Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Kun kutsuntojen aika koittaa

Kutsuntoihin meneminen valmistautuneena helpottaa itselle sopivan palvelustehtävän löytämistä.


Asevelvollisten kutsunnat pyörähtivät käyntiin elokuun puolivälissä ja jatkuvat pitkälle syksyyn asti. Tuhansia nuoria odottaa nurkan takana suuri muutos tavanomaisesta  arkielämästä sotilasmaailman pyörteisiin. Montaa saattaakin mietityttää, mitä kutsunnoissa oikein tehdään ja miksi ne järjestetään?

Kutsunnoissa nuoria odottaa paikan päällä  suuri päätös siitä, miten pian koittavat inttikuukaudet  on mahdollista viettää tehokkaasti ja mieluisasti. Tarkoituksena on alustavasti esittää toive omasta palveluspaikasta ja tehtävästä. 

Varusmiespalveluksesta saa parhaiten irti vaikuttamalla kutsunnoissa tehtäviin päätöksiin. Kutsunnoissa oma siviiliosaaminen ja muut palvelustehtävän  valintaan vaikuttavat asiat kannattaa miettiä etukäteen valmiiksi ja esittää kutsuntalautakunnan edessä rohkeasti. 

Tuleva palvelustehtävä vaikuttaa luonnollisesti paitsi varusmiespalveluksen kulkuun, myös siihen, miten asevelvollisuus jatkuu myöhemmin reservissä. Esimerkiksi joissakin aselajeissa kertausharjoituksia järjestetään toisia enemmän. Tosipaikan tilannetta ajatellen kannattaa myös miettiä, miten omalla osaamisella ja taidoilla voi parhaiten auttaa maan puolustamisessa. 

Palveluksen suorittaminen mieluisassa ja omat mielenkiinnonkohteet täyttävässä palvelustehtävässä mahdollistaa sen, että palvelusaika ei ole irrallinen osa elämää. Parhaimmassa takaupsessa se täydentää ja tarjoaa konkreettiset eväät myöhempään palveluksen jälkeiseen elämään.

Varusmiespalvelus ei ole Puolustusvoimille vain pakollisten sotataitojen koulutusta kansalaisille, vaan tarkoituksena on kouluttaa kaikista asevelvollisista mahdollisimman hyviä oman  aselajinsa erikoisosaajia. Varusmiehelle mieluisa palvelustehtävä mahdollistaa sen, että varusmiehet todella antavat tehtävässä kaikkensa ja pyrkivät parhaimpaansa. Kutsuntoihin saapuvien kannattaa siis aktiivisesti tuoda osaamistaan esille, jotta heidät voidaan sijoittaa heille parhaiten soveltuvaan tehtävään. 

Puolustusvoimat tarjoaa moneen siviilipuolen alaan käytännön kokemusta ja hyötyä. Puolustusvoimat on esimerkiksi merkittävä Suomen C-kortillisten kuljettajien kouluttaja, tarjoaa poliisikouluun hakeville käytännönläheistä kokemusta sotilaspoliisitehtävissä  sekä kehittää media-alan osaajien taitoja valtakunnallisissa erityistehtävissä. 

Palveluksen aloittaessani en tajunnut, miten suuri hyöty tarkkaan mietityllä palvelustehtävällä voi olla tulevaisuuden suunnitelmien kannalta. Kannustan siis jokaista tänä syksynä kutsuntoihin suuntaavaa rohkeasti tuomaan omat toiveensa julki jo kutsuntavaiheessa ja miettimään valmiiksi minkälaisessa tehtävässä haluaa todella palvella, jotta palveluksesta saa itselleen mahdollisimman paljon irti. Palvelusaika voi hyvinkin olla elämän myöhempien vaiheiden kannalta korvaamaton ajanjakso.