Samuli Kuusisto

Kapteeni Timo Leppäsen mukaan kansainvälinen yhteistoiminta on varusmiehille uutta ja innostavaa.

Kompakti suomalaisosasto taistelee Saber Strike -harjoituksessa

Niko Ylä-Poikelus

Suomi on osallistunut laajaan harjoitukseen vuodesta 2012 vaihtelevilla kokoonpanoilla.

Maavoimien kansainvälinen harjoittelu jatkuu, kun Karjalan prikaatin pioneerijoukkue vahvennettuna siltaryhmällä osallistuu Saber Strike 18 -harjoitukseen. Yhdysvaltain Euroopan-joukkojen johtamassa Baltian ja Puolan alueelle ulottuvassa kehysharjoituksessa on mukana kaikkiaan yli 18 000 henkilöä 19 eri maasta. Suomi osallistuu Viron ensimmäisen prikaatin johtamaan osaharjoitukseen etelänaapurimme alueella.

Suomi on osallistunut harjoitukseen useana vuonna peräkkäin, tänä vuonna 36 hengen vahvuisella osastolla. Tavoitimme kapteeni Timo Leppäsen harjoituksen tuoksinasta. Hänen mukaansa suurin ero pienellä osastolla mukaan lähdettäessä on luontevasti kaluston määrä.

– Joukko vaatii vähemmän kalustoa, joten logistinen jalanjälki harjoitukseen on pieni. On esimerkiksi helpompi valita keskitysreitit ja ampumatarvikkeiden käyttö paremmin suunniteltavissa, Leppänen perustelee.

Leppänen on kaikkiaan tyytyväinen harjoituksen kulkuun ja yhteistyöhön kansainvälisten kumppanien kanssa.

– Meillä on aika samanlaiset periaatteet ja toimintatavat, joten yhteistoiminta sujuu kivuttomasti, hän kehuu.

Suomalaisten osasto liitetään osaksi paikallisen prikaatin scout-pataljoonan yhtä komppaniaa. Suomalaiset ovat harjoituksen ainoat varusmiehet, sillä muut osallistuvat sotilaat ovat palkattua henkilöstöä.

– Tehtävämme on edistää mekanisoidun joukon liikettä. Tätä varten olemme osana valmiusyksikön koulutusta harjoitelleet. Pyrimme varmentamaan ylikulun Leguan-siltaa hyödyntäen sekä raivaamaan esteitä, kuten miinoitteita, Leppänen luettelee.

Leppäsen mukaan erot ammattisotilaiden ja varusmiesten välillä näkyvät rutinoitumisessa: kokeneella ammattisotilaalla tietyt asiat sujuvat sutjakammin.

– Joukot ovat omassa tehtävässään täysin vertailukelpoisia, tehtävään liittyen merkittäviä eroja ei ole. Tämä valmiusyksikön joukkue on loppusodassaan erittäin osaava, Leppänen kehuu.

Motivaatio on palveluksen loppuun saakka säilynyt korkealla.

– Varusmiehille kansainvälinen yhteistoiminta on niin sanotusti uutta ja innostavaa. Se positiivinen tekemisen asenne erottuu joukkomme eduksi, Leppänen huomioi.

Osaamisen näkökulmasta kansainvälisiin harjoitukseen osallistuminen mahdollistaa Leppäsen mukaan joukkueen ja sen johtajien kehityksen, kun he pääsevät toden teolla soveltamaan osaamistaan.

– Uudessa ympäristössä joukon pitää nopeasti pystyä tekemään päätöksiä haastavissa tilanteissa, ja siinäkin mielessä harjoitus on oikein hyvä meidänkin joukkueellemme täällä, hän toteaa.

Lisätietoa ja videomateriaalia Saber Strike -harjoituksesta löytyy maavoimien nettisivuilta.