustan Pakarinen, esittivät paneelissa ajatuksiaan toiminnan kehittämiseksi: Orpo halusi kuulla keskustelua EU:n nopean toiminnan joukkojen yhdistämisestä Naton vastaavaan joukkoon, ja Pakarisen mielestä unionin ulko- ja turvallisuuspoliittista päätöksentekoa kannattaisi tehostaa lisäämällä määräenemmistöpäätöksiä.

Pulkkinen lisäsi, että vaikka Euroopan vastuun lisääminen on tärkeää, Afganistanin tilanteessa vastuuta kannattaa ottaa Naton, jonka operaatio Afganistanista poistuminen on ollut. Hän kuitenkin korostaa tarvetta keskustelulle Euroopan roolista sekä taisteluosastojen käytöstä.