Tommy Koponen

Prikaatikenraali Jukka Sonninen keskustelemassa Senaatintorin lavan takana.

Kokeilukulttuurin kautta varusmiehet sopiviin tehtäviin

Juuso Heikkinen

Puolustusvoimilla on suuri määrä erilaisia varusmiestehtäviä. Erilaisten tehtävien tietoisuus on kuitenkin toivottua alhaisemmalla tasolla, joten siihen tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota.

Varusmieskoulutus aiotaan päivittää 2020-luvulle rohkein uudistuksin. Tarkoituksena on esimerkiksi hyödyntää entistä enemmän simulaattoreita koulutuksessa, korvata oppitunnit mikroelokuvilla sekä parantaa varusmiesten tietämystä erilaisista palvelustehtävistä.

Hankkeen keulakuvana toimiva puolustusvoimien koulutuspäällikkö, prikaatikenraali Jukka Sonninen esitteli hanketta Puolustusvoimat 100 -juhlaviikon yleisötapahtumassa Senaatintorilla. Esittelyssään Sonninen nosti esille puolustusvoimien lukuisat erilaiset varusmiestehtävät, ja huolen siitä, että erilaisista tehtävistä ei tiedetä tarpeeksi.

– Puolustusvoimilla on noin 500 erilaista palvelustehtävää. Varumiesten keskuudessa ei varmasti tunneta näitä tehtäviä tarpeeksi hyvin, eikä yksiköiden henkilökunta pysty nykyisellään ohjaamaan varusmiehiä sopivimpiin tehtäviin, Sonninen harmitteli.

Varusmies.fi -sivusto on Sonnisen mukaan erittäin hyvä askel oikeaan suuntaan, mutta sitäkin tulisi kehittää vielä paljon.

Tulevaisuudessa puolustusvoimat pyrkii kartoittamaan varusmiesten soveltuvuutta ja erityisosaamista jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

– Profiloinnilla on vähän ikävä kaiku, mutta sitä me käytännössä pyrimme tekemään. Meillä pitäisi olla enemmän tietoa siitä, mitä kukin osaa jo valmiiksi. Valtionhallinnon yleiset tietojen yhteiskäyttöisyyteen liittyvät hankkeet varmasti lisäävät käytettävissä olevan informaation määrää, esimerkiksi opiskelupaikka voi olla tärkeä osa koulutusvalintaa, Sonninen valottaa.

Erilaisten tehtävien määrää ei Sonnisen mukaan tulla lisäämään rajusti, mutta niistä tiedottaminen tulee kehittymään.

– Tulemme keskittämään entistä enemmän resursseja varusmiesten tehtävävalintoihin. Tulevaisuudessa asevelvollisen osaaminen ja soveltuvuus eri tehtäviin tullaan kartoittamaan sähköisesti jo mahdollisesti ennen kutsuntapäivää, Sonninen väläyttää.

Perinteisten raskaiden uudistusten sijasta Sonninen pitää kokeilukulttuuria tärkeänä myös puolustusvoimissa.

– Kokeilemme erilaisia asioita. Jos jokin asia ei toimi, reflektoimme ja kokeilemme toista ratkaisua. Esimerkiksi Niinisalon varuskunnassa toteutetaan heinäkuun saapumiserän kanssa kokeilu uudentyyppisestä alokaskaudesta.