Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Merivoimat

Öljynpoisto-operaation työalustana toimii Merivoimien öljyntorjunta-alus Hylje.

Merivoimat mukana öljynpoisto-operaatiossa Saaristomerellä

Toni Keränen

Merivoimat osallistuu Suomen ympäristökeskuksen johtamaan hylkyjen saneeraukseen, jossa tavoitteena on tyhjentää kahden hylyn polttoainetankit.

Ympäristöministeriön toimeksiannosta Suomen ympäristökeskus (SYKE) käynnisti
kolmivuotisen hylkysaneeraushankkeen vuosina 2019-2021. Hankkeen tavoitteena on
määrittää Suomen aluevesien potentiaaliset hylkykohteet, jotka saattavat
lähitulevaisuudessa aiheuttaa pilaantumisvaaraa ympäristölle öljyn päästessä ruostuvien
tankkien läpi mereen. 

Määrittelyn lisäksi tiedustellaan öljynpoisto-operaatioon soveltuvia
kohteita, etsitään arkistoista tarkennuksia hylyissä olevan öljymääräarvion täsmentämiseksi
ja suoritetaan öljynpoisto-operaatiot valikoiduissa kohteissa.

Merivoimat on mukana tukemassa Sykettä 10. elokuuta aloitetussa kahden hylyn
öljynpoisto-operaatiossa Ahvenanmaan maakuntahallituksen merialueilla. Nyt saneerattavat
kohteet ovat vaarallisiksi ympäristökohteiksi luokiteltuja hylkyjä.

Operaation työalustana toimii Merivoimien öljyntorjunta-alus Hylje, jolta Merivoimien
raivaajasukeltajat suorittavat suunniteltuja tehtäviä. Hylje otettiin Merivoimien käyttöön
kesäkuussa 1981. Vuonna 1992 Hylje peruskorjattiin siten, että siihen saatiin asennettua
kaksi uutta tehokkaampaa potkurilaitetta sekä aktiiviset harjakeräinlaitteet öljyntorjuntaa
varten.

Alus peruskorjattiin uudelleen vuosina 2014-15 ja luovutettiin Suomen ympäristökeskukselta
Merivoimien operatiiviseen käyttöön. Viimeisimmissä korjauksissa panostettiin niin käyttöiän
pidentämiseen kuin myös asumis-, palvelu- ja työskentelytilojen laajentamiseen. Alusta
myös pidennettiin 10 m ja korotettiin yhden kerroksen verran.

– Aluksen miehistöön normaalisti kuuluu yhdeksän kantahenkilökuntaan kuuluvaa sekä
kahdeksasta kahteentoista varusmiestä. Riippuen tehtävästä aluksella voi olla jopa yli
kolmekymmentä henkilöä, aluksen päällikkö, kapteeniluutnantti Aki Pykälistö kertoo.

Tällä kertaa varusmiehet on jouduttu jättämään rantaan sukeltajien ja Syken edustajien
vuoksi, Pykälistö jatkaa.

Operaation kohteina ovat 1980-luvulla uponneet alukset Fortuna ja Hanna-Marjut, joilla on
alustavien tietojen mukaan molemmilla 10-12 kuutiota dieselöljyä tankeissaan. Mikäli
saneeraustyö jää kesken, operaatiota on varauduttu jatkamaan syyskuun lopussa
öljyntorjunta-alus Hallilta.

– Öljynpoisto-operaation ohella projektin tavoitteena on kouluttaa alusten kansimiehistöjä
sekä sukeltajia hylkytöihin ja niissä käytettävien laitteiden käyttöön, Pykälistö mainitsee.

Öljynpoisto hylystä tapahtuu sukeltajien hylkyyn poraaman reiän kautta, mistä polttoaine
imetään Hylkeen tankkeihin.

Suomen ympäristökeskus on aiemmin suorittanut hylkysaneeraustöitä useissa kohteissa,
joista kuuluisimpia ovat Park Victory -hylyn sekä Estonia-autolautan öljynpoisto-operaatiot.
Saaristomerellä suoritettava operaatio on osana Suomen hallituksen vesiensuojelun
tehostamisohjelmaa. Tehostamisohjelman tavoitteina on Itämeren ja sisävesien hyvä tila.
Ohjelman toimilla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ravinnekuormitusta vesiin,
puhdistamaan hylkyjä öljystä sekä kunnostamaan vesistöjä ja vähentämään haitallisia
aineita kaupunkivesistä.