Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Konsta Törne

Sotilaita seisomassa sateessa.

Northern Forest 21 -harjoitus on osa tämän vuoden pääsotaharjoitusta.

Sadat ruotsalaissotilaat osallistuvat Maavoimien vuoden suurimpaan harjoitukseen

Ilmari Tuokko

Northern Forest 21 -harjoitus tuo hyvin esille sekä Suomen ja Ruotsin välisen yhteistyön että reserviläisten ja varusmiesten osaamisen. Harjoitus koostuu kovapanosammunta- ja taisteluharjoitusvaiheesta.

Kittilässä, Rovajärvellä ja Sodankylässä järjestetään Maavoimien tämän vuoden suurin harjoitus Northern Forest 21. Se on samalla osa Puolustusvoimien pääsotaharjoitusta. Tykistön ja jalkaväen kovapanosammuntavaiheesta ja joukkojen taisteluharjoitusvaiheesta koostuva harjoitus alkoi 17.5. ja loppuu 3.6.

Harjoituksissa on mukana sekä suomalaisia että ruotsalaisia. Ruotsalaisia sotilaita on noin 350 ja suomalaisia noin 5 000, joista 2 000 reserviläisiä. Reserviläisten suuren määrän vuoksi kyseessä on myös vuoden suurimpia kertausharjoituksia. Kertaajat ovat hyvillä mielin arktisista olosuhteista huolimatta.

– Kyllä tämä on ihan hyvin sujunut ja ihan hyvä käydä välillä vähän kertaamassa intissä opittuja taitoja. Ei meinaa muistaa kaikkea, raketinheittimen ampujana toimiva tykkimies Kalle Tilvis kommentoi.

Harjoituksen tavoitteita ovat muun muassa yhteisen tulenkäytön harjoittelu ja yllätyksellisen hyökkäyksen torjuminen ruotsalaisten kanssa. Ruotsalaisten läsnäolo on vaikuttanut siihen, kuinka koronaan on harjoituksessa varauduttu.

Koronaan varautuminen voidaan jakaa ennaltaehkäisemiseen ja varautumiseen. Ennaltaehkäisemisen keinoja ovat muun muassa etäyhteyksien hyödyntäminen, yhteiskuntaan kohdistuvien käyntien minimoiminen ja ruotsalaisten laajamittainen testaaminen. Hengitysinfektion oireista kärsivien eristäminen alhaisella kynnyksellä kertoo puolestaan hyvästä varautumisesta.

Komentokielenä englanti

Harjoituksen etämediapäivänä tiistaina 25. toukokuuta Maavoimien operaatiopäälikkö, prikaatikenraali Rami Saari totesi Suomen ja Ruotsin yhteistyön vahvistavan molempien valtioiden puolustusta. Vain yhdessä harjoittelemalla voidaan luoda perustaa kansainvälisen avun antamiselle ja vastaanottamiselle.

Harjoituksen järjestäjänä toimii Maasotakoulu, joka on Maavoimien puolustushaarakoulu. Harjoituksen johtajana toimii Maasotakoulun johtaja, eversti Kari Pietiläinen, apunaan everstiluutnantti Tomi Pekurinen. Komentokielenä on ponnistelujen kansainvälisestä luonteesta johtuen englanti.

– Harjoitus on sujunut tähän saakka erinomaisesti, vaikka paljon ollaan jouduttu ratkomaan yksityiskohtia, Pietiläinen iloitsee.