Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Nuutti Liukko

Pandemiasta huolimatta kotiutuneet olivat jälleen tyytyväisiä palvelukseensa. Kuvituskuvaa Upinniemestä.

Kotiutuneet varusmiehet jälleen tyytyväisiä palvelukseensa

Juho Lukkari

Puolustusvoimat on julkaissut joulukuussa 2020 kotiutuneiden varusmiesten palautekyselyn tulokset. Kotiutuneiden kokonaisarvosana palveluksestaan oli korkea: keskimäärin 3,85 asteikolla 1–5.

Puolustusvoimat on jälleen kartoittanut kotiutuvien varusmiesten tyytyväisyyttä asepalvelukseensa. Tulokset olivat kautta aikojen toiseksi parhaat ja hyvin lähellä edellisvuoden tulosta, joka oli 3,87. Loppukyselyssä kartoitetaan muun muassa maanpuolustustahtoa ja palvelusmotivaatiota, kerätään palautetta varusmieskouluttajien ja henkilökunnan toimimisesta tehtävässään sekä koulutuksen laadusta ja sisällöstä. 

Varusmiehiltä kerätyn palautteen mukaan palvelus pystyttiin toteuttamaan korkealaatuisesti. Erityisen korkealle tasolle varusmiehet arvioivat seuraavat muuttujat yleisen maanpuolustustahdon, (4,3), armeija-ajan (4,3) ja kantahenkilökunnan (4,3). Myös varusmiesjohtajien toiminnastaan saama palaute on erinomaisella tasolla: arvio ryhmänjohtajista oli 4,0 ja upseerikokelaista 4,1. Pääesikunnassa tulokset olivat iloinen yllätys.

– Olimme todella tyytyväisiä, että kyselyssä saadut tulokset olivat näin hyvät. Tänä vuonna loppukyselyiden tulokset kiinnostivat meitä erityisesti, koska vuoden 2020 alusta otettiin Koulutus 2020 -ohjelman uudistukset valtakunnalliseen kokeilukäyttöön. Lisäksi olemme kiinnostuneita COVID19 -epidemian vaikutuksista annettuihin palautteisiin, majuri Janne Kananen Pääesikunnan koulutusosastolta kertoo.

Kananen kiittelee hyvistä tuloksista erityisesti toimivaa koulutusjärjestelmää, joka pystyy sopeutumaan haastaviin olosuhteisiin ja nopeisiin uudistuksiin, sekä varusmiesten ja kantahenkilökunnan keskuuteensa luomaa "me-henkeä". Kyselyn tuloksista saatiin arvokasta tietoa, jolla järjestelmää voidaan kehittää entistäkin toimivammaksi.

– Mielenkiintoista tosiaan on, että tulokset olivat kokonaisuudessaan näin hyvät. Odotimme, että erityisesti koronaepidemia olisi voinut vaikuttaa tuloksiin laskevasti, mutta toisin kävi. Varusmiesten loppukyselyn tulokset ovat olleet nyt useimpina vuosina tasaisessa nousussa, mikä on osoittanut asevelvollisten koulutusjärjestelmän olevan toimiva. On hienoa nähdä, että tehdyt muutokset ovat oikeasuuntaisia, Kananen toteaa.

– Varusmieskoulutusta kehitetään edelleen henkilökunnalta ja varusmiehiltä saatujen palautteiden perusteella. Saamme puolustushaarojen keräämät ja analysoimat palautteet 2/20 saapumiserästä helmikuun 2021 aikana. Tämän jälkeen meillä on perusteet arvioida kehittämiskohteita koulutuksen parantamiseksi.