Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Daniel Averine

Kenraalimajuri Sonninen siirtyy reserviin 36-vuotisen upseeriuransa jälkeen. Koulutus 2020 -ohjelma oli hänen viimeinen mittava työprojektinsa.

Koulutus 2020 -ohjelman pilottivuosi jäi koronan kynsiin

Jiri Avila

Vuoden 2020 oli tarkoitus olla mullistava vuosi varusmieskoulutukselle. Sen aikana oli tarkoitus pilotoida valtakunnallisesti pitkään suunnittelussa ollut Koulutus 2020 -ohjelma. Kenraalimajuri Jukka Sonninen kuitenkin kertoo koronaviruksen lamauttaneen pilotoinnin.

Pääesikunnan koulutuspäällikkö, kenraalimajuri Jukka Sonninen on viime vuodet työskennellyt Koulutus 2020 -ohjelman parissa ja valvonut sen kehitystä, ja sittemmin toteutusta. Uutta koulutusta testailtiin ensimmäisen kerran jo 2018 Niinisalon varuskunnassa. Tämän vuoden piti olla ratkaiseva vuosi uuden koulutuksen lanseerauksessa, kun se käyttöönotettiin valtakunnallisesti.

Pilottivuoden aikana oli tarkoitus ottaa selvää koulutuksen toimivuudesta ja epäkohdista. Koronaviruksella oli kuitenkin muita suunnitelmia koulutussuunnitelman testauksen varalle. Kenraalimajuri Sonnisen mukaan nyt vuoden ollessa lopuillaan, ei Koulutus 2020 -ohjelman voida sanoa vielä juurtuneen käyttöön.
 
– Kurssimuotoisuus ja muut Koulutus 2020 -ohjelmaan sisältyvät asiat eivät ole päässeet kunnolla toteutumaan. Ne eivät ole menneet ollenkaan sillä tavalla, mitä ajateltiin. Moni asia on jäänyt vielä vajaaksi. 

Valmistelutyö jatkuu Puolustusvoimissa pilotoinnin kohtaamista haasteista huolimatta. Pilotointia aiotaan jatkaa edelleen ainakin ensi kevään ajan.

– Päätös Koulutus 2020 -ohjelman käyttöönotosta on jo tehty. Nyt kysymys on vain siitä, miten se juurtuu, ja ohjelmaa ruvetaan pilotoinnin perusteella kehittämään, Sonninen tarkentaa. 

Vaikka moni asia on nyt jäänytkin tekemättä, on koulutusosasto seuraillut tarkasti kuluneen vuoden kulkua ja koulutuksen kehittymistä. 

– Olen muutaman sellaisen harjoituksen käynyt katsomassa, jotka olivat minusta varsin hyviä. Esimerkiksi sellainen, jossa käytiin läpi kuoleman kohtaamista Jääkäriprikaatissa. Koulutus oli todella hyvä, ja täytyy nostaa hattua heille. Tiettyjä juttuja on saatu siis jalkautettua, mutta siellä on edelleenkin paljon parannettavaa, etenkin fyysisessä koulutuksessa.

Simulaattorit ovat olennainen osa koulutusuudistusta, ja ne ovat joutuneet nyt toimimaan pandemian ehkäisytoimenpiteiden suurimpana kärsijänä. Tästä Sonninen on hieman harmissaan. 

Esimerkiksi uutta sisäammuntasimulaattoria ei ole käytetty monessa joukko-osastossa vielä ollenkaan. Ensimmäiset niistä tulivatkin vasta kesäkuussa ja viimeiset joulukuussa. Nyt henkilökunta pitää vielä kouluttaa niiden käyttöön.

Myöskään virtuaalista koulutusympäristöä ei ole juurikaan päästy hyödyntämään. Näiden käyttö tapahtuu sisätiloissa, joissa korona-aikana pyritään järjestämään koulutusta mahdollisimman vähissä määrin. Virtuaalisen koulutusympäristön ja simulaattoreiden käyttöä ei ole välttämättä edes vielä rakennettu kaikkiin kursseihin, sillä kaikki kurssit eivät ole Pääesikunnan vastuulla. 

– Tässä on meneillään nyt tällainen sisäänmenovaihe. Monihan on saanut suunnitelman vasta noin vuosi sitten. Pitää miettiä ympäristö, löytää vetäjät ja rakentaa skenaariot.

Kehittelyssä mukana olleet Niinisalo, Parola, Tikkakoski ja Upinniemi ovat muita varuskuntia jonkin verran edellä. Näissä infrastruktuuri uudenlaiselle koulutukselle oli jo valmiina, ja käyttöönotto on sen vuoksi ollut jouhevampaa. 

Varusmiehet tyytyväisiä

Sonnisen mielestä korona sotki Puolustusvoimien sisällä asioita jopa enemmän kuin päällepäin näkyy. Siitäkin huolimatta oli varusmiesten palaute palveluksestaan kesällä ennätyksellisen positiivista. Se tulee ottaa huomioon varusmieskoulutuksen kehityksessä.

– Voisi näet ajatella, että koulutusuudistuksellakin on ollut joku vaikutus siihen tulokseen, Sonninen toteaa. 

Sonninen ei usko koronan parantaneen kenenkään palvelusta. Päinvastoin. Hän kuitenkin myöntää koronasta aiheutuneiden pidempien lomien mahdollisesti vaikuttaneen positiivisesti kyselyn tuloksiin. 

– Sitäkin ollaan nyt tosissaan mietitty, pitäisikö uusi lomajärjestely edes osittain säilyttää. Vaikka niin, että esimerkiksi joukkokoulutusjakson loppuun tuotaisiin viikon mittainen lomapätkä varusmiehille.

Vaikka Koulutus 2020 ei täysin siipiään tänä vuonna päässytkään levittämään, Sonninen uskoo sen käyttöönotosta olleen iso hyöty koronan kanssa käytävässä kamppailussa. 

– Uusi koulutusohjelma suunniteltiin kurssimuotoiseksi ja modulaariseksi järjestelmäksi. Näitä moduuleita on nyt ollut helpompi järjestellä ja siirrellä kuin se olisi edellisessä mallissa ollut.

Modulaarisen mallin joustavuus ja liikuteltava rakenne on siis ollut keskiössä, kun palvelusta on jouduttu suunnittelemaan uudelleen tiukalla aikataululla. Samalla sen on pitänyt täyttää suomalaisen varusmiespalveluksen kovat laatustandardit niin, että reserviin siirtyy pandemia-aikanakin osaavia taistelijoita.

Virtuaalisen koulutusympäristön luokat tarjoavat kantahenkilökunnan ohella varusmiehille mahdollisuuden turvalliseen ja matalan kynnyksen harjoitteluun, josta opit voidaan siirtää reaalimaailmaan.