Puolustusvoimat

Kutsunnoissa on usein mukana myös varusmiehiä.

Kutsunnat koittavat tuleville varusmiehille

Niki Räsänen

Jokasyksyiset kutsuntatilaisuudet ovat alkaneet tänään 15. elokuuta muun muassa Kaarinassa, Saarijärvellä ja Iissä.

Puolustusvoimien 12 aluetoimistoa järjestävät tänä syksynä yhteensä 469 kutsuntatilaisuutta 249 paikkakunnalla. Ensimmäiset tilaisuudet järjestetään tänään ja viimeiset 14. joulukuuta.

Tänä vuonna kutsunnanalaisia miehiä on noin 35 000. Luku koostuu vuonna 2000 syntyneistä miespuolisista Suomen kansalaisista ja aiemmin uudelleen tarkastettaviksi määrätyistä asevelvollisista.

– Uudelleen tarkastettavilla asevelvollisilla terveydessä on ollut joku sellainen vaiva, että palveluskelpoisuutta ei ole vielä voitu määritellä, Lounais-Suomen aluetoimiston sihteeri Marianne Martiala selventää.

Kutsuntojen tärkein tehtävä on määrittää asevelvollisen palveluskelpoisuus, joka vaikuttaa päätökseen asevelvollisen varusmiespalveluksesta. Lisäksi kutsunnat ovat väline kutsunnanalaisten tiedottamiseen asevelvollisen oikeuksista ja velvollisuuksista sekä eri joukko-osastoista ja aselajeista.

Tänä vuonna kutsunnoissa käyvät voivat aloittaa varusmiespalveluksensa tammi- tai heinäkuun saapumiserässä kolmen seuraavan vuoden aikana. Suurimmalla osalla heistä palvelus alkaa tammikuussa 2020.

– Suuri osa vuoden 2019 paikoista on jo mennyt edellisissä kutsunnoissa määrätyille, Martiala taustoittaa.

Palveluksen voi suorittaa maavoimien, merivoimien, ilmavoimien tai rajavartiolaitoksen varusmieskoulutusta antavissa joukko-osastoissa.

Kutsuntoihin saapuessa on hyvä olla tutustunut eri palvelustehtäviin: kun osaa jo kutsunnoissa esittää toiveita palveluksen suhteen, pääsee todennäköisemmin haluamiinsa tehtäviin.

– On hyvä esittää toive, sillä siitä kutsuntalautakunta tietää, että miehellä on tarkkana mielessä, mihin hän haluaa, Martiala perustelee.

Kutsuntalautakunta tekee kutsunnoissa päätöksen varusmiespalveluksen suorittamispaikasta ja -ajasta. Palvelusajan pituus ja palvelustehtävä puolestaan päätetään vasta joukko-osastossa palveluksen alkupuolella.

Naisten vapaaehtoisen asepalveluksen voi suorittaa kaikissa aselajeissa maa-, meri- ja ilmavoimissa. Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen pääsemisen edellytyksenä on Suomen kansalaisuus, 18–29 vuoden ikä sekä terveydentilan ja muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien sopivuus sotilaskoulutukseen. Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen voi hakea 1. maaliskuuta 2019 saakka.

Tiedot kutsuntatilaisuuksista löytyvät aluetoimistojen kutsuntakuulutuksista osoitteesta https://varusmies.fi/kutsunnat.