Joel Blomster

MPT:n uusi puheenjohtaja pitämässä kiitospuhetta saatuaan tiedon valinnastaan.

Maanpuolustuksen tuki ry:n vuosikokouksessa valittiin uusi puheenjohtaja

Konstantin Kouzmitchev

Reserviläisjärjestöjen edunvalvontayhdistyksen, Maanpuolustuksen tuki ry:n vuosikokouksessa nimitettiin uusi puheenjohtaja ja jaettiin maanpuolustusmitaleja miekkojen kera.

Maanpuolustuksen tuki ry:n vuosikokous pidettiin tänä vuonna 19. huhtikuuta SOK:n pääkonttorilla.

Maanpuolustuksen Tuki ry, eli lyhennettynä MPT, perustettiin vuonna 1951 vapaaehtoistyötä tekevien reserviläisjärjestöjen edunvalvontayhdistys. Tällä hetkellä sen pääasiallisena tehtävänä on tukea viittä jäsenjärjestöään taloudellisesti.

Jäsenjärjestöjä ovat nykyisin Suomen Reserviupseeriliitto, Reserviläisliitto ry, Maanpuolustuskiltojen liitto, Maanpuolustuskoulutusyhdistys ja Naisten Valmiusliitto.

Vuosikokouksen alussa pääministeri Juha Sipilä piti lyhyen alustuksen tämänhetkisestä poliittisesta tilanteesta. Esitelmässään hän korosti myös asevelvollisuuden merkitystä kansalaisten ja valtion välisenä sillanrakentajana.

– Asevelvollisuusjärjestelmän kautta puolustusvoimat ja suomalainen yhteiskunta ovat tiiviissä vuorovaikutussuhteessa, joka vahvistaa osallisuutta maanpuolustukseen ja yhteiskuntaan, Sipilä painottaa.

Tilaisuudessa valittiin MPT:n uusi puheenjohtaja, teollisuusneuvos Kari Kallonen. Hänellä on selkeät näkymät yhdistyksen tulevaisuudelle.

– Tulevan vuoden aikana pyrin ennen kaikkea tekemään MPT:sta näkyvämmän, Kallonen visioi.

– On selvää, ettei toimintamme tule jäämään pelkastään sotilaalliseksi, vaan pyrimme huomiomaan myös kokonaisturvallisuuden näkökulman. Onhan meillä täällä liike-elämän johtajia, vaikuttavia poliitikkoja ja kenraaleja, Kallonen innostuu.

Tapahtuman aikana suoritettiin myös palkintojen jako, jossa pitkäjänteisestä ja menestyksekkäästä vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä jaettiin maanpuolustusmitalit miekkojen kera.

Ansiomerkin saivat pääministeri Juha Sipilä, prikaatikenraali Kim Mattsson, talousjohtaja Kristiina Olsson, pääsihteeri Kaarina Suhonen, kauppaneuvos Harri Broman, hallituksen puheenjohtaja Johanna Ikäheimo sekä toimitusjohtaja Mauno Lehtimäki.