Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Henri Sorsa

Kuvassa suojavarusteisiin pukeutunut sotilas.

Kentällä työskentely vaatii kovaa luottoa varusteisiin ja välineisiin. Käytön lopuksi kaikki välineet puhdistetaan.

Köyhän miehen ydinase on näkymätön uhka

Jenny Myllynen

Vaarallisten taisteluaineiden tunnistamisen lopputuloksella on iso merkitys, sillä virheisiin ja väärän tuomion antamiseen ei ole varaa.

Suojelutiedusteluvälineet voidaan jakaa taisteluaineiden mukaisesti kaasun-, säteilyn- tai biologisten aineiden tiedusteluvälineisiin. YK on määrittänyt nämä kemialliset aseet joukkotuhoaseiksi, ja niiden käyttöä rajoitetaan ja valvotaan tarkoilla sopimuksilla. 

Alustava tunnistus kentällä voidaan hoitaa automaattisen ilmaisulaitteen sekä kolmiväripaperin avulla, joka kertoo värikoodeittain mahdollisesta taisteluaineesta. Paperista menetelmää on käytetty sen toimivuuden vuoksi.

– Punaiseksi muuttunut paperi merkitsee sinappikaasua, vihreä esimerkiksi VX-hermokaasua ja keltainen esimerkiksi sariinia, Porin prikaatin Suojelun osaamiskeskuksesta kerrotaan. 

Kiistämätön tunnistus saadaan aikaiseksi muun muassa kenttälaboratorion työn avulla. 

–Tunnistuksessa on tärkeää tunnistaa tilanne ja se, mitä halutaan ilmaista, asiantuntija painottaa.

Automaattinen ilmaisulaite LCD 3.3 pyrkii täsmentämään hermokaasun ja ilmaisee sen Nato-koodiston mukaisesti. Kuva: Henri Sorsa

Kemiallisen sormenjäljen avulla ratkaistu

LCD 3.3 mallityyppi on brittiläinen ioniliikkuvuuden spektrometriaan perustuva ilmaisulaite, joka on erityisen kehittynyt, sillä se hälyttää jo alhaisistakin pitoisuuksista. Kaikessa yksinkertaisuudessaan laite toimii niin, että ilmaistavasta kohteesta saatu näyte menee laitteen sisälle, jolloin saadaan aikaan jännitteellinen varaus ammoniakkipatruunan avulla. 

– Tätä varausta pystytään vertaamaan tietynlaiseen kemialliseen sormenjälkeen. Laitteella pystytään tunnistamaan kaasuuntuneita yhdisteitä.

Laite ilmaisee neljää peruskanavaa, joita käytetään taisteluaineiden valmistuksessa. Se tunnistaa fosfori- ja hermokaasuja, typen, vedyn ja hapen yhdisteitä, arseeniyhdisteitä ja rikkiyhdisteitä, kuten rikkisinappikaasua. Se tunnistaa kaasusta tai höyrystä aineen lisäksi sen luokan, pitoisuuden ja määrän. 

Käyttäjä huolehtii nokan puhtaanapidosta ja imuaukon putsaamisesta. Ilmakuivaus- ja ammoniakkikaasupatruunan huoltaminen kuuluvat myös työlistalle. Kaikki muut mahdolliset viat hoidetaan valmistajan kautta, ja komponentteja ei vaihdeta itsenäisesti, pois lukien laitteen ilmakuivauspatruunat.

Tarjolla vähäistä virheherkkyyttä 

AP4C on ranskalaisvalmisteinen liekkifotometriaan perustuva ilmaisulaite, joka hyödyntää palavaa vetyliekkiä. Se on suunniteltu ilmaisemaan ja todentamaan taistelukaasuja. Pakettiin kuuluu kaasunilmaisimen lisäksi näytteenkeräys- ja haihdutuslaite. Laite saa käyttövoimansa akusta ja vetypatruunasta, ja täydellä latauksella käyttöaika on 12 tuntia. 

– Laite imee näytteen sisäänsä. Vetyliekillä saadaan aikaiseksi värispektri, Suojelun osaamiskeskuksesta kerrotaan. 

Suurena etuna muihin ilmaisimiin nähden siihen on mahdollista kiinnittää lisävarusteita. 

– Jos esimerkiksi sinappikaasu on jähmeämpää tai kiinteämpää, tai jokin muu aine on huonosti haihtuvaa, tällä laitteella kyetään näytteenottonokkaan asettamaan kaavin, jolla voidaan painella tai pyyhkiä haluttua kohtaa, ja saadaan näyte talteen sitä kautta. 

Laitteeseen muodostuu suljettu piiri, ja kemikaalia lämmitetään pitämällä laitteessa olevaa nappia pohjassa. Lämpö toimii lyömättömänä elementtinä aineiden haihduttamisessa, jolloin näyte vertaantuu laitteessa olevaan kirjastoon, jossa on aineiden määreitä. Kun haihdutettu aine kohtaa laitteen kirjaston kanssa, laite antaa ilmaisun. 

Vety polttaa laitteen puhtaaksi käytön jälkeen ja tällöin se palautuu nopeammin käyttöön. Etuna on myös toimintavalmiuden nopeahko saavuttaminen käynnistyksen jälkeen. 

– Laite toimii myös Suomen kylmissä talvissa.

AP4C-mallityyppiin on mahdollista yhdistää ylivoimainen lisävaruste, näytteenottonokka. Kuva: Henri Sorsa

 

Tietoa taisteluaineista

Sinappikaasu
Haihtuu ympäristöön sinappikaasuhöyrynä. Sinappikaasun nimitys tulee aineen kellertävästä väristä ja pistävästä hajusta.

Sariini
Hermokaasu, joka on huoneenlämmössä hajutonta ja väritöntä. Sariini kuuluu YK:n kemiallisten aseiden kieltolistalle.