Luottamuksen arvoinen varusmies

Varusmiehille luotetaan varusmiespalveluksen aikana usein liian vähän vastuuta, vaikka juuri se voisi tehdä heistä entistäkin särmempiä sotilaita.

Kun oma peruskoulutuskauteni Kaartin Jääkärirykmentissä, Santahaminassa läheni päätöstään, meidän joukkueemme palkittiin Uudenmaan jääkäripataljoonan kilpijoukkueena. Siis sellaisena joukkueena, joka on pataljoonassa parhaiten suoriutunut peruskoulutuskauden haasteista sotilaallisen särmästi.

 

Varusmiespalveluksen alettua, hyppäsi joukkueemme siviilimaailmasta tiukan kurin keskelle, kuten mikä tahansa muukin joukkue. Jo ensimmäisen viikon aikana tehtiin selväksi, ettei sitä tultu mihinkään lepokotiin, vaan sotilaalliseen yksikköön. Kun varusmiesjohtajat alkoivat tuntea meitä paremmin, tiukka kuri alkoi kuitenkin paikoitellen löystyä: ei varusmiesjohtajien "gonahtamisen" vuoksi, vaan kiitoksena omista ansioistamme.

 

Sekä varusmiesjohtajamme että kouluttajamme kannustivat meitä nimittäin ottamaan itse vastuuta omasta toiminnasta ja palkitsivat ja kehuivat hyvistä suorituksista. Sitä myötä kun edistyimme koulutuksessa ja suoritimme palvelustehtävät kunnolla, höllennettiin kuria ja järjestystä. Vastaavasti jos joku joukkueestamme ei tehnyt parastaan tai rikkoi jotain sääntöjä, tiukentui kuri jälleen. Johtajien tasolta ei tullut epäreilulta tuntuneita ylilyöntejä, vaan toiminta oli johdonmukaista ja reilua. Kun omalla toiminnalla pystyi selkeästi vaikuttamaan palvelusmukavuuteensa, pyrki kaikista tehtävistä suoriutumaan parhaalla mahdollisella tavalla ja se myös näkyi lopputuloksissa: joukkueemme oli niin ampumatuloksissa kuin esimiesten arvioissakin rykmenttimme kärkipäässä. Asialliset hommat todellakin hoidettiin kunnolla.

 

Olen kuitenkin huomannut, että usein varusmiesjohtajat ja kantahenkilökunta asettuvat norsunluutorneihinsa ilman, että kohtaavat johdettaviaan yksilöinä Eivät ajattele asioita näiden näkökulmasta, vaan toimivat mielivaltaisesti tai epäoikeudenmukaisesti. Se onkin ehkäpä helpoin tapa ottaa lauma tuoreita varusmiehiä johdettavaksi: ohjata kaikki tiukoilla säännöillä samaan muottiin ja sen jälkeen johtaa rangaistusten uhalla kohti suorituksia. En usko, että se motivoi ketään tekemään parastaan, tai että sillä päästäisiin lähellekään parhaita tuloksia: johtajan ei siis kannata mennä sieltä, missä rima on kaikkein matalin.

 

Omaa peruskoulutuskauttani muistellen kehottaisinkin kaikkia varusmiesjohtajia antamaan johdettavilleen vastuuta. Mahdollisuuden määritellä itse omalla toiminnallaan sen, millaisissa olosuhteissa varusmiespalvelustaan viettävät. Vastaavanlaiseen toimintaan laajemminkin työkaluja tarjoaa puolustusvoimien Koulutus 2020 -ohjelma, jonka tarkoituksista yksi on juurikin koulutusjärjestelmän ja -menetelmien kehittäminen tehokkaammiksi ja moitivoivammiksi. Koulutus 2020:n mukaisia käytäntöjä otetaankin tulevien vuosien aikana käyttöön kaikissa varuskunnissa, mikä toivottavasti kasvattaa niin varusmiespalveluksen mielekkyyttä kuin hyviä tuloksiakin.