Ville Multanen

Lennokit tulevat muokkaamaan ja uudistamaan taistelukenttää.

Lennokit uuden sotataidon tiennäyttäjinä

Viljami Kuusisto

Maavoimat on aloittanut hankkeen, jossa selvitetään markkinoilla olevia pienikokoisia lennokkijärjestelmiä. Hankkeen tavoitteena on selvittää, millaisia järjestelmiä maavoimien käyttöön löytyy ja tämän perusteella mahdollisesti hankitaan erä näitä järjestelmiä, joilla testataan lennokkien konseptia ja niiden käyttöä.

Lennokkien hankintaa on puolustusvoimissa useamman vuoden verran pohdittu, seuraten samalla niiden kansainvälistä kehitystä. Omaa tutkimusta on tehty laajasti, keräten tietoa siitä, minkälaiset järjestelmät soveltuisivat puolustusvoimien tarpeisiin ja minkälaista lisäarvoa lennokit toisivat puolustusvoimille. Samalla on tutkittu mitä uutta yrityksissä ja teollisuudessa syntyy, sekä pohdittu, miten lennokkeja voidaan soveltaa ja hyödyntää sotilaallisessa toiminnassa. 

– Meillä on pitkäjänteinen tarve kehittää joukkojen suorituskykyä ja katsoa, miten voimme uudella modernilla teknologialla parantaa joukkojemme suorituskykyä entisestään, jalkaväentarkastaja eversti Rainer Peltoniemi kertoo.

Puolustusvoimat on nimenomaisesti kartoittamassa markkinoilla olemassa olevia pienikokoisia sekä helppokäyttöisiä lennokkeja, joita voidaan ryhmä-, joukkue- sekä komppaniatasolla hyödyntää. Uudella laitteistolla pystytään nykyistä paremmin valvomaan ja tiedustelemaan kohteita. Reaaliaikaisen tilannetiedon hankinnalla voidaan parantaa joukkojen johtamista ja toimeenpanokykyä.

– Meidän ei tarvitse aina lähettää sotilaita tiedustelemaan, vaan voimme pikaisesti ja tehokkaasti hankkia tietoa reaaliajassa, Peltomäki kiteyttää. 

Kyseessä on alkuvaiheessa Maavoimien ja jalkaväen tarpeeseen soveltuva järjestelmä, jonka hankinnassa huomioidaan kaikki aselajit ja puolustuhaarat. 

– Hankittavien laitteiden volyymi on siis kattava huomioiden eri aselajien ja kaikkien puolustushaarojen tarpeet, Peltoniemi kuvaa. 

Puolustusvoimat eivät tule kouluttamaan erikseen lennokkiaselajia saati koulutushaaraa, vaan pienoislennokkien käyttö koulutetaan joukoille samaan tapaan kuin muut ryhmän taisteluvälineet, kuten esimerkiksi kertasinko. 

Lennokit ovat olleet jo useamman vuoden kasvavana trendinä eri maiden puolustusvoimissa. Lennokkeja on jo nyt monien eri maiden armeijoissa, mutta niiden merkitys tulee merkittävissä määrin kasvamaan. Tämän hetken trendi näyttäytyy siinä, että uuden taistelukentän keskeisiä ulottuvuuksia ovat lennokit.   

– Kartoitamme ensiksi mitä markkinoilla löytyy ja sen jälkeen hankkeen valmistelu jatkuu saatujen tietojen analysoinnilla sekä mahdollisella testisarjan hankinnalla, Peltoniemi korostaa. 

Hankkeen tavoitteena on tuottaa puolustusvoimille kokonaan uusi suorituskyky. Iskuportaan -ryhmä, joukkue- ja komppaniatasolla ei ole aiemmin ollut käytössä vastaavaa lentotiedustelukykyä.

Lennokit ovat olleet jo useamman vuoden verran kasvavana trendinä eri maiden puolustusvoimissa. Lennokkeja on nyt jo monien eri maiden armeijoissa, mutta niiden merkitys tulee merkittävissä määrin kasvamaan. Tämän hetken trendi näyttäytyy siinä, että uuden taistelukentän keskeisiä ulottuvuuksia ovat erilaiset miehittämättömät järjestelmät.

– Eri tyyppisten miehittämättömien järjestelmien merkitys tiedustelun, vaikuttamisen ja johtamisen välineenä tulee kasvamaan, Peltoniemi pohtii.