Aatu Heikkonen

"Pyöreän" pöydän ääreen kokoontui 30 asiantuntijaa ympäri maailman.

Kriisien ennaltaehkäisy nousi esille keskusteluissa Smolnassa

Eelis Vähätalo

Round Table -seminaarissa keskusteltiin kriiseistä ja turvallisuusympäristön muutoksesta. Puolustusvoimien kehittämiseksi ajatusten vaihtaminen asiantuntijoiden kanssa on tärkeää.

Viides vuosittainen Pääesikunnan järjestämä Round Table -seminaari kokosi valtion juhlatila Smolnaan 30 asiantuntijaa ympäri maailman. Englanninkielisenä käytävän seminaarin aiheena oli tänä vuonna deterrence in the modern security environment.

– Suoraan käännettynä "deterrence" tarkoittaa pelotetta, mutta me puhumme kriisin ennaltahkäisystä. Itse suomentaisin sen "pidäkkeeksi". Kyse on siitä, miten rakennamme nykyisiä ja tulevia kriisejä vastaan sellaisen pidäkkeen, että kriisi ennaltaehkäistään. Puolustusvoimien kannalta sellaisen suorituskyvyn rakentaminen, joka ehkäisee sodan, on yksi keskeinen tavoite, Pääesikunnan suunnittelupäällikkö, prikaatikenraali Vesa Virtanen kertoo.

Seminaariin osallistui keskustelijoita niin ulkomailta, Pääesikunnasta, Maanpuolustuskorkeakoulusta kuin siviiliyliopistoista ja eri ministeriöistä. Ulkomaisista vieraista merkittävimmät olivat pääpuheet pitäneet Exeterin yliopiston professori, NATOn entinen vara-apulaispääsihteeri Jamie Shea, prikaatikenraali Philip Lester Iso-Britanniasta sekä RAND-ajatushautomon turvallisuuspolitiikan tutkija Samuel Charap.

– Ulkomailla tehdään paljon tutkimusta ja meidän kannattaa hyödyntää sitä. Seminaareissa saadaan aikaan keskustelu ja verkottuminen sekä vaihdetaan tietoja toistemme kanssa, Virtanen kuvailee.

Seminaarin moderaattorina toiminut sotilasprofessori, everstiluutnantti Jyri Raitasalo painottaa tämän vuoden aiheen tärkeyttä.

– On tullut sellainen tilanne, että suurvaltakonfliktin mahdollisuus on lisääntynyt. Voisi sanoa, että ikään kuin joudumme kaivamaan vanhoja, osin pölyttyneitä käsityksiä ja miettimään, pitäisikö niitä päivittää, jotta ne vastaisivat tämän päivän turvallisuusympäristöä.

– On tullut sellainen tilanne, että suurvaltakonfliktin mahdollisuus on lisääntynyt, Round Table -seminaarin moderaattori, everstiluutnantti Jyri Raitasalo taustoittaa keskustelujen aihetta.

Round Table -seminaareissa painotus on vuorovaikutuksessa. Päivän alussa kuullaan pääpuheiden pitäjien alustukset ja iltapäivällä kaikki pääsevät ääneen pyöreän pöydän ääressä. Raitasalo kehuu tämän vuoden keskustelujen kulkua.

– Ensimmäinen iso pointti mikä keskusteluista on jäänyt mieleen on se, että kaikki ovat todenneet, että on tarpeen määritellä mistä on kyse, kun puhutaan tämän päivän turvallisuusympäristöstä. Mitkä ovat ne uhkaavat tekijät, jotka pitää ottaa huomioon ja mitkä ovat ne tekijät niiden uhkien torjuntaan, ettei tule pahoja tilanteita, varsinkaan sellaisia että joudutaan käyttämään sotilaallista voimaa.

– Toinen on se, että mikä on sotilaallisen turvallisuuden rooli laajassa turvallisuuskäsityksessä. Sparraamme keskenämme, väittelemme ja pyrimme löytämään hyviä yhteisiä ajatuksia, Raitasalo tiivistää.

Puolustusvoimille Round Table -seminaarit ovat tärkeitä niin tutkimustiedon kuin verkottumisen näkökulmasta.

– Puolustusvoimien pitkän tähtäimen suunnittelua varten saamme arvokasta tutkimustietoa siitä, miten eri maat näkevät tulevat konfliktit. Se on meidän varautumisen kannalta hyödyllistä. Lisäksi opimme tuntemaan alan asiantuntijoita, Virtanen muistuttaa.

– Joskus kannattaa olla vähän eri mieltä, jotta saadaan sparrattua se, mistä toisten ajatukset kumpuavat, Raitasalo lisää.