Projektia on valmisteltu monen tahon yhteistyöllä. Kuvassa Huovinrinteen upseerikerho ry:n puheenjohtaja, everstiluutnantti Janne Varjonen; Porin reserviupseerikerhon varapuheenjohtaja Eemeli Lappalainen, prikaatikenraali (evp.) Olli Nepponen; Porin prikaatin valtuuskunnan puheenjohtaja Tapani Mikkola; Porin prikaatin komentaja, prikaatikenraali Rami Saari ja Säkylän kunnanjohtaja Teijo Mäenpää.

Kunta tukee upseerikerhon toimintaa Säkylässä

Niko Ylä-Poikelus

Säkylän kunta haluaa vaalia perinnearvoja ja maanpuolustushenkeä lähtemällä mukaan Huovinrinteen upseerikerhon kiinteistön omistajaksi.

Säkylän kunnanhallitus käsittelee tänään kokouksessaan Huovinrinteen upseerikerhon kiinteistön ostamista. Puolustusvoimien lopetettua kerhojen vuokratuen vuoden 2017 alusta kerho on toiminut Senatti-kiinteistöjen kanssa tehdyn erillissopimuksen varassa. Kunnan tuki turvaisi kerhotoiminnan jatkumisen.

– Nyt työn alla oleva ratkaisu mahdollistaa arvokkaan perinnetoiminnan jatkumisen Huovinrinteellä. Pidämme erittäin positiivisena, että asiasta on löytymässä yhteinen tahtotila. Se on osoitus laajasta Puolustusvoimien nauttimasta tuesta yhteiskunnassa, Porin prikaatin komentaja, prikaatikenraali Rami Saari kiittelee.

Mikäli kunta päättää ostaa kerhokiinteistön, aikoo se lahjoittaa omistuksen perustettavalle kerhosäätiölle, jonka yhdeksi perustajaksi se pohjaehdotuksen mukaan on lähdössä. Kunnan etuosto-oikeutta hyödyntämällä voidaan ohittaa kiinteistön nykyisen omistajan Senaatti-kiinteistöjen järjestämä julkinen tarjouskilpailu kiinteistön myynnistä.

– Perustettavan Huovinrinteen kerhosäätiön tarkoituksena on edistää kerhoperinteen säilymistä Säkylän Huovinrinteellä, tukea Porin prikaatin ja maanpuolustusjärjestöjen toimintaa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella sekä edistää maanpuolustustahdon ylläpitoa ja kehittämistä, hankkeessa mukana ollut prikaatikenraali (evp.) Olli Nepponen toteaa.

Kunnan lisäksi säätiön perustajia olisivat Porin prikaatin tukisäätiö, Porin Prikaatin kilta ry ja Porin Reserviupseerikerho ry. Uudistuksen myötä tiloja tuotaisiin yhä enemmän myös muun yhteiskunnan käyttöön. Upseerikerhon tiloissa järjestetään nykymallilla vuosittain satoja tilaisuuksia. Vuonna 2017 niihin osallistui yhteensä noin 5 000 henkilöä.

– Olemme järjestäneet upseerikerhon tiloissa muun muassa koulutuspäiviä ja juhlatilaisuuksia. Sellaisena tilana olemme hyödyntäneet sitä jo aikaisemmin, Säkylän kunnanjohtaja Teijo Mäenpää kertoo.

Porin prikaati on noin 7 000 asukkaan kunnassa suurin työnantaja ja merkittävä osa kunnan identiteettiä. Prikaati on toiminut Säkylässä jo 55 vuoden ajan.

– Säkylän kunnan kymmenien vuosien aikainen perinne on ollut edesauttaa ja tukea prikaatin toimintaa. Varuskuntaa ei kuulu pitää itsestäänselvyytenä, vaan siitä pitää huolehtia ja tarjota Porin prikaatille hyvä koti täällä Säkylässä, Mäenpää selvittää.

 

19.6.2018 klo 08:00 Kuvatekstiä muokattu Eemeli Lappalaisen osalta: hän on Porin reserviupseerikerhon varapuheenjohtaja eikä Porin reserviupseeriyhdistyksen puheenjohtaja.