Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Oskari Aumo

Kuvassa komentajakapteeni Pasi Leskinen ja ylimatruusi Elias Roos

Ruotuväelle projektia esittelivät komentajakapteeni Pasi Leskinen ja ylimatruusi Elias Roos

Asevelvollisten koulutusta virtuaalisissa maailmoissa

Joona Komonen

Puolustusvoimien lääkintäkoulutusta voidaan jatkossa toteuttaa virtuaalitodellisuuden avulla. Koulutuksen voisi siirtymän avulla toteuttaa huomattavasti tehokkaammin.

Merivoimien oppimisympäristöjen kehittämispäällikkö, komentajakapteeni Pasi Leskinen on aloittanut projektin, jonka tarkoitus on tuoda virtuaalitodellisuus osaksi Puolustusvoimien koulutusta. Vaikka Leskinen työskentelee Merisotakoulussa Suomenlinnassa, tavoitteena on lisätä virtuaalitodellisuuden käyttämistä kaikissa puolustushaaroissa.

Vuonna 2020 nykyisessä työtehtävässään aloittanut Leskinen kiinnostui virtuaalitodellisuudesta kuultuaan kuinka paljon teknologiaa hyödyntämällä voidaan säästää aikaa. Noin 120 minuutin teoriaopetus perinteisillä metodeilla pystyttiin tutkimuksissa sisäistämään virtuaalitodellisuuden avulla reilussa 20 minuutissa.

Leskisen ensimmäinen tutkimuksen kohderyhmänä toimivat Merivoimien reserviupseerikurssilaiset. Varusmiehet jaettiin kahteen 16 henkilön suuruiseen ryhmään ja heille opetettiin 12,7 kaliiperisen ilmatorjuntakonekiväärin huoltopurku. Jokainen virtuaalitodellisuuden avulla asiasta oppinut sai aidon kiväärin purettua, kun opetuksen perinteisillä metodeilla saaneista vain neljä onnistui tehtävässä. 

Virtuaalinen ensihoitopaikka

Merivoimien reserviupseerikurssilaisten kanssa Leskinen käytti ClassVR-laseja. Vuoden 2022 marraskuussa syntynyt idea virtuaalisesta ensihoitopaikasta vaati kuitenkin järeämpää teknologiaa. Unity pelimoottorin kanssa toimivat Meta Quest 2 -lasit valikoituivat seuraavaksi uhriksi.

Lääkärien ja lääkintämiesten koulutuksessa yhtenä haasteena on ollut se, että rauhan aikaan potilaat ovat hyvin erilaisia kuin poikkeusoloissa. Virtuaalisen ensihoitopaikan avulla sodan aikana kohdattavat tilanteet voidaan tuoda suoraan varusmiesten silmien eteen. 

Leskinen kertoo ottaneensa yhteyttä Riihimäellä sijaitsevaan sotilaslääketieteen keskukseen projektin tiimoilta. Keskuksessa tykästyttiin ideaan ja projekti sai rahoitusta Pääesikunnan lisäksi sieltä. 

Virtuaalinen ensihoitopaikka toteutetaan Meta Quest 2 -lasien avulla. Kuva: Oskari Aumo

Yhteistyötä monista paikoista

Virtuaalisen ensihoitopaikan ja muiden projektien kanssa tukena toimivat virtuaalikoulutusympäristö (VKY) -varusmiehet. Kun heillä ei ole tavallisia työtehtäviään, Leskinen pyytää heitä avuksi erilaisissa projekteissa. Ruotuväelle innovaatiota esitteli VKY-varusmies Elias Roos.

– [VKY varusmiehet] ovat olleet aivan kriittisen tärkeitä, Leskinen toteaa.

VKY:n lisäksi virtuaalisen ensihoitopaikan kehitykseen on osallistunut peliyhtiö 3D Talo ja Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijat. Kuopiolaisen yrityksen vastuulla oli koulutusympäristön kehittäminen Unity-pelimoottorin ympärille. Opiskelijat taas loivat peliä varten 3d-mallinnetun introvideon.

Leskisen mukaan videon taustalla oli tarve saada jonkinlainen orjentaatio tilanteesta ennen kuin koulutettavat siirretään telttaan hoitamaan virtuaalista potilasta. Metropolian liikkeenkaappaus studiolla tallennettiin sotilaiden liikkeet sekä kuinka hoidettavaksi pääsevä henkilö sai vammansa.

Monimuotoista koulutusta

Kun VR-lasit on laitettu kasvoille ja peli käynnistetty, pelaajat valitsevat hahmonsa useasta valmiina olevasta mallista. Seuraavaksi käyttäjät siirtyvät käskynantopaikalle, jossa kouluttaja voi antaa ohjeita tulevasta. Kouluttajan apuna on suuri näyttö, jota voi käyttää muun muassa videoiden ja esimerkkien näyttämiseen PVMOODLE:sta. 

Metsämaastoon sijoitetun käskynantopaikan ympäristöstä löytyy useita varsinaiseen ensihoitopaikkaan johtavia pisteitä. Tällä hetkellä koulutusta voidaan pitää 3d-mallinnetussa hoitoteltassa sekä Hämeenmaa-luokan miinalaivan lääkintähytissä. Liikkuminen virtuaalitodellisuudessa tapahtuu teleporttaamalla käyttäjän valitsemaan sijaintiin. 

Kun käyttäjät ovat saapuneet ensihoitopaikalle, kouluttaja voi aloittaa tilanteen omasta valikostaan. Seuraavaksi esittelyvideosta tuttu mönkijä kuljettaa loukkaantuneen taistelijan teltan eteen, mistä potilaan voi siirtää teltan hoitopöydälle. 

Ensihoitopaikalle on kerätty pöydille ja laatikoihin kaikki tarvittavat lääkintävälineet pihdeistä verenpainemittareihin. Yksi koulutettavista toimii kirjurina ja merkitsee virtuaaliseen asiakirjaan muiden tekemät toimenpiteet. Potilaan vaikerointi ja verinen keho kasvojen edessä tuo koulutukseen aivan erilaisen ympäristön kuin reaalimaailman harjoitteissa.

Virtuaalitodellisuudessa pääsee harjoittelemaan tilanteita, joiden simuloiminen todellisuudessa on hankalaa. Kuva: Oskari Aumo

Tulevaisuuden suunnitelmat

Pelissä on käytössä vain yksi potilas, jonka vammat ovat aina samat, mutta siihen on tulossa muutos. Leskinen on palkannut Metropolian opiskelijat kehittämään modulaarisen potilasmallin, jolla voidaan luoda satoja erilaisia vammatyyppejä, joita yhdistelemällä voidaan luoda erilaisia harjoitustilanteita. 

Leskinen näkee myös useita mahdollisuuksia tekoälyteknologiassa. Suunnitelmissa on, että tulevaisuudessa tekoälylle voitaisiin kouluttaa oikeat toimintatavat ja ohjata pelaajia koulutuksen keskellä.

Seuraavaksi suunnitelmissa on hyödyntää virtuaalista ensihoitopaikka myös kertausharjoituksessa. Sotilaslääketieteen keskuksella Riihimäellä aiotaan syksyllä kouluttaa reserviläisiä VR-lasien avulla. Pitkällä tähtäimellä Leskinen visioi, että osa koulutuksesta voidaan suorittaa jopa kotona postittamalla lasit suoraan reserviläisille.