Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Oona Myöhänen

Varusmiehiä metrossa.

Sotilaskodit sekä sosiaali- ja liikuntatilat avataan kohorteittain syksyn aikana.

Korona-exitissä ensimmäiseksi luovutaan maskeista

Elina Ahde

Puolustusvoimissa koronarajoitusten purkaminen alkaa marraskuun alussa, jolloin aiotaan luopua kasvomaskien käytöstä. Normaaliin palataan asteittain helmikuun puoliväliin mennessä.

Koronapandemian takia Puolustusvoimissa asetettuja rajoituksia voidaan pian alkaa purkaa tilanteen parantumisen vuoksi. Pääesikunnan logistiikkapäällikkö, kenraalimajuri Jari Mikkonen kertoo koronan vastaisessa taistelussa onnistutun erinomaisesti. 

– Kiitos siitä kaikille varusmiehille, reserviläisille ja henkilökunnalle sekä varuskunnissa työskenteleville kumppaneille. Ohjeistusta ja rajoituksia on noudatettu varsin hyvin, Mikkonen kiittää. 

Rajoitusten purku voitaneen aloittaa kenraalin mukaan marraskuun alussa. Rajoitustoimenpiteiden aikana on säilytettävä suorituskyky riittävällä tasolla sekä turvattava varusmiesten, reserviläisten ja henkilökunnan terveys. Varuskunnat ovat Mikkosen mukaan viruksille otollisia leviämisympäristöjä, minkä takia Puolustusvoimat ottavat käyttöön nelivaiheisen exitstrategian ja rajoitusten purkaminen toteutetaan vaiheittain. 

Ensimmäiseksi marraskuun alussa luovutaan vaatimuksista käyttää kasvomaskia. Tämän lisäksi turvavälivaatimukset ulkotiloissa poistuvat käytöstä.

– Toisessa vaiheessa koulutus voidaan toteuttaa myös joukkuetta suuremmille kokoonpanoille kunkin kohortin sisällä. Samalla luovutaan turvavälivaatimuksesta sisätiloissa ja avataan sotilaskodit sekä sosiaali- ja liikuntatilat kohorteittain,  Mikkonen vastaa. 

Rajoituksia purettaessa on oltava kuitenkin tietoinen rajoitusten palauttamisen  mahdollisuudesta. Jos tauti leviää myöhemmin hallitsemattomasti, on rajoitukset mahdollisesti otettava takaisin käyttöön. Siksi on tärkeää, että kaikki pitävät huolta oikeasta aivastus- ja yskimistekniikasta, huolellisesta käsihygieniasta sekä kosketuspintojen puhtaudesta.

 Mikkosen mukaan pandemian aikana käytetyistä torjuntakeinoista on hyötyä kaikkien tartuntatautien ja epidemioiden, kuten influenssan tai vatsatautien, ehkäisyssä ja hallinnassa. 

Normaaliin koulutus- ja lomarytmiin tammikuussa

– Purkutoimenpiteiden kolmannessa vaiheessa, uuden saapumiserän opittua talon tavoille, palataan koulutus- ja lomarytmissä normaaliin tammikuun puolivälistä alkaen, Mikkonen kertoo.

 – Samalla luovutaan koulutus- ja vapaajaksottelusta, jossa ollaan neljä viikkoa palveluksessa ja kaksi viikkoa vapaalla. 

Neljännessä ja viimeisessä vaiheessa palataan Mikkosen mukaan koronaa edeltäviin, normaaleihin varusmieskoulutuksen järjestelyihin. Osastoinneista luovutaan sekä toimitaan normien ja Yleisen palvelusohjesäännön mukaisesti. Neljäs vaihe on suunniteltu alkavaksi 1/22 saapumiserän alokasjakson jälkeen eli helmikuun puolessa välissä. 

Rajoitusten purkamista ei voida aloittaa ennen kuin kaikilla varusmiehillä ja henkilökunnalla on ollut mahdollisuus saada molemmat koronarokotteet sekä viimeisestä rokotuksesta on kulunut 2 viikkoa. Mikkosen mukaan ensi tammikuun saapumiserällä on ollut mahdollisuus ottaa rokotteet jo ennen palveluksen aloittamista. 

– [Saapumiserän 1/22] Alokasjakson alussa varmistetaan rokotustilanne ja selvitetään terveystilanne. Rajoitusten purkamista voitaneen jatkaa kahden viikon seurantajakson jälkeen, ellei tautitilanne heikkene oleellisesti. 

Kenraali Mikkonen kannustaa kaikkia huolehtimaan omasta koronarokotteesta. Hänen mukaan riittävän suuri rokotekattavuus mahdollistaa osaltaan normaaliin toimintaan palaamisen.