Otto Puhakka

Prikaatikenraali Mikko Heiskanen korostaa kyberturvallisuuden merkitystä osana kokonaisturvallisuutta.

Maalla, merellä, ilmassa ja verkossa

Akseli Jokela

Vaikka digitalisaation tuomia hyötyjä ei voi kiistää, on se tuonut mukanaan myös uusia uhkakuvia. Messukeskuksessa 2.–3. lokakuuta järjestetyillä Cyber Security Nordic -messuilla keskusteltiin muun muassa kyberturvallisuuden merkityksestä Suomen puolustusvoimissa.

Kyberturvallisuudella tarkoitetaan verkon ja muiden digitaalisten kanavien kautta tulevien uhkien minimoimista. Kyberturvallisuus on erottamaton osa kokonaisturvallisuutta, minkä takia sen merkitystä ei tule aliarvioida. Suomalaisille tämä konkretisoitui viimeistään vuonna 2013, jolloin paljastui sisäministeriötä koskenut laaja-alainen verkkovakoilutapaus.

Toisin kuin maa-, meri- ja ilmapuolustuksen suhteen, puolustusvoimat ei vastaa kyberturvallisuudesta valtakunnan tasolla yksinään. Tästä huolimatta myös puolustusvoimissa on tunnistettu sen tuomat riskit ja niihin myös varaudutaan.

– Koko ajan läsnä oleva kyberuhka on uusi normaali. Enää ei nimittäin milloinkaan voi olla varma, etteikö turvallisuuteen kohdistuisi välitöntä kybervaaraa. Tästä johtuen myöskin normaali- ja poikkeusolojen erot ovat varsin häilyviä kyberturvallisuuden saralla, toteaa puolustusvoimain johtamisjärjestelmäpäällikkö, prikaatikenraali Mikko Heiskanen.

Kyberuhat ovat maailmanlaajuinen ongelma, sillä samat tietoturvallisuusuhat koskevat globaalisti kaikkia valtioita. Suomi ei ole poikkeus, sillä jo kauan aikaa sitten on todettu Suomen olevan suurvaltojen suurennuslasin alla tiedustelullisesti. Yksi yleisin turvallisuutta vaarantava kyberuhka onkin juuri verkkovakoilu. Sen määrä on lisääntynyt roimasti viime vuosina tarjoten tehokkaan ja edullisen ulottuvuuden valtiolliseen vakoiluun.

Uhkaan reagoiminen edellyttää koko yhteiskunnan toimenpiteitä, sillä vaara ei koske ainoastaan valtiota; muun muassa yksilöt ja yritykset kiinnostavat myös verkkovakoilijoita. Uhkiin vastaaminen vaatii, että myös lakipykälät ovat viranomaisten puolella.

– Ajantasainen lainsäädäntö on kyberturvallisuuden edellytys. Tämän suhteen meillä on ollut hieman heikko historia, Heiskanen mainitsee viitaten tiedustelulainsäädännön uudistukseen.

Jotta asia olisi tuttu myös isolle ihmisjoukolle, tulee kansalaisia kouluttaa aiheesta.

– Varusmieskoulutuksessa annetaan perusteet kyberpuolustukseen. Myös puolustusvoimien henkilöstö ja siviilit voivat käydä sekä puolustusvoimien että myös muidenkin tahojen järjestämiä kursseja, Heiskanen huomauttaa.