Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Merivoimat

Kuvassa varusmiehiä laivan ohjaamossa

Harjoitukseen osallistuu taistelualuksia sekä tuki- ja huoltoaluksia.

Merivoimien Viola 22 -harjoitus haastaa varusmiehet toimimaan soveltavissa tilanteissa

Karl Koli

Merivoimien tällä viikolla päättyvä Viola 22 -harjoitus testaa saapumiserien 2/21 ja kesäkuussa kotiutuvien 1/22 varusmiesten taitoja soveltavissa tilanteissa. Mukana on iso joukko osallistuja Merivoimista, mutta myös esimerkiksi Ilmavoimista ja Rajavartiolaitoksesta.

Merivoimien kevään pääsotaharjoitus järjestetään 27.5 -3.6. Harjoitusalueena toimii rannikkojoukkojen osalta läntisen Uudenmaan rannikkoalue ja saaristo sekä laivastojoukkojen osalta Saaristomeri. Harjoituksen tavoitteena on arvioida saapumiserien 2/21 ja 1/22 kesäkuussa kotiutuvien varusmiesten osaamista joukkokokoonpanoissa.

Harjoituksen johtajan, Merivoimien operaatiopäällikön, kommodori Juhapekka Rautavan mukaan harjoituksessa on tavoitteena kehittää kaikkia meri- ja rannikkosodankäynnin osa-alueita. Keskeistä on hänen mukaansa soveltaa opittuja taitoja tilanteen mukaisesti. 

– Meritaisteluharjoitus Viola 22 on Merivoimien kevään pääsotaharjoitus. Harjoituksen päämääränä on harjaannuttaa Merivoimien joukkoja yhteistoiminnassa muiden puolustushaarojen ja Rajavartiolaitoksen joukkojen kanssa, Rautava selventää. 

Mukana harjoituksessa on iso joukko osallistuja. Merivoimien kaikkien joukko-osastojen lisäksi mukana on Ilmavoimien yksiköitä sekä Utin jääkärirykmentin helikopteriyksiköitä. Koko harjoituksen kokonaisvahvuus on yli 2000 henkilöä. Kokonaisvahvuuteen lukeutuvat niin varusmiehet kuin myös reserviläiset ja Puolustusvoimien henkilökunta. 

Ilmavoimat ovat mukana harjoituksessa. Ne tukevat Merivoimien taistelutoimintaa sekä joissakin harjoitustilanteissa ne toimivat Merivoimien alusten kuvitteellisina vihollisina. Ilmavoimat on mukana harjoituksessa eteläisessä Suomessa sekä Saaristomerellä.

Merivoimat harjoittelee tässä laajuudessa pari kertaa vuodessa. Touko-kesäkuussa toteutettava meritaisteluharjoitus on perinteinen joukko-osastoja testaava sotaharjoitus. Harjoitus on sujunut Rautavan mukaan erinomaisesti. Eri joukkojen osalta niille asetetut tavoitteet on pian saavutettu. 

– Harjoituksen alkuvaiheessa oli erillisiä yhtymien osaharjoituksia. Nyt olemme harjoituksen operatiivisessa vaiheessa, jossa eri joukkojen toiminta yhdistetään yhteisoperaatioon. Vielä on harjoituspäiviä edessä, mutta toistaiseksi harjoitus on toteutunut suunnitellusti, Rautava toteaa.